A hónap dokumentuma 2023. április

Fénykép két kaposvári cserkészcsapatról

 

 

A 2023. április hónap dokumentumának egy majdnem száz éve Kaposvárott készült fényképet választottam. Közlésével igyekszem felhívni a figyelmet erre a forrástípusra, amely számos módon hasznosítható a történetírásban, múltmegidézésben.

Kaposvárott szervezett (de még nem formális) cserkészetről 1913-tól beszélhetünk. A kezdeti fellendülés a Nagy Háború második évétől elenyészett, mivel a vezetők nagy részét behívták katonának. A mozgalom 1920-ban éledt újjá a városban.

A képen a 151. és a 84. kaposvári csapatok közös menetelésének egy (megállított) pillanata látható. A cserkészek egy rövid kirándulás alkalmával is adtak a külsőségekre. Egyenruhában, zászlóval, menetoszlopban mentek a város határában lévő Balla-kúthoz is.

A 151. Sz. Turul Cserkészcsapat gyökerei a főgimnázium 29. Sz. Széchenyi Cserkészcsapatában keresendők. Az 1920-as évek elején utóbbiban cserkészkedtek Papp Gyula parancsnoksága alatt azok a fiúk, akik meghatározó tagjai lettek a 151-eseknek. (A 151-es csapat idővel a Magyar Nemzeti Szövetség Kaposvári Szervezete égisze alá került.) A 29-esek működését az iskola igazgatója 1921–1922-ben előbb rövid időre ideiglenesen, majd további intézkedésig huzamosabban betiltotta. A 151. Sz. Turul Cserkészcsapat 1921 elején alakult. Geszti Ágoston (aki már 1913 júniusában egyik vezetője volt a főgimnáziumi cserkészek mecseki kirándulásának) gimnáziumi tornatanár egy őrsnyi fiút tudott megnyerni a cél érdekében. Az őrs tagjai a főgimnáziumi csapatból váltak ki. 1921 őszén érkezett közéjük az ebben az évben érettségizett Schön (1921. december 31-től Szél) Ferenc, aki rövidesen átvette a csapat vezetését és a mozgalom felszámolásáig, 1948-ig az egyik legjelentősebb cserkészparancsnok v olt Somogy vármegyében. A kép bal szélén ő látható.

A 84. Sz. Berzsenyi Cserkészcsapat a kaposvári polgári fiúiskolában jött létre az 1920-as évek elején. Felkarolója és évtizedekig az egyik vezetője Takáts Gyula Ferenc tanár volt.

A cserkészek társadalmi szerepvállalásának sokrétűségéről köteteket lehetne írni. A 151-esek saját működésüket csapatnaplóikban bőségesen és sokszor illusztrációkkal színesítve örökítették meg. Ezek mellett a hónap dokumentumának választott fényképen megjelenített tevékenységükről is nagyszámú fotó gazdagítja a somogyi levéltárban őrzött fondjuk anyagát.

 

A fénykép forrásának jelzete:

HU-MNL-SVL-X.218. Kaposvári 151. Sz. Cserkészcsapat iratai. 1921–1927. évi csapatnapló.

 

A kísérőszöveg A kaposvári cserkészet történetéből, 1913–1948. Krónikák, képek, kalandok című 2020-as kéziratomból készült.

 

Récsei Balázs