A hónap dokumentuma 2023. június

Utasítások Lenin páncélautója másának fogadtatására

 

A hónap dokumentumául választott irat Lenin páncélautója másának méltó fogadására történő utasításokat tartalmazza.

Vlagyimir Iljics Uljanov (1870. április 22. – 1924. január 21.) orosz ügyvéd, aki az illegális kommunista mozgalomban a Lenin nevet vette fel, a Szovjetunió első vezetője, 1917-ben egy páncélautó tetején szónokolva hirdette ki áprilisi téziseit. Ezekben – többek között – hangsúlyozta a szovjetek, azaz a tanácsok hatalomátvételének, a földesúri földek szocializálásának (azaz állami tulajdonba vételének), valamint az ipar munkásellenőrzésének szükségességét. A járműnek ezt követően nagy kultusza lett, és a Szovjetunióban, valamint a többi szocialista államban is készültek másolatai.

Magyarországon 1970-ben, Lenin születésének 100. évfordulója alkalmából a Magyar Úttörők Szövetsége és a Magyar Honvédelmi Szövetség (MHSZ) kérésére a Budapesti Jármű Kisipari Termelőszövetkezet, valamint a Csepel Autógyár munkatársai eredeti dokumentumok alapján, társadalmi munkában (azaz ingyen) készítették el a járművet, amelyhez az alvázat a Csepel Autógyár ajándékozta.

Az ünnepélyes átadásra március 22-én Csepelen került sor, amelyen megjelentek a Magyar Honvédelmi Szövetség, valamint a Magyar Úttörők Szövetsége vezetői, továbbá Uszta Gyula altábornagy, a Magyar Partizán Szövetség főtitkára, a Magyar Néphadsereg tábornoki karának több tagja, és B. P. Ivanov altábornagy vezetésével a Magyarországon „ideiglenesen” állomásozó szovjet csapatok magas rangú képviselői is. A páncélautó mását készítő üzemek nevében Dobrotka Oszkár, a Csepel Autógyárnak a Magyar Szocialista Munkáspárt alapszervezeti titkára nyújtotta át az ajándékozási díszokmányt Kiss Lajos vezérőrnagynak, az MHSZ főtitkárának, majd Szabó Ferenc, a Magyar Úttörők Szövetsége főtitkára, a magyar kisdobosok és úttörők nevében átvette a páncélautót. Az ünnepség csúcspontjaként a 81 éves Tilkovszki Ervin, a páncélgépkocsiba szerelt rövidhullámú rádió adó-vevő készülék segítségével kapcsolatot létesített Uljanovszkkal, Lenin szülővárosával, annak emlékére, hogy 51 évvel korábban, 1919. március 22-én szintén ő létesített kapcsolatot szikratávírón Kun Béla külügyi és hadügyi népbiztos és a Moszkvában tartózkodó Lenin között, amikor az orosz vezető táviratban üdvözölte a Magyarországi Tanácsköztársaságot. Az 1970-es kapcsolatfelvételkor Uljanovszkból Sz. Volkov, volt komisszár és Al. Szkibin hajdani távírász válaszoltak, és a maguk, valamint a szovjet nép nevében üdvözölték a magyar dolgozókat, és külön a csepeli munkásokat.

A páncélautó ezt követően április 22-én országjáró körútra indult. Lenin születésnapi ünnepségén Budapesten, a Felvonulási téren (ma Ötvenhatosok tere), a Lenin-szobornál is jelen volt, amikor ismét felhívták Uljanovszkot, ahonnan üdvözölték a budapesti ünneplőket. Ezt követően a különleges járművet nyáron a Balaton déli partján, ősszel pedig Leninvárosban (ma Tiszaújváros), egy iskola udvarán állították ki.

Az irat ennek a nyári, balatoni eseménysorozatnak a Somogy megyét érintő programját és annak lebonyolításához szükséges utasításokat tartalmazza, amelynek értelmében az érintett települések lakossága köteles volt a páncélautó útvonalát fellobogózni és virágokkal feldíszíteni, valamint minél nagyobb létszámban részt venni az eseményen.

A dokumentumot digitalizálva közlöm.

 

Az irat jelzete: HU-MNL-SVL-XXIII.712.b. Balatonkeresztúr Községi Tanács iratai. Általános közigazgatási iratok 665/1970.

 

Dr. Lesz Éva