A hónap dokumentuma 2023. december

Orda község kérelme I. Ferenc Józsefhez iskolaépítési segély iránt

Orda, 1910. december 18.

 

 

Orda 1939-ig önálló község volt, ahogy Balatoncsehi is – a két település a mondott évben egyesült Ordacsehi néven. Mindkét községben az 1948-as iskolaállamosításig működött a római katolikus egyház által fenntartott elemi népiskola.

A levéltári dokumentumok adatai alapján 1770-ben Csehiben Széchy Péter, három esztendő múltán pedig Kulcsár György működött iskolamesterként. Ordában ezzel szemben nem találtatott állandó tanító, 1773-ban azt írták, hogy szükség lenne rá, azonban a községben a szegénység miatt nem tudnak iskolamestert tartani. A 19. század első felének kútfői hallgatnak mind Balatoncsehi, mind Orda iskolaügyéről, az 1858-as iskolabevallásokban azonban már találunk információt: ebben az évben előbbi településen 30, utóbbiban pedig 21 iskolás korú gyermeket írtak össze, akiket Kulcsár József tanított.

Ordán végül 1892-ben létesült iskola. Az 1903/1904-es tanévben a település 79 gyermeke Péczer Ignác vezetésével sajátította el az elemi ismereteket.

1910-ben a Orda közössége I. Ferenc József királyhoz fordult kérelemmel, amelyben az iskolaépület rendbetételére folyamodtak segélyért. Ezen dokumentum képe szerepel az alábbiakban. Hogy az uralkodó teljesítette-e a kérést, erről nem rendelkezünk adatokkal, az viszont biztos, hogy az Ordai R. K. Elemi Népiskola – mint fennebb írtuk – az 1948-as államosításig működött. Ekkor az ordai és balatoncsehi római katolikus elemi népiskolákat megszüntették, s létrehozták Ordacsehi község általános iskoláját – de ennek története már kívül esik a vázolt témán.

 

 

A közölt dokumentum lelőhelye: HU-MNL-SVL-VIII.537. Ordai R. K. Elemi Népiskola iratai.

 

Felhasznált irodalom:

Varga Gyula: Somogy megye alsó- és felső középfokú oktatási intézményeinek krónikája, 1777–1987. Kaposvár, 1996. (Kézirat.)

 

 

Kiss Norbert Péter