Oszmán segédletek

Az alábbi segédletek MNL és az MTA BTK Történettudományi Intézete közös oszmanisztikai kutatócsoportja (Sz. Simon Éva, Hegyi Klára, Sudár Balázs, Demeter Gábor) által ’A magyarországi hódoltság és hódoltsági peremvidék kataszteri iratainak (tapu defter) feldolgozása’ című 2014-2018 között az OTKA  K 108919 számú pályázatával támogatott projekt során készültek.

A projekt (projekt-beszámolók: 2015, 2016, 2017, 2018) alapvető célkitűzése a Magyarország területére vonatkozó 16–17. századi oszmán jövedelem- és birtokgazdálkodási iratok (mufasszal-defterek, tímár-defterek, tímár rúznámcsék, dzsizje-defterek) feltárása, összegyűjtése, kutathatóvá tétele, a komparatív vizsgálatok elősegítése és célzott alapkutatásokkal a korszak alapkérdéseinek megválaszolása és térképi megjelenítése volt. Ennek érdekében kísérleti jelleggel  öt szandzsákra (hatvani, füleki, görösgali, mohácsi/pécsi, szigetvári) korlátozva, de korlátlan jövőbeni bővítési lehetőséggel felépült egy, az összes török kori kataszteri anyag befogadására alkalmas relációs adatbázis és az adatok vizualizálását biztosító hozzá kapcsolódó térinformatikai adatbázis, amelyek további alapkutatásokat szolgálhatnak.
Közlemény:
Az „Oszmán összeírások” című relációs adatbázis az MNL publikus, Interneten elérhető segédlet adatbázis szolgáltatási keretrendszerének jelenlegi átalakítása miatt 2019. január 2.-ától a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Bécsi kapu téri és Lángliliom utcai kutatótermeiben belső hálózaton érhető el és kutatható. Az intézmény 2019 második felére tervezi annak a web 2.0-ás technológiákat is alkalmazó új keretrendszernek a bevezetését, amelybe valamennyi jelenleg is elérhető segédlet adatbázisát migrálja, köztük az „Oszmán összeírások” című adatbázist is. Az Interneten történő publikálásra csak ezt követően kerül majd sor. Szíves türelmüket és megértésüket köszönjük!