Hónapok

 

 RÉGI MAGYAR NÉV
JANUÁRBoldogasszony hava
FEBRUÁRBöjtelő hava
MÁRCIUSBöjtmás hava
ÁPRILISSzent György hava
MÁJUSPünkösd hava
JÚNIUSSzent Iván hava
JÚLIUSSzent Jakab hava
AUGUSZTUSKisasszony hava
SZEPTEMBERSzent Mihály hava
OKTÓBERMindszent hava
NOVEMBERSzent András hava
DECEMBERKarácsony hava

FONTOS TUDNI,  hogy szeptember, október, november és december hónap nevét a 16-19. századi iratokban nem IX., X., XI. és XII. hónapként, hanem leggyakrabban így rövidítik:
VIIbris (=szeptember),  VIIIbris (=október), IXbris (=november), Xbris (=december).

Ezt a fajta rövidítést a hónap nevét adó szám (septem = 7, octo=8, novem=9, decem=10) latin nevéből veszik.

 

Forrás: Szentpétery Imre: A kronológia kézikönyve. Bp., 1985.