Latin kifejezések az összeírásokban

 

A feudalizmus kori összeírásokban gyakran előforduló latin kifejezések szótára

A   B   C   D   E   F   G   H   I,J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U,V   X,Y   Z

 

A

aedificium

épület

aestivalis

nyári

ager

szántóföld

agnus

bárány

allodium

uradalmi föld, nemesi birtok

ancilla

szolgáló

anima

lélek

apes

méh

appertinentia

tartozék

arabilis

szántó-

aratura

szántás

arenda

bér(let)

arendator

bérlő

armalista

címeres nemesi levéllel rendelkező

artificium

mesterség

autumnalis

őszi

avena

zab

 Vissza a lap tetejére
B

beneficium

haszonvétel, előny

bonum

jószág, vagyon

bos

ökör

braxatoria

serfőző

 Vissza a lap tetejére
C

calcatura

nyomás

captivus

fogoly

capacitas

befogadóképesség

capra

kecske

caro

hús

cataster

jegyzék

census

adó, bér

centenarium

mázsa

civis

polgár

classis

osztály

clavis

kulcs (számítási)

cognomen

utónév

colonus

jobbágy

commercium

kereskedés

computus

elszámolás

conscriptio

összeírás

constitutivum

állomány

contribuens

adózó

contributio

adó

crucifer

krajcár

cubulus

köböl

currus

szekér

 Vissza a lap tetejére
D

damnum

kár

decima

tized

decimalis

tized-

deperdita

veszteség

desertus

elhagyott

dica

rovás

dicalis

rovásos

dislocatio

elszállásolás

domus

ház

  Vissza a lap tetejére
E

educillum

kocsma

equilis

lótartási (illeték)

equus

erogatio

beszedés

excessus

túlkapás, kihágás

exstirpatio

irtvány

extraneus

külső

Vissza a lap tetejére
F

faber

mesterember, műves

fabrica

műhely, gyár

falcastrum

kaszás

femina

asszony

filia

lány

filius

fiú

florenus

forint

foenum

széna

fossor

kapás

frater

testvér

fruges

gabona

fugitivus

szökevény

fumigans

dohányzó

fundus

telek

Vissza a lap tetejére
G

gelima

kelengye

glandinatio

makkoltatás

Vissza a lap tetejére
H

hinnulus

csikó

hordeum

árpa

hortulanus

kertész

hospes

telepes

hybernalis

téli

Vissza a lap tetejére
I, J

immobilia

ingatlan

imposita

kivetett (adó)

incola

lakos

inquarterisatio

beszállásolás

inquilinus

házas zsellér

jugalis

igás

jugerum

hold

juvencus

borjú

Vissza a lap tetejére
L

lanio

mészáros

lebes

rézüst

libertinus

szabados

libra

font

lignatio

faizás, fahasználat

lignum

fa

Vissza a lap tetejére
M

macellum

mészárszék

magazinum

élelemtár

materiale

(nyers) anyag

media

meszely

medietas

fele (valaminek)

mercator

(kis)kereskedő

metreta Posoniensis

pozsonyi mérő

militaris

katonai

mola

malom

molendinum

malom

molitor

molnár

mulgibilis

fejős

Vissza a lap tetejére
N

naturalia

természetbeniek

nomen

név

nona

kilenced

Vissza a lap tetejére
O

officium

műhely

opifex

mesterember

oralis

katonatartási (illeték)

orgia

öl

oves

juh

Vissza a lap tetejére
P

pascuum

legelő

pecus, -oris

barom, marha

pecus, -udis

aprómarha

porcus

disznó

porta

jobbágyház telekkel

portio

1. adag; 2. természetbeni szolgáltatás a katonaságnak

praejunctura

előfogat

pratum

rét

procreatio

termés

profugus

szökevény

promontorium

szőlőhegy

proventus

jövedelem

Vissza a lap tetejére
Q

quaestor

kalmár

Vissza a lap tetejére
R

regnicolaris

országos

relicta

özvegy(e valakinek)

rubrica

rovat

seminatura

vetés

Vissza a lap tetejére
S

septima

heted

servus

szolga

sessio

telek

sessionalis

telki

setiger

sertés

silio

rozs

spelta

tönköly

stativans

állandó, beszállásolt (katonaság)

subinquilinus

házatlan zsellér

subsidium

segedelem

summa

összeg

sylva

erdő

Vissza a lap tetejére
T

taxa

bér

taxalis

bérleti

taxalista

bérfizető

terra

föld

tolerantia

türe(de)lem

transenna

katonai átvonulás

triticum

búza

Vissza a lap tetejére
U, V

uxor

feleség

vacca

tehén

vectura

szállítás

vernalis

tavaszi

vidua

özvegy

vinea

szőlő

vinum

bor

vir

férfi

Vissza a lap tetejére
X, Y

xfer

ld. crucifer

Vissza a lap tetejére