Találatok

Típus: Szöveges tartalom
... Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei c. kötetéből származik. ...
Típus: Hír
... is megismerhették. Végül a „hóhért akasztották”: a középkori lovagi harcmodorral és fegyvernemekkel kapcsolatosan is ...
Típus: Hír
... patkót – vagy vasdarabot – csőrében tartó strucc, a középkori Európában működő vasműves céhek százainak jelvényein ...
Típus: Szöveges tartalom
... a benne található információkat. A levéltár középkori része nem maradt fenn, ilyen iratokat sajnos az új átvétel sem ...
Típus: Hír
... a használat során. Sikerült helyreigazítani a középkori oklevelek nyilvántartásába bekerült tévedéseket. ...
Típus: Hír
... is fennmaradt a Borsod megyei Levéltárban, amely a középkori és koraújkori Császta templomát említi. Az egyik dokumentum ...
Típus: Szöveges tartalom
... kapu téri épületét és eltüntette az egyik legfontosabb középkori oklevelünket, az Aranybulla 1351-es átiratát. A játékosok ...
2020. január 20-án búcsúzott el a nagyközönségtől a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának kiállítása, a „Kik Vagyunk? – Magyarországi nemzetiségek.” A záróeseményen a kiállítás kurátora, Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója osztotta meg gondolatait a megjelent érdeklődőkkel a bemutatott témával kapcsolatban.
Típus: Hír
175 éve ezen a napon, november 13-án szentesítette V. Ferdinánd magyar király az 1843/1844. évi pozsonyi országgyűlés törvényeit. Ezek közül a legismertebb a magyar nyelv hivatalossá tételéről szóló 2. törvénycikk.
Típus: Hír
A középkori és koraújkori Magyar Királyságban az ügyintézés és a ...
Prof. Dr. Gecsényi Lajos 45 éve szolgálja a magyar levéltárügyet. 1997-től – egy rövid megszakítással – vezeti a Magyar Országos Levéltárat.
Típus: Hír
... a témával. Két évet kutattam az Országos Levéltárban középkori okleveleket, a mikrofilmen hozzáférhető bártfai városi ... L. Bernát, aki a diplomatikát, Mollay Károly, aki a középkori német paleográfiát, Gerics József, aki a latin nyelvet és ...
Típus: Szöveges tartalom
... 119–131. [Társszerk.] Válogatás a Hadtörténeti esték 2006 és 2010 között elhangzott előadásaiból. [szerk. Bene ... az első világháborúban. In: Válogatás a Hadtörténeti esték 2006 és 2010 között elhangzott előadásaiból. [szerk. Bene ...
Az alábbiakban a magyar gyermekirodalom első jelentős képviselőjét, Bezerédy Amáliát mutatjuk be. Tőle származik például gyermekkorunk játékos mondókája a „Csip, csip csóka".
Típus: Hír
1664. augusztus 10-én írták alá a vasvári béke néven ismert okmányt, amely az oszmánok és a Habsburgok számára elfogadhatóan rögzítette az 1660 és 1664 között kialakult helyzetet.
Típus: Hír
Napjainkban vezető hírek szólnak a nyugat-afrikai Ebola-járványról. Nem volt ez másként 1831-ben sem, amikor Magyarországon kolerajárvány pusztított, és amelyben augusztus 22-én maga Kazinczy Ferenc is elhunyt.
Típus: Hír
Típus: Szöveges tartalom
... MTV - Ma reggel Szabad a barangolás a középkori oklevelek között A Ma reggel vendége Trostovszky Gabriella mb. ... portál 2010. március 29. Interneten a középkori oklevelek 2010.03.25. Prae-általános ...
Típus:
Típus:
Balatonalmádi ma a nyári turistaszezon egyik fő célpontja, pedig csak a 19. század végétől számít fürdőhelynek. A helység történetét éppúgy meghatározzák a bemutatott levéltári források, mint a környék földtani, vízgazdálkodási és mezőgazdasági jellemzői.
Típus: Hír
... nyúlnak vissza. A mai Almádi területén található a középkori Szárberény település, amelynek első okleveles említése Szent ...
Típus: Szöveges tartalom
... Önnek, ahol a munka befejeztéig tárolhatja az iratokat. A középkori okleveleket ettől eltérő módon, minden esetben még  a ...
Típus:
Típus:
1849. október 6., az aradi vértanúk kivégzésének napja nemzeti gyásznapként vonult be a magyar történelembe. A szabadságharc bukása után több mint 1200 személy került börtönbe. Rájuk is emlékezünk ezen a héten.
Típus: Hír
... egyre gyakrabban alkalmazta az elzárást büntetésként a középkori nyilvános büntetések és a testi fenyítések helyett, így ...
Típus: Szöveges tartalom
... 2. p. 15.   Pánczél Petra: Falvak a középkori város körül. [Beszélgetés Őriné dr. Bilkei Irén ...
Idén 900 éves a Magyar Országos Levéltár legrégibb eredetiben fönnmaradt oklevele, Kálmán király veszprémvölgyi kiváltságlevele, melyet a nagyközönség 2009. szeptember 7-től láthat a Magyar Nemzeti Múzeumban.
Típus: Hír
... és nagyok levéltárosok segítségével megismerkedjenek a középkori oklevelek sajátosságaival, saját címereslevelet, címert és ...
„Legyen szabad az igen tisztelt címnek, Országos Levéltárnak szívből jövő részvétemet kifejeznem Istványi Géza dr., a Levéltár I. oszt. segédőre szomorú elhunytán. A Megboldogultnak kitűnő egyénisége évek óta közel állt hozzám, s megdöbbenéssel értesültem örökre szóló eltávozásáról. A magyar tudomány, a levéltári ügy és az Országos Levéltár nagy vesztesége az ő halála – a fiatal, nagy jövőjű élet ily sorsán csak bánkódni tudunk, vigasztalás nélkül. Mély tisztelettel: Szekfű Gyula”
Típus: Hír
... tartott előadásokat és gyakorlatokat a magyarországi középkori latinság témaköréből. Ezt követően 1936. szeptember ... levéltár elpusztult 1945-ben, utóbbi háromnak csak a középkori oklevelei kutathatóak). Levéltári gyakornokként ő végezte el ...
Típus: Szöveges tartalom
... a Békés megyében található református templomok középkori és 18. századi előzményeivel, továbbá a gyulai katolikusok ...
Február 12-én ajándékozónkat, Megyery Pált ismerhették meg az érdeklődők.
Típus: Hír
... Múzeum címzetes igazgatója beszélt a család két középkori okleveléről, pereskedéséről. Lucza János kemecsei ...
Típus: Hír
... a válasz is, hogy emiatt az ókor mellett a magyar középkori és koraújkori terület szorul háttérbe. A latin forrás okán a ...
A szolnoki Aba-Novák Agórában a szeptember 1-jén tartott kiállításmegnyitón Szalay Ferenc, Szolnok Megyei Jogú Város polgármestere és Molnár Lajos Milán, az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ ügyvezető igazgatója köszöntötte a vendégeket. Ezt követően dr. Rácz György, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgató-helyettese nyitotta meg a kiállítást.
Típus: Hír
... kifejezi az embernek a vízhez való viszonyát. Miként a középkori önkényes folyóelterelések is egyik birtokosnak haszonnal ...

Oldalak