KÖNYVTÁR │ Gyarapodási jegyzék (2023. szeptember)


A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2023 szeptemberében a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek
 • IV. Kézművesipartörténeti Szimpózium : Veszprém, 1980. december 1-2. / [szerk. Nagybákay Péter]. - Veszprém : MTA Veab, 1981. – 210 p.
 • Államférfiak levelei, 16-20. század : kiállítás a Magyar Országos Levéltár gyűjteményeiből / [a kiállítást rend. Nyulásziné Straub Éva]. - [Budapest] : MOL, [2000]. - 27 p.
 • Anjou-kori oklevéltár, 1301-1387. 52., 1368 / szerk. Piti Ferenc . - Budapest ; Szeged : Szegedi Középkorász Műhely, 2023. - 615 p.
 • Anjou-kori oklevéltár, 1301-1387. Suppl. 1. Keltezetlen és hiányos keltezésű oklevelek, 1301-1342 / szerk. Szőcs Tibor / szerk. Kristó Gyula. - Budapest ; Szeged : Szegedi Középkorász Műhely, 2023. - 533 p.
 • Auswanderung, Einwanderung, Binnenwanderung : Migration und Regionale Mobilität im Pannonischen Raum. 2. Teil., Tagungsband der 40. Schlaininger Gespräche 14. bis 15. September 2021. / Gert Polster (Hg.). - Eisenstadt : Amt der Burgenländischen Landesregierung, 2020-2022. - 116 p. - (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland ; 167.)
 • CSEH Valentin: Nándorfehérvár 1521. évi ostroma és elvesztése. - Budapest : Zrínyi, cop. 2022. - 418 p.
 • DÁNYI Dezső: "Az élet ára" : gabona és élelmiszerárak Magyarországon, 1750-1850. - Budapest : KSH Kvt. és Lvt., 2007. - 377 p. - (Történeti statisztikai tanulmányok ; 10.)
 • Emlékkönyv a magyar piarista rendtartomány háromszázéves jubileumára / szerk. Balanyi György, Lantos Zoltán. - Budapest : Budapesti Piarista Diákszövetség, [1943]. – 430 p., 1 t.fol.
 • Epidemien und Pandemien im pannonischen Raum : Tagungsband der 41. Schlaininger Gespräche 13. bis 14. September 2022 / Gert Polster (Hg.). - Eisenstadt : Amt der Burgenländischen Landesregierung, 2023. - 216 p. - (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland ; 171.)
 • Esterházy Miklós nádor iratai. [2.]., Türkische Schriften aus dem Archive des Palatins Nikolaus Esterházy, 1606-1645 / rdg. v. Ludwig Fekete. - Universitätsdr. - Budapest : Stephaneum Ny., 1932. - LXXI, 501, [3] p.
 • FELHŐSI Nóra: Plébániák jövedelem-összeírásai : Conscriptiones proventuum parochialium, 1726-1946 (VÉL I.1.13.). - Veszprém : Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lvt., 2016. - 197 p. - (A Veszprémi Érseki és Főkápláni Levéltár segédletei ; 10.)
 • FELHŐSI Nóra: Szerzetesrendek iratai : Acta religiosorum ordinum, 1715-1857 (VÉL I.1.20.). - Veszprém :  Veszprémi Érseki és Főkáptalani Lvt., 2016. - 79 p. - (A Veszprémi Érseki és Főkápláni Levéltár segédletei ; 11.)
 • A forradalom és a magyar kérdés az ENSZ-ben, 1956-1963 : tanulmányok, dokumentumok és kronológia / szerk. Békés Csaba és Kecskés D. Gusztáv. - [Budapest] : M. ENSZ Társ., 2006. - 239 p.
 • Források Veszprém kora újkori történetéhez, 1538-1566 / szerk. Bagi Zoltán Péter, Szatlóczki Gábor. - Veszprém : MNL Veszprém M. Lvt., 2022. – 279, [1] p. - (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai ; 43.)
 • GYARMATI György: Kollektív nemzeti függelemsértés : írások 1956-ról. - Pécs : Kronosz, 2023. - 274 p.
 • Hálózat & hierarchia : magyar gazdaságtörténeti évkönyv, 2020 / főszerk. Kövér György, Pogány Ágnes, Weisz Boglárka. - Budapest : BTK : Hajnal István Alapítvány, 2020. - 511 p.
 • A Komintern "védőszárnyai" alatt : orosz levéltári források Rákosi Mátyás börtönéveiről, 1925-1940 / az iratokat gyűjt. és vál., ford., sajtó alá rend. Kolontári Attila, Seres Attila. - Budapest : Argumentum : Balassi Int. : MNL, 2014. - 374 p. - (Orosz levéltári források magyarul ; 3.)
 • LUKÁCS Ödön: Szombathelyi karikatúra album. - [Szombathely] : Szász Ernő, [é.n.]. - [88] t.fol.
 • Magyar katolikus egyház, 1956 : a Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány évkönyve, 2007 / [... szerk. Szabó Csaba]. - Budapest : Új Ember, 2007. - 255 p.
 • Magyar régészet az ezredfordulón / [... szerk. Visy Zsolt]. - Budapest : NKÖM : Teleki L. Alapítvány, 2003. – 486 p.
 • A magyar társadalombiztosítás ötven éve, 1892-1942. - [Budapest] : Orsz. Társadalombiztosító Intézet, [1943]. - 172 p., 70 t.
 • A magyarországi közlevéltárak iratgyarapodása 2001-ben / [...összeáll. Lakos János]. - Budapest : MOL, 2002. - 64 p.  
 • Nagyatádi Visy László pécsi főispán háborús naplója. 1. / [... szerk. Nagy Imre Gábor, Vértesi Lázár]. - Pécs : MNL Baranya Várm. Lvt, 2023. - 528 p.                    
 • Naplók, versek, levelek a szabadságharc korából / [szerk. és magy. ell.] H. Szabó Lajos. - Pápa : Szabó L., 1998. - 227 p.        
 • A nemzeti megújhodás programja : a Köztársaság első három éve / [összeáll. a Magyar Köztársaság Kormánya].- Budapest : PLKV, 1990. - 222 p.
 • RAINER M. János: Újratervezés : szocializmus Magyarországon a 20. században. - Budapest : Osiris, 2023. - 285 p.
 • SCHÖNER Ferenc: Munkácstól Rodostóig : II. Rákóczi Ferenc élete. - Budapest : Szent István Társulat, 1914. – 112 p.
 • SZABADOS György: Emlékezetes régiek - régiekről emlékezők : történelmi és historiográfiai tanulmányok az Árpád-korról. - Székesfehérvár : Siklósi Gy. Várostört. Kutatóközp., 2021. - 226 p. - (Regia civitas ; 1.)
 • TAKÁTS Sándor: Szalai Barkóczy Krisztina, 1671-1724. - Budapest : Franklin Ny., 1910. - 280, [1] p.
 • Vendéglátás Zalaegerszegen a 18-20. században / [szerk. Káli Csaba]. - Zalaegerszeg : Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány, 2023. - 279 p. - (Zalaegerszegi füzetek ; 19.)
 • Zalaegerszeg nevezetes személyiségei a 19-20. században / [szerk. Kiss Gábor]. - Zalaegerszeg : Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány, 2022. – 304 p. - (Zalaegerszegi füzetek ; 18.)
 • ZOVÁNYI Jenő: A reformáczió Magyarországon 1565-ig. - [Budapest] : Genius, [1921]. - 485, [1] p.
 

Szombathely, 2023. szeptember 28.