Találatok

Típus: Szöveges tartalom
... korra tehető. A megelőző időszakra vonatkozó iratok 50 középkori oklevél és több száz törökkori iratkivételével jobbára ...
A Magyar Nemzeti Levéltár ismét bemutatkozik a Múzeumok Majálisán. Az immár 22. alkalommal megrendezett eseményen a hazai közgyűjtemények ismeretterjesztő programokkal várják a kultúra iránt érdeklődőket.
Típus: Hír
... keresztül mutatja be a két nép közös történelmét a középkori kezdetektől egészen a huszadik századig. A forrásokról ...
A Magyar Nemzeti Levéltár tisztelettel meghívja Önt a "Török-magyar kapcsolatok az Oszmán Birodalomtól napjainkig a levéltári dokumentumok tükrében" című török-magyar forráskiadvány bemutatójára.
Típus: Hír
... keresztül mutatja be a két nép közös történelmét a középkori kezdetektől egészen a huszadik századig. A kiadványban szerepel ...
Típus: Szöveges tartalom
... 60 perc 7. „Hiteles hely” – a középkori közjegyzők. Kik voltak a közjegyzők középkori elődei? Mikor vált egy ház, egy birtok, egy szőlő ...
Típus: Hír
... a levéltár legrégibb irata? Bemutatásra kerül az a középkori oklevélmásolat, melyben a városunk neve először szerepel. A ...
Típus: Hír
... az épület történetét, betekintést nyerve a középkori apátságok életébe, valamint a 18-20. század vármegyei ...
Típus: Hír
... főlevéltáros, a Tolna Megyei Levéltár igazgatója a középkori epigráfia-kutatás programját és eredményeit mutatta be. Ezt ...
Típus: Szöveges tartalom
... nem kutyabőr [Könyvbemutató: Zala megye Levéltára középkori okleveleinek regesztái] zalamedia.hu ... okleveleket [Könyvbemutató: Zala megye Levéltára középkori okleveleinek regesztái] zegtv.hu ...
Június hónap dokumentuma: Hadifogolysors az I. világháborúban – Faccini Ferenc
Típus: Hír
Típus: Szöveges tartalom
1.   Pánczél Petra: Középkori élet kakasszóra: Időszemlélet határidőnapló nélkül ... Arany Horváth Zsuzsa: Lerohanták a szegény rokont. Középkori oklevelek regesztái olvashatók In: Zalai Hírlap 2014. április ... 1.,5. p. 28.   Arany Horváth Zsuzsa: Középkori oklevelek [Programajánló] In: Zalai Hírlap 2014. november. 17. ...
Típus: Szöveges tartalom
1848. július 18-án a Lánchíd tizenkettedik tartólánca a kifeszítés közben elszakadt és a munkahídra zuhanva sok embert a Dunába sodort. Egy korabeli rendőri jelentés segítségével idézzük fel az esetet.
Típus: Hír
Ez évben, 2015-ben 940. éve annak, hogy először tűnik fel Szolnok neve a garamszentbenedeki apátság alapítólevelében.
Típus: Hír
... Diáknapok, Jubileumi Rádiós vetélkedő, „Hazai Esték” TV vetélkedő, Amatőr Filmfesztivál stb. A közölt képek ...
Típus: Szöveges tartalom
Típus: Szöveges tartalom
... Sztálinizáció, lakáshiány és nőügyek [Tudományos Esték - Káli Csaba előadása] zalamedia.hu ... Zalaegerszegi Televízió. Híradó. Tudományos Esték (2016. november 10. 18:00) [Tudományos Esték - Káli Csaba ...
Típus: Hír
... és értékmentő tevékenységet is végezni. Kultúr-házi esték címmel életre hívtunk egy ismeretterjesztő előadássorozatot, ami ...
Típus: Szöveges tartalom
... Szakács Kálmán Budapest, 2004. Magyarország középkori digitális okmánytára  CD-ROM. Készült A Magyar Országos ...
Típus: Szöveges tartalom
... Hála a két vezető medievisztikai érdeklődésének a középkori anyag nagy súllyal szerepel az állományban. A fent említett ... megtalálható a könyvtárban, de a legjelentősebb a középkori forrás és feldolgozás anyaga. Több érdekesség is található ...
Típus: Szöveges tartalom
... névsorát tartalmazza korszakonkénti bontásban. A középkori tisztviselők esetében a már publikált adatsorokat ... kötetét, amely újabb adatokkal szolgálhat majd megyénk középkori története iránt érdeklődő kutatóknak is. A török ...
Típus: Hír
... során a Jászkun kerület 25 települése visszavásárolta középkori gyökerekből táplálkozó autonómiáját, a kerület földjét, ... írást ad közre Weisz Boglárka történész a jászok középkori adózásáról, Ligeti Dávid pedig bemutatja egy, az első ...
A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára tisztelettel meghívja Önt a Batthyány uradalmak című kiállítás megnyitására, és A Batthyány család és Veszprém megye című felolvasóülésére, levéltárunk dísztermébe (Veszprém, Török Ignác utca 1.), 2018. április 24-én (kedd) 15 órára.
Típus: Hír
... vékony szálakon kötődő famíliák történetét is. A középkori eredetű, az ország tisztségviselő bárói közé már a ... meg. Rácz György (MNL OL) a család Felsőörshöz (középkori nevén Kővágóörshöz) kötődő első évszázadait ...
Típus: Szöveges tartalom
... alkotják. Emellett egyre gyarapodik elsősorban a középkori pecsétmásolat-sorozat (V8), amely a Magyar Országos ... meghatározásának korrekciója ügyében, leginkább a középkori eredeti oklevelek digitalizálása után várható jelentős ...
Típus: Szöveges tartalom
... kapu téri központi épület iratanyaga, hiszen egy-egy középkori oklevél értéke önmagában is felbecsülhetetlen. A középkori levéltár gyűjteménye mintegy 100 000 darabos, és ez ...
Típus: Szöveges tartalom
... a Hunyadiak korának történeti földrajza Magyarország középkori hely-, birtoklástörténetévé bővült, és nélkülözhetetlen ...
Típus: Szöveges tartalom
... Kar elvégzése után tanársegédi kinevezést kapott a Középkori Magyar Történeti Tanszéken, majd az 1953-ban kivált ...
Típus:
Típus: Szöveges tartalom
... problémákból indul ki, folytatjuk római kori, kora középkori, majd késői feudális témákkal, egészen az 1960-as években ...
2010. május 31-én Kassa város főpolgármestere, Ing. František Knapík és Reisz T. Csaba, a Magyar Országos Levéltár főigazgatója együttműködési keretszerződést kötött a levéltári szakmai kapcsolatok erősítésére és bővítésére.
Típus: Hír
... bővítésére. A felek arra is törekednek, hogy a középkori és kora újkori levéltári forrásokat digitalizálják, ...
A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára, a pápai Gróf Esterházy Károly Múzeum és az MTA BTK TTI Lendület Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport tisztelettel hívja Önt 2016. március 1-én, kedden 17 órára, az MNL Veszprém Megyei Levéltára dísztermébe, a Posztó Pápa piacán -Textilimport–textilkereskedelem a 14–17. században című vándorkiállítás megnyitójára. A kiállítást megnyitja: dr. Mordovin Maxim (ELTE BTK) egyetemi adjunktus, a pápai ásatások feltáró régésze.
Típus: Hír
... egyedülálló lehetőséget biztosítanak a késő-középkori és kora újkori textilkereskedelem bemutatására, s ezen ...
A Magyar Nemzeti Levéltár és a Németh László Gimnázium tisztelettel meghívja Önt az "Időutazás az írás történetébe" című pályázatának zárórendezvényére, melyen a projektben résztvevők munkái is bemutatásra kerülnek.
Típus: Hír
... rejt. Legrégebbi forrása 1109-ből származik, középkori okleveleinek száma meghaladja a százezret. A Levéltárban ...

Oldalak