Felhasznált irodalom

Bagi Zoltán: A tizenöt éves háború jelentősége. Variációk egy témára, Fons, 20/3, 2013, 263-303.

C. Tóth Norbert - Horváth Richárd - Neumann Tibor - Pálosfalvi Tamás - W. Kovács András: Magyarország világi archontológiája II. Megyék, Budapest, MTA BTK TTI, 2017, 384.

Cremonini, Patrizia: II. András és Beatrice d’Este házasságkötése (Székesfehérvár, 1234. május 14.), in: Királynék a középkori Magyarországon és Európában, szerk: Szovák Kornél - Zsoldos Attila, ford: Szovák Márton, Városi Levéltár és Kutatóintézet, Székesfehérvár, 2019, 187–198.

Cremonini, Patrizia: Segrete scritture estensi Cifre, controcifre, lettere cifrate, cifristi e dezifratori tra XIV e XVIII secolo nell’Archivio di Stato di Modena, in: Cito cito volans. Lettere di guerra, cifrari e corrispondenze segrete di Lucretia Estensis de Borgia, szerk: Bruno Capaci - Patrizia Cremonini, Città di Castello, Emil, 2019, 129.

Dizionario biografico degli italiani, vol. XLIII., 1993. https://www.treccani.it/enciclopedia/ippolito-d-este_res-c21fd599-87ec-11dc-8e9d-0016357eee51_%28Dizionario-Biografico%29/ (utolsó megnyitás: 2022. február 5.)

Domokos György: A jámbor Herkules. Estei Hippolit bíboros egri kormányzója, Ercole Pio beszámolói Magyarországról 1508-1510, Balassi Kiadó, Budapest, 2019

Domokos György: A pestis és a gepárd. Ercole Pio, Estei Hippolit egy ügynökének beszámolói Magyarországról, 1508-1510, in: Vestigia. Mohács előtti magyar források olasz könyvtárakban, szerk: Domokos György - Mátyus Norbert – Armando Nuzzo, PPKE BTK, Piliscsaba, 2015, 185-196.

Domokos György: Izabella királynő levelei a Modenai Állami Levéltárban, Turul 87/1, 2014, 25-27.

Ferrazzi, Elena: LE LETTERE DI TOMMASO DAINERI DALL’UNGHERIA (1501-1503). EDIZIONE CRITICA E COMMENTO. Szakdolgozat. UCSC Milano, 2020/21

Hegedűs András: "Isten segedelmével a török császárt a fent mondott várból kivetettük" Hunyadi János levele Szécsi Dénes esztergomi érsekhez a nándorfehérvári győzelemről. Magyar Sion. Új folyam 2. 44. 2008/1, 110–120.

Historiae Ferrariae. Lib. VII, cc. 45v–46r (ASMo Manoscritti della Biblioteca, n. 131).

A török hódoltság s más háborúságok, https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/SzazMagyarFalu-szaz-magyar-falu-1/visegrad-1250D/a-torok-hodoltsag-s-mas-haborusagok-125D5/ (utolsó megnyitás: 2022. február 7.)

Kanász Viktor: Contributions to the Diplomatic Activity of the Hungarian Kingdom Between 1452 and 1453. Verbum 16. 2015/1–2, 27–42.

Kristóf Ilona: Egy nádorválasztás margójára (Estei Hippolit 1517-1520 közötti politikai szereplésének kérdései), in: Ed. Kiss László: Acta Academiae Agriensis, vol. XLIII., Eger, Esterházy Károly Főiskola, 2015, 184.

Kuffart Hajnalka: Modenában őrzött esztergomi számadáskönyvek és az esztergomi érsekség udvartartása. Bölcsészdoktori értekezés, PPKE-BTK, 2018.

Lupoli, Rosa: Esztergom ostroma 1595-ben: a modenai Este-levéltár ábrázolásai és a Pio-család spezzanói várában található freskó, in: Vestigia II. Magyar források Itáliából, szerk: Domokos György - Kuffart Hajnalka - Szovák Márton, Vestigia Kutatócsoport, Piliscsaba, 2018, 173-190.

Molnár Ádám: Esztergom vára a XVI-XVII. század fordulóján. Egy ismeretlen térképi forrás a Modenai Állami Levéltár gyűjteményéből. in: Vestigia II. Magyar források Itáliából, szerk: Domokos György - Kuffart Hajnalka - Szovák Márton, Vestigia Kutatócsoport, Piliscsaba, 2018, 191-202.

Szalai Béla: Győrre vonatkozó rajzok és metszetek a Modenai Állami Levéltárban. in: Vestigia III. Italianista tanulmányok a magyar humanizmus és a tizenöt éves háború idejéről, szerk: Domokos György - W.Somogyi Judit - Szovák Márton, Balassi Kiadó, Budapest 2020, 183-196.

Vetrugno, Roberto: Isabella d'Este mantovai őrgrófné levelezése Aragóniai Beatrix-szal, in: Vestigia II. Magyar források Itáliából, szerk: Domokos György - Kuffart Hajnalka - Szovák Márton, Vestigia Kutatócsoport, Piliscsaba, 2018, 129-136.

W. Somogyi Judit: Rövidítési formák itáliai keletkezésű, rejtjelezett kéziratokban, in: Litteris vincimur, szerk: Boros István - Takács László, Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Budapest, 2018, 31-42.


PDF icon felhasznalt_irodalom.pdf