A hét dokumentuma

2018.02.13.
A 20. században számos nagy találmány fűződik magyar tudósok nevéhez. 1898. február 11-én született Szilárd Leó, aki a múlt század neves magyar tudósai közé tartozik. A két világháború közötti időszak tudósai találmányaikat a Szabadalmi Hivatalhoz (1920-tól Szabadalmi Bíróság néven) nyújtották be engedélyeztetésért.
2018.01.29.
200 éve, 1818. január 30-án született Görgei Artúr, az 1848–1849-es szabadságharc legtehetségesebb magyar hadvezére. A rendkívüli forradalmi viszonyok következtében békekörülmények között elképzelhetetlenül gyorsan emelkedett a ranglétrán: alig több mint egy év alatt a kilépett császári-királyi főhadnagyból altábornagy, fővezér, és egyben hadügyminiszter lett, majd a végnapokban minden hatalmat rá ruháztak. A Kossuth és a kormánynak Aradon tartózkodó néhány tagja által aláírt lemondó nyilatkozat önmagában is a korszak legfontosabb dokumentumai közé tartozik. Jelen írás ennek az iratnak az utóéletét és későbbi sorsát mutatja be, amely közvetve a Görgei család magánéletére is hatást gyakorolt.
2018.01.03.
Magyarország leghíresebb, egyúttal egyik legrégebbi jelképe a magyar Szent Korona. A tárgyat titokzatosság, sorsát regényesség és hányattatás jellemzi, keletkezése és története kapcsán számos valós információkon, vagy pusztán feltételezésen alapuló írás látott napvilágot. A korona éppen negyven esztendeje, 1978. január 5-én érkezett vissza hazánkba az Amerikai Egyesült Államokból, ahol 1953 óta őrizték.
2017.12.13.
A finn parlament 1917. december 6-án szavazta meg az ország függetlenségi nyilatkozatát, Finnország kiválását a forradalmi napokat élő szovjet-orosz államból. A független állam nemzetközi elismerése gyorsan megtörtént, az Osztrák-Magyar Monarchia az elsők között volt ezen a téren. Az alábbiakban egy olyan, 1918 januárjában keletkezett iratot mutatunk be, amelyben a független államiság elismerésére váró finn kormány üdvözli a magyar nemzetet a finn nemzet nevében.
A 2017. esztendő bővelkedett jubileumokban. A mai nap - november 29. – a 300. éve született Mária Terézia halálának évfordulója, rá is emlékezünk összeállításunkkal.
2017.11.29.
A levéltárak javarészt írásos dokumentumokat őriznek. Ezeken azonban időnként az írott szövegen kívül más „adathordozó tartalmak” is megjelennek: képek, táblázatok, grafikonok, sőt az újabb kori dokumentumokhoz sokszor hang és mozgókép is társulhat. A levéltári raktárak kincseiből most képi ábrázolásokat válogattunk ki, amelyekből az alábbi kis galériát összeállítottuk. Ezzel kívánunk emlékezni a királynő elhunytára – és a vele valamilyen kapcsolatban lévő más ünnepeltekre is.
2017.11.20.
Az idén 300 éve született Mária Terézia személyével több konferencia, kiállítás, kiadvány is foglalkozik. Ezen a héten levéltárunk is műhelykonferencia keretében emlékezik meg a jubileumról, e heti cikkünk ehhez kapcsolódóan az uralkodónő királyi kettőspecsétjének ábrázolását és annak leírását adja közre.
Tizenkét év a Miniszterelnökség kötelékében (1898–1910)
2017.11.14.
Sokak által ismert Klebelsberg Kuno kultuszminiszteri tevékenysége, és ez köszönhető annak is, hogy ez az időszaka viszonylag jól dokumentált. Kevesebb szó esik azonban gazdag pályájának kezdetéről. Születésnapja alkalmából íródott cikkünk hivatali tevékenysége első tizenkét évéből villant fel epizódokat.
2017.10.03.
Ezen a héten Philipp Melanchton saját kezűleg írt levelét mutatjuk be, amelynek egyik mondata a reformáció 500. évfordulójára rendezett konferenciánk mottójául szolgált.
Magyar nemesi testőrség
2017.09.07.
A 18. században a bécsi császári udvarban a testőri szolgálatot a német arcier és a svájci testőrség látta el. Egy magyar testőrség felállításának gondolata a hétéves háború idején, a győzelmek hatására merült fel, amelyekből a magyar huszárezredek jelentős mértékben kivették a részüket. Mária Terézia királynő többször adott hangot egy magyar nemesi testőrség felállítása iránti óhajának.

Oldalak