Kapitalista kor

A szabadságharc korszaka

101.Sopron Vármegye Választmányának iratai1848. 03. 16–
04. 24.
0,01ifm.
a)Jegyzőkönyv1848. 03. 16–
04. 24.
  
b)Iratok1848. 03. 16–
04. 24.
  
     
102.Sopron Vármegye Bizottmányának iratai1848. 05. 02–
12. 17.
0,25ifm.
a)Jegyzőkönyv81848. 05. 02–
12. 17.
  
b)Iratok1848. 05. 02–
12. 17.
  
     
103.Sopron Vármegye Középponti Választmányának iratai1848.0,52ifm.
a)Jegyzőkönyv1848.  
b)Iratok1848.  
c)Képviselőválasztó névjegyzék1848.  
     
104.Sopron Vármegye Újoncozási Bizottságának iratai1848.0,39ifm.
a)Nemzetőrök összeírása1848.  
b)Honvéd beavatási lajstrom1848.  
     
105.Sopron Vármegye Törvényszékének (Sedriájának) iratai1848.0,50ifm.
a)Polgári törvényszéki ügyviteli jegyzőkönyv1848. 04. 25–
12. 18.
  
b)Polgári törvényszéki törvénykezési iratok91848.  
c)Fenyítő törvényszéki ügyviteli jegyzőkönyv1848.  
d)Fenyítő törvényszéki törvénykezési iratok101848.  
     
106.Sopron vármegye alispánjának iratai1848.0,04ifm.
a)Alispáni elnöki iratok1848.  
b)Alispánhoz intézett „Folyamodások”1848.  
     
107.Sopron vármegye adószedőjének iratai (Perceptoralia)1848.0,70ifm.
a)Adóösszeírások1848.  
b)Zsidóösszeírások1848.  
c)Adókivetések1848.  
d)Adókezelési iratok: Háziadó pénztár rovatos kiadási naplója 1848.; Házi- és hadiadó pénztár bevételi naplója 1848/49.; Adóbefizetések községi ellennyugtái 1848. IX. hó1848.  
     
108.Sopron Vármegye Árvaszékének iratai1848.0,13ifm.
a)Jegyzőkönyv1848. 08. 09.  
b)Iratok1848.  
 
A neoabszolutizmus korszaka
     
151.Sopron vármegye cs. kir. biztosának iratai1848. 12. 29–
1849. 10. 31.
1,00ifm.
a)Jegyzőkönyv („Sopron vármegye közigazgatásáról vezetett jegyzőkönyv”)1848. 12. 29–
1849. 10. 31.
  
b)Iratok1849.  
     
152.Sopron vármegye cs. kir. kormánybiztosának iratai1849. 11. 01.–
1850. 06. 14.
0,50ifm.
a)Jegyzőkönyv („Sopron vármegye cs. kir. kormánybiztosi intézkedésekről vezetett jegyzőkönyv”, „Kormány­biz­tos­sági jegyzőkönyv”)1849. 11. 01.–
1850. 06. 14.
  
b)Iratok1848–1850.  
c)Volt honvédek összeírása1850.  
d)Katonaállítási iratok1850.  
     
153.Sopron Vármegye Gazdálkodó Választmányának iratai1849. 01. 04–
1850. 02. 04.
0,07ifm.
a)Jegyzőkönyv1849. 01. 04–
1850. 02. 04.
  
b)Iratok1849. 01. 04–
1850. 02. 04.
  
     
154.Sopron Vármegye Törvényszékének iratai1849–1850.0,72ifm.
a)Polgári törvényszéki ügyviteli jegyzőkönyvek1849–1850.  
b)Polgári törvényszéki törvénykezési iratok111849–1850.  
c)Fenyítő törvényszéki ügyviteli jegyzőkönyv1849–1850.  
d)Fenyítő törvényszéki törvénykezési iratok1849–1850.  
e)Raboskodók kimutatásai1848–
1850. 02. 01.
  
     
155.Sopron vármegye alispánjának iratai1849.0,01ifm.
     
156.Sopron vármegye adószedőjének iratai (Perceptoralia)1848–1850.
(1851.)
1,10ifm.
a)Adóösszeírások1849.  
b)Adókivetések1849–1850.  
c)Adókezelési iratok   
aa)Háziadó-pénztár rovatos kiadási naplói1849–1850/51.  
bb)Házi- és hadiadópénztár bevételi naplói1849–1850.  
cc)Volt jobbágyok és a volt kiváltságosok külön-külön ve­zetett adóbefizetési jegyzőkönyvei1849–1850/51.  
dd)Adóbefizetések községi ellennyugtái1849.  
d)Házipénztár számadási mellékletei1849–1850.  
e)Házi- és hadiadó számadásai1848–1849.  
f)Katonaság által okozott károk összeírása1849.  
     
157.Sopron Vármegye Számvevőszékének iratai1849. 01. 25–
1850. 01. 21.
0,48ifm.
a)Jegyzőkönyv1849. 01. 25–
1850. 01. 21.
  
b)Iratok1849–1850.  
     

158.

Soproni cs. kir. Megyehatóság (k. k. Komitatsbehörde in Oedenburg) iratai1850–1860.42,75ifm.
a)Megyefőnöki elnöki iratok1851–1860.  
b)Megyefőnöki általános iratok1851–1860.  
c)Földtehermentesítési iratok121854–1856.  
d)Határmegállapító Bizottság iratai(1808.)
1855.
(1882.)13
0,30ifm.
e)Az 1857. évi népszámlálás iratai1857.1,90ifm.
     
159.Soproni cs. kir. Megyei (1854. IV. 6-tól: Országos) Tör­vényszék (k. k. Landesgericht in Oedenburg) iratai1850–1861.25,74ifm.
a)Tanácsülési jegyzőkönyv1850–1861.  
b)Polgári törvénykezési iratok1850–1861.  
c)Büntető törvénykezési iratok1854–1861.  
d)Polgári perek1850–1861.  
e)Büntető perek1850–1861.  
f)Betáblázási jegyzőkönyv (töredék)1850–1856.  
g)Bevallási jegyzőkönyvek1850–1853.  
h)Közjegyzői iratok1859–1860.  
     
160.Kapuvári cs. kir. Társasbíróság, I. oszt. Járásbíróság (k. k. Collegialgericht, Bezirksgericht I. Klasse in Ka­pu­vár) iratai1849–1854.0,90ifm.
a)Törvénykezési iratok (töredék) és büntető iktató1849–1854.  
b)Szóbeli ítéletek jegyzőkönyve1850–1853.  
c)Telekkönyvi iratok1850–1854.  
d)Hivatalos jelentések és levelezések jegyzőkönyve1850–1853.  
e)Rablajstrom1851–1854.  
     
161.Soproni cs. kir. Társasbíróság, I. oszt. Járásbíróság (k. k. Collegialgericht, Bezirksgericht I. Klasse in Oeden­burg) iratai1850–1854.1,20ifm.
a)Tanácsülési jegyzőkönyv1850–1854.  
b)Törvénykezési iratok1850–1855.  
c)Rablajstrom1851–1853.  
     
162.Soproni cs. kir. II. oszt. Járásbíróság, 1854-től Városilag Kiküldött Bíróság (k. k. Bezirksgericht II. Klasse, Städtisch Delegiertes Gericht in Oedenburg) iratai1850–1861.22,10ifm.
a)Polgári törvénykezési iratok1850–1861.  
b)Büntető törvénykezési iratok (töredék és iktató)1850–1861.  
c)Tárgyalási napló1850–1853.  
d)Hagyatéki jegyzőkönyvek1850–1861.  
e)Árvakönyv (Waisenbuch)1854–1859.  
     
163.Soproni cs. kir. államügyész (k. k. Staatsanwalt in Oeden­­burg) iratai1850–1860.1,25ifm.
     
164.Kapuvári cs. kir. helyettes államügyész (k. k. Staats­anwalt-Substitut in Kapuvár) iratai1850–1854.0,25ifm.
     
165.Csornai cs. kir. Járási Biztosság (k. k. Bezirks­com­missariat in Csorna) iratai1850–1854.1,60ifm.
a)Elnöki iratok1851–1854.  
b)Közigazgatási iratok1850–1854.  
     
166.Felsőpulyai cs. kir. Járási Biztosság (k. k. Bezirks­commissariat in Oberpullendorf) iratai1850–1853.0,65ifm.
a)Elnöki iratok1851–1854.  
b)Közigazgatási iratok1850–1854.  
     
167.Fertőszentmiklósi cs. kir. Járási Biztosság (k. k. Bezirks­commissariat in St. Nikolaus) iratai1849–1854.1,80ifm.
a)Elnöki iratok1851–1854.  
b)Közigazgatási iratok1849–1854.  
     
168.Iváni cs. kir. Járási Biztosság (k. k. Bezirkscommissariat in Iván) iratai1849–1854.0,95ifm.
a)Közigazgatási iratok1849–1854.  
     
169.Kapuvári cs. kir. Járási Biztosság (k. k. Bezirkscommis­sariat in Kapuvár) iratai1850–1853.0,35ifm.
a)Közigazgatási iratok1850–1853.  
     
170.Kismartoni cs. kir. Járási Biztosság (k. k. Bezirkscommissariat in Eisenstadt) iratai1849–1853.0,42ifm.
a)Elnöki iratok1853.  
b)Közigazgatási iratok1849–1854.  
     
171.Nagymartoni cs. kir. Járási Biztosság (k. k. Bezirkscommissariat in Mattersdorf) iratai1849–1854.2,20ifm.
a)Elnöki iratok1851–1854.  
b)Közigazgatási iratok1849–1854.  
     
172.Soproni cs. kir. Járási Biztosság (k. k. Bezirkscommissariat in Oedenburg) iratai1850–1854.0,75ifm.
a)Elnöki iratok1853–1854.  
b)Közigazgatási iratok1849–1854.  
     
173.Felsőpulyai cs. kir. II. oszt. Járásbíróság (k. k. Bezirksgericht II. Klasse in Oberpullendorf) iratai1850–1860.4,70ifm.
a)Elnöki iratok (iktató)1853.  
b)Polgári törvénykezési iratok1851–1860.  
c)Büntető törvénykezési iratok1850–1853.  
d)Szóbeli bíráskodási iratok1850.  
     
174.Fertőszentmiklósi cs. kir. II. oszt. Járásbíróság (k. k. Bezirksgericht II. Klasse in St. Nikolaus) iratai141849–1854.3,05ifm.
a)Elnöki iratok (töredék és iktató)1854.  
b)Polgári törvénykezési iratok1849–1854.  
c)Büntető törvénykezési iratok1850–1854.  
d)Tárgyalási jegyzőkönyv1850.  
e)Árvaügyi iratok1850–1853.  
f)Rablajstrom1850–1852.  
     
175.Kismartoni cs. kir. II. oszt. Járásbíróság (k. k. Bezirks­gericht II. Klasse in Eisenstadt) iratai1849–1854.6,10ifm.
a)Polgári törvénykezési iratok1850–1854.  
b)Büntető törvénykezési iratok (töredék és a polgáriakkal egy­bekötött iktatók)1850–1854.  
c)Hagyatéki ügyek másolókönyve1849–1850.  
d)Telekkönyvi iratok(1846.)
1851–1853.
  
     
176.Nagymartoni cs. kir. II. oszt. Járásbíróság (k. k. Bezirksgericht II. Klasse in Mattersdorf) iratai1850–1853.1,40ifm.
a)Polgári törvénykezési iratok1850–1853.  
b)Büntető törvénykezési iratok (töredék és iktatók)1850–1853.  
c)Szóbeli (sommás) tárgyalási jegyzőkönyv1850.  
d)Telekkönyvi iratok1851–1853.  
     
177.Soproni cs. kir. Szolgabíróság (k. k. Politisches Stuhlrichteramt in Oedenburg) iratai1854–1860.4,50ifm.
a)Közigazgatási iratok1854–1860.  
     
178.Csepregi cs. kir. Vegyes Szolgabíróság (k. k. Gemischtes Stuhlrichteramt in Csepreg) iratai1854–1860.8,00ifm.
a)Elnöki iratok1854–1860.  
b)Közigazgatási iratok1854–1860.  
c)Törvénykezési elnök iratok (töredék és iktatók)1854–1860.  
d)Polgári törvénykezési iratok1854–1860.  
e)Büntető törvénykezési iratok (iktatók)1854–1860.  
f)Fertőszentmiklósi II. oszt. Járásbíróságtól átvett iratok1850–1853.  
     
179.Csornai cs. kir. Vegyes Szolgabíróság (k. k. Gemischtes Stuhlrichteramt in Csorna) iratai1854–1860.9,00ifm.
a)Elnöki iratok1854–1860.  
b)Közigazgatási iratok1854–1860.  
c)Törvénykezési elnök iratok (iktatók)1854–1858.  
d)Polgári törvénykezési iratok1854–1860.  
e)Büntető törvénykezési iratok (iktatók)1858–1860.  
f)Ítéletek jegyzőkönyve1854–1857.  
g)Telekkönyvi iratok (telekjegyzőkönyvek, határleírások)1850–1855.  
h)Hagyatéki tárgyalási jegyzőkönyvek1853.  
i)Állítási lajstrom1859–1860.  
     
180.Eszterházai cs. kir. Vegyes Szolgabíróság (k. k. Gemischtes Stuhlrichteramt in Eszterháza) iratai1854–1860.9,95ifm.
a)Elnöki iratok1854–1860.  
b)Közigazgatási iratok1854–1860.  
c)Polgári törvénykezési iratok1854–1860.  
d)Büntető törvénykezési iratok1854–1860.  
e)Fertőszentmiklósi II. oszt. Járásbíróságtól átvett iratok1851–1854.  
     
181.Felsőpulyai cs. kir. Vegyes Szolgabíróság (k. k. Gemischtes Stuhlrichteramt in Oberpullendorf) iratai1854–1860.1,90ifm.
a)Közigazgatási elnöki iratok1854–1860.  
b)Közigazgatási iratok1854–1860.  
c)Törvénykezési elnöki iratok (iktató)1857.  
d)Polgári törvénykezési iratok1854–1860.  
e)Büntető törvénykezési iratok (töredék és iktató)1854–1860.  
f)Állítási lajstrom1858–1859.  
     
182.Kapuvári cs. kir. Vegyes Szolgabíróság (k. k. Gemischtes Stuhlrichteramt in Kapuvár) iratai1853–1860.3,20ifm.
a)Elnöki iratok1859–1860.  
b)Közigazgatási iratok1854–1860.  
c)Polgári törvénykezési iratok1856–1859.  
d)Büntető törvénykezési iratok1854–1860.  
e)Hagyatéki iratok1853–1860.  
f)Állítási lajstrom1859–1860.  
     
183.Kismartoni cs. kir. Szolgabíróság (k. k. Stuhlrichteramt in Eisenstadt) iratai1852–1860.9,00ifm.
a)Elnöki iratok1855–1860.  
b)Közigazgatási iratok1854–1860.  
c)Polgári törvénykezési iratok1854–1860.  
d)Büntető törvénykezési iratok (töredék)1854–1860.  
e)Hagyatéki ügyek nyilvántartása1856–1860.  
f)Árvakönyv (Waisenbuch)1852–1860.  
g)Állítási lajstrom1859–1860.  
     
184.Nagymarton cs. kir. Vegyes Szolgabíróság (k. k. Gemischtes Stuhlrichteramt in Mattersdorf) iratai1851–1860.7,90ifm.
a)Elnöki iratok1851–1861.  
b)Közigazgatási iratok1851–1862.  
c)Polgári törvénykezési iratok1851–1863.  
d)Telekkönyvi iratok1851–1860.
(1862.)
  
     
185.Sopron vármegye cs. kir. biztosának iratai1849–1853.10,90ifm.
     
186.Szeytz Tádé, Sopron vármegye tiszti alügyésze iratai1849-18500,02ifm
 
A provizórium és a kiegyezés korszaka
     
250.Sopron vármegye főispáni helytartójának iratai1861. 11. –
1867. 02.
3,75ifm.
     
251.Sopron vármegye főispánjának iratai1867–1871.0,46ifm.
a)Elnöki iratok1867–1871.  
b)Általános iratok1867–1871.  
     
252.Sopron Vármegye Bizottmányának iratai1860. 12. 20.–
1861. 09. 15.
0,95ifm.
a)Közgyűlési jegyzőkönyvek1860–1861.  
b)Közgyűlési iratok1860–1861.  
     
253.Sopron Vármegye Bizottmányának iratai1867. 04. 19.–
1871. 10.
1,30ifm.
a)Közgyűlési jegyzőkönyvek1867–1871.  
b)Közgyűlési iratok1867–1871.  
     
254.Sopron Vármegye Középponti Választmányának iratai1861.0,23ifm.
     
255.Sopron Vármegye Középponti Választmányának iratai1865.0,22ifm.
a)Jegyzőkönyvek1865.  
b)Képviselőválasztói névjegyzékek1865.  
     
256.Sopron Vármegye Középponti Választmányának iratai1867–1869.0,30ifm.
a)Jegyzőkönyvek1867–1869.  
b)Iratok1867–1869.  
c)Képviselőválasztói névjegyzékek1867–1869.  
     
257.Sopron Vármegye Gazdálkodó Választmányának iratai1862–1871.0,15ifm.
a)Jegyzőkönyvek1862–1871.  
b)Iratok1862–1864.  
     
258.Sopron vármegye alispánjának iratai1861–1866.8,38ifm.
a)Közigazgatási iratok1861–1866.  
     
259.Sopron vármegye alispánjának iratai1867–1871.1,61ifm.
a)Közigazgatási iratok1867–1871.  
     
260.Sopron Vármegye Tisztiszékének iratai1862. 01. 07.–
1867. 03. 30.
1,85ifm.
a)Jegyzőkönyvek1862–1867.  
b)Iratok1862–1867.  
     
261.Sopron Vármegye Központi Ínségügyi Bizottmányának iratai1863–1865.0,07ifm.
     
262.Sopron Vármegye Házipénztárának iratai: Iktató­könyvek1865–1871.
(1874.)
2,50ifm.
     
263.Sopron Vármegye Számvevőségének iratai1867–1872.2,55ifm.
     
264.Sopron Vármegye Központi Árvatörvényszékének iratai: árvaügyi iratok1857–1871.9,50ifm.
     
265.Sopron Vármegye (másodalispáni) Fenyítő Törvényszékének iratai1861–1866.3,60ifm.
a)Ülésjegyzőkönyvek1861–1866.  
b)Iratok1861. (1868.)  
     
266.Rábaközi alsó járási II. ker. (Szany) „alkotmányos” szolgabírájának iratai1861.0,14ifm.
a)Közigazgatási iratok1861.  
     
267.Sopron felső járási I. ker. (Sopron) „alkotmányos” szolgabírájának iratai1861.0,16ifm.
a)Közigazgatási iratok: iktató1861.  
b)Törvénykezési iratok: szóbeli panaszok iktatókönyve: polgári törvénykezési iratok1861.  
     
268.Soproni felső járási II. ker. (Kismarton) „alkotmányos” szolgabírájának iratai1861.0,16ifm.
a)Közigazgatási iratok1861.  
b)Törvénykezési iratok: polgári törvénykezési iktató1861.  
     
269.Soproni felső járási V. ker. (Szarvkő) „alkotmányos” szolgabírájának iratai1861.0,02ifm.
     
270.Soproni alsó járási I. ker. (Eszterháza) „alkotmányos” szolgabírájának iratai1861.0,12ifm.
     
271.Soproni alsó járási III. ker. (Udvard, Szőkeföld) „alkotmányos” szolgabírájának iratai: Bizottmányi ülések kiadványi jegyzőkönyve1861.0,21ifm.
     
272.Rábaközi alsó járási I. ker. (Kapuvár) szolgabírójának iratai1861–1867.1,05ifm.
a)Közigazgatási iratok1861–1867.  
b)Törvénykezési iratok(1860.)
1861–1867.
  
c)Ítéletek jegyzőkönyve1862.  
d)Állítási lajstrom1861–1866.  
     
273.Rábaközi felső járási II. ker. (Mihályi, Kisfalud) szol­gabírájának iratai1861–1866.0,85ifm.
a)Közigazgatási iratok1861–1866.  
b)Törvénykezési iratok1862–1866.  
c)Állítási lajstrom1865–1866.  
     
274.Rábaközi alsó járási I. ker. (Csorna) szolgabírájának iratai1861–1867.3,10ifm.
a)Közigazgatási iratok töredékei1861–1867.  
b)Törvénykezési iratok (benne: szóbeli panaszkönyv 1861)1861–1867.  
c)Állítási lajstrom1865–1866.  
     
275.Rábaközi alsó járási II. ker. (Szany) szolgabírájának iratai1862–1867.1,50ifm.
     
276.Répcemelléki járás I. ker. (Répceszemere, Kisgeresd) szolgabírájának iratai1861–1866.0,13ifm.
a)Közigazgatási iratok1861–1866.  
c)Polgári törvénykezési iratok: ítéletek1863–1866.  
d)Fenyítő törvénykezési iratok: iktatók1863–1864.  
     
277.Répcemelléki járás II. ker. (Kisgeresd) szolgabírájának iratai1861–1863.0,15ifm.
a)Közigazgatási iratok1863.  
b)Törvénykezési iratok: iktatók1861–1863.  
c)Szóbeli ügyek jegyzőkönyve1861.  
d)Állítási lajstrom1862.,
1864–1866.
  
     
278.Répcemelléki járás III. ker. (Csepreg) szolgabírájának iratai1861–1870.0,40ifm.
     
279.Soproni felső járási I. ker. (Sopron) szolgabírájának iratai1861–1867.1,90ifm.
a)Elnöki iratok1864–1867.  
b)Közigazgatási iratok(1861.)
1863–1867.
  
c)Polgári törvénykezési iratok1861–1867.  
d)Fenyítő törvénykezési iratok (töredék)1862–1867.  
e)Szóbeli tárgyalási jegyzőkönyv1861–1862.  
f)Állítási lajstrom1863., 1866.  
     
280.Soproni felső járási II. ker. (Kismarton) szolgabírájának iratai1861–1867.4,60ifm.
a)Közigazgatási iratok1861–1867.  
b)Törvénykezési iratok1861–1867.  
c)Állítási lajstrom1862–1866.  
     
281.Soproni felső járási III. ker. (Lakompak) szolga­bí­rá­jának iratai1861–1867.1,05ifm.
a)Polgári törvénykezési iratok1861–1867.  
b)Fenyítő törvénykezési iratok (töredék)1861–1867.  
c)Szóbeli eljárási jegyzőkönyv1861–1863.  
     
282.Soproni felső járási IV. ker. (Nagymarton) szolga­bí­rá­jának iratai1861.0,06ifm.
a)Közigazgatási iratok (töredék)   
b)Állítási lajstrom1867–1868.  
     
283.Soproni felső járási V. ker. (Szarvkő) szolgabírájának iratai1861–1867.1,35ifm.
a)Közigazgatási iratok1861–1867.  
b)Törvénykezési iratok1861–1867.  
c)Szóbeli perek jegyzőkönyve1861–1862.  
d)Állítási lajstrom1862., 1866.  
     
284.Soproni alsó járási I. ker. (Eszterháza) szolgabírájának iratai1861–1867.0,65ifm.
a)Közigazgatási iratok   
b)Törvénykezési iratok   
c)Állítási lajstrom1862–1866.  
     
285.Soproni alsó járási II. ker. (Lövő, Völcsej) szolga­bí­rá­jának iratai1861–1871.0,55ifm.
a)Közigazgatási iratok   
b)Állítási lajstrom1862.  
     
286.Soproni alsó járási IV. ker. (Felső-, Középpulya) szol­gabírájának iratai1861–1867.0,70ifm.
a)Közigazgatási iratok   
b)Állítási lajstrom1865–1866.  
     
287.Rábaközi alsó járási I. ker. (Csorna) szolgabírájának iratai1867–1871.0,61ifm.
a)Közigazgatási iratok1867–1871.  
b)Törvénykezési iratok (töredék)1867–1871.  
c)Állítási lajstrom1868.  
     
288.Rábaközi alsó járási II. ker. (Szany) szolgabírájának iratai1867–1871.0,41ifm.
a)Közigazgatási iratok   
b)Állítási lajstrom1868.  
     
289.Rábaközi felső járási I. ker. (Kapuvár) szolgabírájának iratai1867–1871.0,69ifm.
a)Közigazgatási iratok1867–1871.  
b)Törvénykezési iratok1867–1871.  
c)Állítási lajstrom1868–1869.  
     
290.Rábaközi felső járási II. ker. (Mihályi, Kisfalud) szolga­bírájának iratai1867–1871.0,34ifm.
a)Közigazgatási iratok1867–1871.  
b)Törvénykezési iratok (polgári) fenyítő töredék1867–1871.  
     
291.Répcemelléki járás I. ker. (Répceszemere, Kisgeresd) szolgabírájának iratai1867–1870.0,21ifm.
a)Közigazgatási iratok   
b)Állítási lajstrom1868.  
     
292.Répcemelléki járás II. ker. (Kisgeresd) szolgabírájának iratai1867–1870.0,11ifm.
a)Közigazgatási iratok   
b)Állítási lajstrom1868.  
     
293.Répcemelléki járás III. ker. (Csepreg) szolgabírájának iratai1867–1871.15 
a)Közigazgatási iratok   
b)Állítási lajstrom1868.  
     
294.Soproni felső járási I. ker. (Sopron) szolgabírájának iratai1867–1871.1,50ifm.
a)Közigazgatási iratok1867–1871.  
b)Polgári törvénykezési iratok1867–1871.  
     
295.Soproni felső járási II. ker. (Kismarton) szolgabírájának iratai1867–1871.0,86ifm.
a)Közigazgatási iratok1867–1871.  
b)Törvénykezési iratok1867–1871.  
c)Állítási lajstrom1867–1871.  
     
296.Soproni felső járási III. ker. (Lakompak) szolgabírá­jának iratai1867–1871.0,60ifm.
a)Közigazgatási iratok (töredék)1867–1871.  
b)Törvénykezési iratok1867–1871.  
     
297.Soproni felső járási V. ker. (Szarvkő) szolgabírájának iratai1867–1871.0,83ifm.
a)Közigazgatási iratok1867–1871.  
b)Törvénykezési iratok1867–1871.  
c)Állítási lajstrom1868–1870.  
     
298.Soproni alsó járási I. ker. (Eszterháza) szolgabírájának iratai1867–1871.0,31ifm.
a)Közigazgatási iratok1867–1871.  
b)Törvénykezési iratok1867–1871.  
c)Állítási lajstrom1868.  
     
299.Soproni alsó járási II. ker. (Lövő, Völcsej) szolgabírá­jának iratai1867–1871.0,31ifm.
a)Közigazgatási iratok   
b)Állítási lajstrom1868.  
     
300.Soproni alsó járási III. ker. (Udvard, Szőkeföld) szolga­bí­rá­jának iratai1867–1871.0,25ifm
a)Közigazgatási iratok   
b)Állítási lajstrom1868.  
     
301.Soproni alsó járási VI. ker. (Felső-, Középpulya) szolga­bírájának iratai1868–1871.0,30ifm.
a)Közigazgatási iratok1868–1871.  
     
302.Rábaközi alsó járási I. ker. (Csorna) „alkotmányos” szol­ga­bírájának iratai1861.0,10ifm.
a)Közigazgatási iratok1861.  
     
303.Sopron Vármegye Levéltárának iratai1862–1872.0,35ifm.
     
304.Soproni alsó járási III. ker. (Udvard, Szőkeföld) szolga­bírájának iratai1861–1867.0,05ifm.
a)Közigazgatási iratok1861–1867.  
     
305.Sopron Vármegyének az 1848/1849-ben a Hazáért Hősi Halált Halt Honvédek Emléktáblája Elkészítésére Kiküldött Bizottsága iratai1861–1870.0,03ifm.
     
306.Sopron Vármegye Újoncozási (Újoncozó és Felszólamlási) Bizottmányának iratai1862–1871.0,10ifm.
     
307.Sopron Vármegye Népszámlálási Bizottságának iratai1869–1870.0,08ifm.
     
308.Megszűnt fond   
     
309.Sopron Vármegye Árvapénztárának iratai1862–1871.0,13ifm.
 
320.Megszűnt fond   
 
1872-től 1950-ig terjedő korszak
     
401.Sopron vármegye főispánjának iratai1872–1944.30,50ifm.
a)Elnöki iratok1872.,
1925–1945.
  
b)Általános iratok1872–1944.  
c)Közellátási kormánybiztosi iratok1941–1944.  
d)Országmozgósítási iratok1940–1944.  
     
 Sopron megye és Sopron város főispánjának iratai 1945-19494,85 ifm
a)Elnöki iratok1945-1949  
b)Közigazgatási iratok1945-1949  
c)Közellátási kormánybiztosi iratok1945-1949  
d)Bizalmas iratok1949.  
     
402.Sopron Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai1872–1843.4,00ifm.
a)Közgyűlési jegyzőkönyvek1872–1943.  
b)Közgyűlési iratok1872–1881.  
c)Adóügyi Bizottság iratai1884–1918.  
d)Egészségügyi Bizottság iratai1883–1918.  
e)Óvoda (gyermekmenhely) Bizottság iratai1887–1916.  
f)Gazdálkodó Választmány iratai1872–1875.  
g)Statisztikai Bizottság iratai1874–1895.  
h)Tiszti Nyugdíj Választmány iratai1886–1918.  
j)Jegyzői Nyugdíj Választmány iratai1886–1918.  
k)Erdészeti Bizottság iratai1881–1914.  
l)Gyámügyi Fellebbviteli Küldöttség iratai1880–1949.  
m)Vegyes bizottsági iratok1878–1884.  
     
403.Sopron Vármegye Törvényhatósági Állandó Választ­má­nyának iratai1871–1927.0,20ifm.
     
404.Sopron Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai1872–1944.17,76ifm.
a)Jegyzőkönyvek1872–1943.  
b)Képviselőválasztási iratok1872–1939.  
c)Képviselőválasztói névjegyzék1872–1944.  
d)„Sorozatos iratok”1872–1943.  
     
 Sopron Megye Központi Választmányának iratai1945-19503,30ifm.
     
405.Sopron Vármegye Fegyelmi Választmányának iratai1880–1914.0,03ifm.
     
406.Sopron Vármegye Állandó Bíráló Választmányának iratai1877–1917.0,03ifm.
     
407.Sopron Vármegye Számonkérő Székének iratai1879–1918.0,04ifm.
     
408.Sopron Vármegye Igazolóválasztmányának iratai1871–1917.0,20ifm.
     
409.Sopron vármegye alispánjának iratai 1872–1945.170,75ifm.
a)Elnöki iratok1895–1917.  
b)Közigazgatási iratok1872–1945.  
c)Kihágási iratok1884–1943.  
d)Útlevél iratok1904–1942.  
e)Alispáni hivatal nyilvántartásai (th. bizottsági tagok nyilvántartásai, állampolgári kötelékből elbocsátottak nyilván­tartásai, házadókönyvek nyilvántartásai)(1861.)
1870–1944.
  
f)Közélelmezési iratok1915–1919.  
g)Lelencügyek iratai1879–1900.  
h)Községi számadások1889–1943.  
     
 Sopron megye alispánjának iratai1945-195021,30ifm.
a)Közigazgatási iratok1945-1950  
     
410.Sopron vármegye tiszti főügyésze iratai1901–1945.8,20ifm.
a)Közigazgatási iratok1903–1945.  
b)Árvaszéki iratok1903–1945.  
c)Kincstári ügyek iratai1901–1929.  
d)Magánmunkálatok1901–1929.  
     
 Sopron megye tiszti főügyészének iratai1945-19481,08ifm.
     
411.Sopron Vármegye Árvaszékének iratai1872–1944.106,60ifm.
     
 Sopron Megye Árvaszékének iratai1945-195011,60ifm.
     
412.Sopron vármegye tiszti főorvosának iratai1930–1944.1,40ifm.
a)Tanácsülési jegyzőkönyvek1908–1921.  
b)Iratok1972–1944.  
     
 Sopron megye tiszti főorvosának iratai1945-19492,95ifm.
     
 Sopron megye és Sopron város tisztifőorvosának iratai19490,30ifm.
     
413.Sopron Vármegye Pénztárának iratai1872–1902.3,78ifm.
a)Iktatott iratok   
b)Vármegye háztartási számadásaihoz kapcsolódó iratok1889–1902.  
     
414.Sopron Vármegye Számvevőségének iratai1872–1944.31,45ifm.
a)Főnöki iratok1924–1944.  
b)Általános iratok1872–1944.  
c)Alapok főkönyvei és naplói1878–1944.  
d)Vármegyei alapok zárszámadásai1914–1929.  
e)Havi számadások a hadirokkantak, árvák részére kifizetett ellátási díjakról1925–1926.  
     
 Sopron megye Számvevőségének iratai 1945-19501,70ifm.
     
415.Sopron Vármegye Közigazgatási Bizottságának iratai1876–1944.23,35ifm.
a)Ülésjegyzőkönyvek1876–1919.  
b)Általános iratok1878–1945.  
c)Gazdasági Albizottság ülésjegyzőkönyve (töredék)161915–1919.  
d)Gazdasági Albizottság ingatlanforgalmi iratai1919–1944.  
e)Erdészeti Albizottság iratai1882–1945.  
     
 Sopron Megye Közigazgatási Bizottságának iratai1945-19492,00 ifm.
     
416.Sopron Vármegye és Sopron Város Törvényhatósági Ár­vizsgáló Bizottságának iratai1920–1924.0,30ifm.
     
417.Csepregi járás főszolgabírájának iratai1872–1944.27,60ifm.
a)Közigazgatási iratok1872–1944.  
b)Kihágási iratok1892–1944.  
     
 Csepregi járás főjegyzőjének iratai1945-19496,60ifm.
a)Közigazgatási iratok1945-1950  
b)Kihágási iratok1945-1949  
     
418.Csepregi járás állatorvosának iratai1943–1945.0,10ifm.
     
 Csepregi járás állatorvosának iratai1945-19480,25ifm
     
419.Csornai járás főszolgabírájának iratai1872–1945.33,70ifm.
a)Elnöki iratok1942–1944.  
b)Közigazgatási iratok1872–1944.  
c)Kihágási iratok1881–1944.  
d)Anyakönyvi iratok1899–1902.  
e)Iparügyi iratok1884–1944.  
     
 Csornai járás főszolgabírájának iratai1945-19498,84ifm
a)Közigazgatási iratok1945-1949  
b)Kihágási iratok1945-1949  
     
420.Csornai járás tisztiorvosának iratai1944.0,05ifm.
     
 Csornai járás tisztiorvosának iratai1945-19490,036ifm
     
421.Csornai járás állatorvosának iratai1936–1944.0,11ifm.
     
 Csornai járás állatorvosának iratai1945-19490,07ifm
     
422.Felsőpulyai járás főszolgabírájának iratai1872–1902.6,15ifm.
a)Közigazgatási iratok1872–1892.  
b)Kihágási iratok1881–1892.  
     
423.Kapuvári járás főszolgabírájának iratai 1872–1945.27,60ifm.
a)Elnöki iratok1888–1943.  
b)Közigazgatási iratok1872–1944.  
c)Kihágási iratok1931–1944.  
d)Katonai iratok1890–1944.  
     
 Kapuvári járás főjegyzőjének iratai 1945-194910,30ifm.
a)Elnöki iratok1949  
b)Közigazgatási iratok1945-1950  
c)Kihágási iratok1945-1950  
     
424.Kapuvári járás tisztiorvosának iratai1931–1950.1,50ifm.
     
 Kapuvári járás tisztiorvosának iratai1945-19500,88ifm
     
425.Kapuvári járás állatorvosának iratai1909–1910.,
1939.
0,10ifm.
     
426.Kismartoni járás főszolgabírájának iratai1872–1904.8,30ifm.
a)Közigazgatási iratok1872–1904.  
b)Kihágási iratok1884–1904.  
c)Iparügyi iratok1877–1902.  
d)Állítási lajtrom1872–1895.  
     
427.Soproni járás főszolgabírájának iratai1872–1940.25,45ifm.
a)Elnöki iratok1898–1908.  
b)Közigazgatási iratok1872–1940.  
c)Kihágási iratok1881–1940.  
d)Iparügyi iratok1873–1909.  
     
 Soproni járás főjegyzőjének iratai1945-19503,84ifm
a)Közigazgatási iratok1945-1949  
b)Kihágási iratok1945-1950  
     
428.Soproni járás tisztiorvosának iratai1926–1944.0,05ifm.
     
 Soproni járás tisztiorvosának iratai1945-1946,  19490,08ifm
     
429.Sopron vármegye Levéltárának iratai1862–1944.1,50ifm.
     
 Sopron megye Levéltárának iratai1945-1950 (1951)0,80ifm
     
430.Sopron vármegye szabályrendeleteinek levéltári gyűjteményeXIX–XX. sz.0,36ifm.
     
431.Sopron vármegye községi szabályrendeleteinek levéltári gyűj­teményeXIX–XX. sz.2,40ifm.
     
432.Sopron vármegye egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteményeXIX–XX. sz.1,00ifm.
     
433.Sopron vármegye erdőgazdasági üzemterveinek levéltári gyűjteménye1884–1934.0,98ifm.
     
434.Megszűnt fond   
     
435.Sopron vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyűjteménye1827–1895.26,34ifm.
a)Magyar terület evangélikus és római katolikus anyakönyvei1827–1895.  
b)1921-ben Ausztriához csatolt terület evangélikus és római katolikus anyakönyvei1827–1895.  
c)Néhány település izraelita anyakönyvei és vegyes anyakönyvi iratok1827–1895.+0,03ifm.
     
436.Sopron vármegye levéltárában elhelyezett letétek gyűjteményeXIX–XX. sz.1,6ifm.
     
437.Sopron Vármegye Tűzrendészeti Felügyelőjének iratai1940–1945.,
(1947.)
0,15ifm.
     
438.Megszűnt fond    
     
439.Sopron vármegye kezelésében lévő, vagy ellenőrzése alatt álló közcélú alapítványok alapítóleveleinek levéltári gyűjteménye1861–1941.0,25ifm.
     
440.Sopron Vármegye Központi Sorolójárásának iratai1866–1874.0,05ifm.
     
441.Megszűnt fond   
     
442.Csepregi Járási Központi Összeíró és Választási Bizottság iratai19470,06ifm
     
443.Csornai Járás Központi Összeíró19470,05ifm
     
444. Kapuvári Járási Központi Összeíró és Választási Bizottság iratai1947., 19490,20ifm
     
445. Soproni Járási Központi Összeíró és Választási Bizottság iratai19470,12ifm
     
446.Csepregi Járás szociális titkárának iratai1945-19500,27ifm
     
447.Kapuvári Járás szociális titkárának iratai1947-19500,06ifm
     
448.Soproni járás szociális titkárának iratai1948-19490,12ifm
     
449.Magyar-Osztrák Határmegállapító Bizottság iratai1902-19220,80ifm


8 Itt találhatók a betáblázások is.
9 Az 1848–49. évi perek a Sopron Vármegye Törvényszékének (IV.B.154.) megfelelő állagaiban, ill. a Soproni cs. kir. Országos Törvényszék (IV.B.159.) iratai között találhatók; elkülönítésük a peres eljárás több perióduson át húzódó volta miatt nem volt lehetséges.
10 Ua.
11 Köztük találhatók a betáblázási jegyzőkönyvek is.
12 Az Országos Földtehermentesítési Bizottság 1854. július 29-én 1813/C.E számú leiratával a megyei föld­te­her­men­tesítési ügyek vitelével a Soproni Megyehatóságot bízta meg: a megyehatóságon e végett külön föld­te­her­men­tesítési biztosi állást szerveztek.
13 Az időhatáron kívüli iratok kísérőiratok, illetve becsatolt későbbi iratok.
14 Lásd még a jogutód csepregi és eszterházai vegyes szolgabírói hivatalok (IV.B.178., IV.B.180.) iratai között is.
15 Mennyiségi adatát (ifm) lásd a IV.B.278. fond alatt.
16 Lásd a IV.A.415.a) állagnál.