XXXIII. Külön intézkedéssel levéltárba utalt iratok

1.Sopron megye és Sopron város anyakönyvi kerületei állami anyakönyvi másodpéldányainak és utólagos bejegyzések másolatainak levéltári gyűj­teménye1895-199763,24ifm.
a)Állami anyakönyvek másodpéldányai (magyar területről)1895–1980.  
b)1921-ben Ausztriához csatolt települések állami anya­köny­veinek másodpéldányai1895–1921.  
c)Anyakönyvi utólagos bejegyzések másolatainak jegyzékei1895-  
     
2.Népszámlálási nyilvántartólapok 1941.1,44ifm.
     
3.Felsőbb hatóságok által a levéltárba utalt iratok (országgyűlési választások iratai, helyhatósági választások iratai, népszavazások iratai, népi kezdeményezések iratai)1990-0,13ifm.
     
4.Megszűnt fond.