XIV. Személyek

1.Anczföldy Antal iratai1817.0,12ifm.
     
2.Beck József soproni ügyvéd iratai(1854.)
1881–1995.
6,00ifm.
     
3.Becska Ferenc soproni építési vállalkozó iratai1937–1948.0,01ifm.
     
4.Csermák Ernő soproni ügyvéd iratai1945–1955.1,45ifm.
     
5.Ebergényi Sándor iratai1593.,
1699–1864.
0,05ifm.
     
6.Fischmann Bernát soproni ügyvéd iratai1927–1944.1,90ifm.
     
7.Füredi Oszkár soproni építész iratai1918–1949.4,40ifm.
     
8.Gruber József soproni tanító iratai1844–1865.0,12ifm.
     
9.Gruber Tóbiás soproni pék versei1831–1887.0,08ifm.
     
10.Hajtó Gyula soproni ügyvéd iratai1946–1955.0,24ifm.
     
11.Havas Endre soproni ügyvéd iratai1949–1950.0,24ifm.
     
12.Hering Zsigmond és Hertay Zoltán soproni ügyvédek iratai1861–1959.2,00ifm.
     
13.Hertelendy Pál püspöki uradalmi ügyész iratai1648–1832.0,12ifm.
     
14.Horváth Ferenc soproni cipészmester és bőr­nagy­ke­res­kedő iratai1938–1948.1,08ifm.
     
15.Horváth Kálmán soproni papírkereskedő iratai1922–1933.0,15ifm.
     
16.Kamenszky Árpád soproni ügyvéd iratai1955.0,36ifm.
     
17.Kár Károly szentszéki tanácsos iratai1853–1896.0,12ifm.
     
18.Kár Mátyás budapesti ügyvéd iratai1811–1870.0,52ifm.
     
19.Kastner Ferenc soproni kereskedő iratai1888–1948.0,96ifm.
     
20.Lähne Miksa ezredes iratai1877–1921.0,12ifm.
     
21.Lobenwein Oszkár soproni kereskedő iratai1922–1950.0,48ifm.
     
22.Máhr Árpád soproni könyvkereskedő iratai1905–1923.0,18ifm.
     
23.Óváry Ferenc gimnáziumi tanár iratai1791–1808.0,24ifm.
     
24.Radics József soproni építési vállalkozó iratai1945–1949.0,05ifm.
     
25.Ráduly István soproni ügyvéd iratai1945–1955.1,44ifm.
     
26.Rimanóczy Ádám iratai1768–1842.0,14ifm.
     
27.Slachta Etelka naplói és levelei1820–1850.0,48ifm.
     
28.Soproni Thurner Mihály soproni polgármester iratai1897–1999.0,84ifm.
     
29.Strampfl János soproni kereskedő iratai1852–1869.0,12ifm.
     
30.Szakács István kapuvári ügyvéd iratai1926–1951.3,50ifm.
     
31.Szvoboda János sopronnyéki plébános iratai1751–1829.0,12ifm.
     
32.Thirring Gyula soproni könyvkereskedő iratai1901–1935.0,15ifm.
     
33.Thirring Jenő soproni vaskereskedő iratai1771–1948.2,10ifm.
     
34.Töpfel Antal soproni festőmester iratai1918–1925.0,12ifm.
     
35.Uray László soproni ügyvéd iratai1946–1955.0,24ifm.
     
36.Wayay László báró levelei1769–1772.0,02ifm.
     
37.Wukanich Viktor irataiXIX. sz.0,04ifm.
     
38.Zergényi Pál soproni ügyvéd iratai1931–1941.0,10ifm.
     
39.Ismeretlen református lelkész iratai1868–1913.0,09ifm.
     
40.Gaál István csornai ügyvéd, sopronvármegyei tiszti fő­ügyész iratai1923–1955.3,24ifm.
     
41.Huszár György soproni ügyvéd iratai1928–1949.0,72ifm.
     
42.László Tibor hercegi hitbizományi főmérnök iratai1929–1945.0,24ifm.
     
43.Nagy Miksa hercegi hitbizományi főmérnök iratai1923–1947.0,12ifm.
     
44.Sümeghy Dezső vármegyei főlevéltáros iratai1923–1953.1,20ifm.
     
45.Vajk Artur bányaigazgató iratai1924–1946.0,01ifm.
     
46.Szabó Vince lövői tüzelőanyagkereskedő iratai1940–1944.0,12ifm.
     
47.Mende Gusztáv festőművész iratai1930–1963.0,36ifm.
     
48.Winkler Oszkár építészmérnök, egyetemi tanár iratai1931–1977.6,50ifm.
     
49.Löffler György soproni textilkereskedő iratai1928–1938.0,28ifm.
     
50.Roth Gyula és Gusztáv soproni cukrász- és sütőmesterek iratai1888–1943.0,48ifm.
     
51.Vidos Géza ny. tábornok iratai1946–1953.0,24ifm.
     
52.Boór Gusztáv soproni építőmester iratai1929–1932.0,05ifm.
     
53.Schwarz Miklós soproni ügyvéd iratai1909–1952.0,12ifm.
     
54.Megyesi Schwartz Antal pápai kamarás iratai 1901–1958.0,72ifm.
     
55.Schmidt Ferenc soproni városi tanácsos iratai1907–1946.0,24ifm.
     
56.Szenczi Vilibald egyetemi dékáni hivatalvezető iratai1896–1955.0,24ifm.
     
57.Tremmel Teofil hites könyvvizsgáló iratai1913–1955.0,84ifm.
     
58.Pekovits Artur soproni városi tanácsos iratai1885–1948.0,36ifm.
     
59.Jehn Antal soproni gyógyszerész iratai1868–1985.1,38ifm.
     
60.May Rezső soproni nyomdász irataiXX. sz.0,12ifm.
     
61.Pum Géza soproni vegyeskereskedő iratai1922–1948.2,00ifm.
     
62.Berecz Dezső ügyvéd iratai1789–1985.0,82ifm.
     
63.Zakar János irataiXX. sz.0,38ifm.
     
64.Tompos Ernő soproni mérnök családi és személyi irataiXIX–XX. sz.0,70ifm.
     
65.Erdélyi Tibor soproni őrnagy-tanár iratai1904–1983.0,36ifm.
     
66.Obál Béla iratai1882–1949.0,02ifm.
     
67.Hőgyészi Pál Sopron vm. főispánjának iratai és írásai főispáni működése idejéből1938–1944.0,02ifm.
     
68.Finck János soproni polgármester irataiXIX–XX. sz.0,12ifm.
     
69.Starzer Mihály követ (török porta) iratai1602–1629.0,12ifm.
     
70.Barta Gyula középiskolai tanár irataiXIX–XX. sz.0,10ifm.
     
71.Unger Sámuel (Sopronbánfalva) verseiXX. sz.0,02ifm.
     
72.Richly Rezső levéltáros, író levelei1886–1916.0,01ifm.
     
73.Müller Ferenc alkamarás levelei1800–1864.0,02ifm.
     
74.Mankhoff Frigyes ezüstműves segéd levelei1680–1808.0,03ifm.
     
75.Mayr Mihály kismartoni városi tanácsos iratai1849–1859.0,01ifm.
     
76.Hahnenkamp József soproni tanító levelei1859–1868.0,01ifm.
     
77.Újhelyi Dezső iratai1897–1938.0,03ifm.
     
78.Schöll Lajos színházi jegyzetei1879–1925.0,12ifm.
     
79.Újhelyi Bálint (Pusztacsalád) irataiXIX. sz.0,12ifm.
     
80.Gábor Géza irataiXX. sz.0,05ifm.
     
81.Töpler Kálmán polgármesterhez írott levelek1914–1916.0,10ifm.
     
82.Pollák Miksa iratai1880–1922.0,05ifm.
     
83.Polster Lujzához írt képes levelezőlapokXX. sz.0,05ifm.
     
84.Nagelreiter Boldizsár színházfelügyelő feljegyzési könyveiXIX–XX. sz.0,08ifm.
     
85.Karner Lajos soproni kereskedő irataiXX. sz.0,05ifm.
     
86.Czillinger József iratai1910–1919.0,07ifm.
     
87.Langer Hermanné irataiXVIII–XIX. sz.0,02ifm.
     
88.Stelzer Pál soproni kereskedelmi ügynökhöz írt első világháborús lapok1914–1918.0,02ifm.
     
89.Viola Ferdinánd kalaposmester feljegyzési könyve, Mihályi1851.0,03ifm.
     
90.Benedek Lajos tábornok iratai1846–1881.0,14ifm.
     
91.Kugler Alajos városi levéltáros irataiXIX–XX. sz.0,12ifm.
     
92.Gyévay-Wolff Lajos Sopron vm. alispánja iratai1891–1948.0,12ifm.
     
93.Haich Károly GySEV vezérigazgatója irataiXX. sz.0,12ifm.
     
94.Spiess Vince gyógyszerész iratai1804–1873.0,03ifm.
     
95.Schneller András tábornok iratai1801–1835.0,03ifm.
     
96.báró Berger János táborszernagy iratai1814–1861.0,10ifm.
     
97.Hartner kéményseprő iratai1885–1941.0,12ifm.
     
98.Házi Jenő levéltárnok iratai1892–1985.7,50ifm.
     
99.Stubenvoll Nándor irataiXX. sz.0,12ifm.
     
100.Boháti Róbert költő, író műfordító irataiXX. sz.0,12ifm.
     
101.Konrád Mihály erdélyi szász családokra vonatkozó jegyzeteiXX. sz.0,14ifm.
     
102.Csatkai Endre Kossuth-díjas múzeumigazgató levelezése1919–1943.0,12ifm.
     
103.Becht Rezső soproni író iratai1893–1976.0,84ifm.
     
104.Hoffmann Pál egyetemi tanár iratai1873–1885.0,12ifm.
     
105.Kup Gyula egyetemi magántanár iratai1903–1972.0,98ifm.
     
106.Balics Lajos Sopron vm. történetére vonatkozó jegyzeteiXX. sz.0,60ifm.
     
107.Mészáros János vármegyei főlevéltáros jegyzeteiXIX. sz.0,14ifm.
     
108.Somogyi Béla evangélikus tanító, az „Evangélikus Nép­iskola”c. folyóirat szerkesztője után maradt iratokXX. sz.0,12ifm.
     
109.Forster Gusztáv kereskedő irataiXX. sz.0,05ifm.
     
110.Renner Gyula rézműves irataiXIX. sz.0,05ifm.
     
111.Garád Róbert iratai1849–1986.1,32ifm.
     
112.Schwartz László (Medgyesi) iratai1960–1962.0,02ifm.
     
113.Ismeretlen főhadnagy naplója1916.0,02ifm.
     
114.Munczy Lajos irataiXIX–XX. sz.0,14ifm.
     
115.Nagy Zsuzsanna tanítónő irataiXIX. sz.0,05ifm.
     
116.Szabó Jenő irataiXX. sz.0,72ifm.
     
117.Pokorny Róbert orvos irataiXIX–XX. sz.0,10ifm.
     
118.Auer Vilmos irataiXX. sz.0,12ifm.
     
119.Binder Károly gyógyszerész iratai1914–1915.0,01ifm.
     
120.Scholz János irataiXX. sz.0,04ifm.
     
121.Lederer Sándor iratai1915–1925.0,12ifm.
     
122.Massalszky Miklós irataiXX. sz.0,12ifm.
     
123.Tallér György irataiXX. sz.0,14ifm.
     
124.Thier László iratai1898–1960.0,65ifm.
     
125.Varga Ottó tanár iratai1870–1897.0,10ifm.
     
126.Verbényi Ferenc iratai1945–1949.0,03ifm.
     
127.Vághy Ferenc irataiXIX. sz.0,10ifm.
     
128.Kopasz Andor pénzügyőr iratai1901–1949.0,02ifm.
     
129.Friedrich Károly iratai1929–1991.0,48ifm.
     
130.Id. Bcht Rezső, az Általános Hitelbank soproni irodafőnökének iratai1885-1925.0,02ifm.
     
131.Ruzicska Emil irataiXX. sz.0,24ifm.
     
132.Csörgei Sándor munkásmozgalmi veterán irataiXX. sz.0,20ifm.
     
133.Bencsik János az MDP Sopron városi titkárának iratai1946-1952.0,01ifm.
     
134.Ismeretlen asszony levelei édesapjához Allentown-ból (USA)1946-1948.0,01ifm.
     
135.Csermák Gusztáv kapuvári kelmefestő és vegytisztító iratai1949.0,01ifm.
     
136.Reiber Teréz Sopron Városi Tanács VB. pénzügyi vezetőjének, utóbb titkárának iratai1947-1956.0,06ifm
     
137.Augusztinovicz Elemér irataiXX. sz.1,00ifm.
     
138.Szakál Ede iratai1930-1977.0,20ifm.
     
139.Weiszböck Rezsőné országgyűlési képviselő iratai1973-19811,32ifm.
     
140.Makkay Béla irataiXX. sz.0,24fm.
     
141.Ambrus Kamill iratai1930-1995.0,36ifm.
     
142.Gollnhoffer Sándor irataiXX. sz.1,92ifm.
     
143.Nagy Endre irataiXX. sz.0,05ifm.
     
144.Mollay János iratai1951–1970.1,08ifm.
     
145.Herbszt Zoltán iratai1959–1981.0,60ifm.
     
146.Gáspárdi Sándor festőművész irataiXX. sz.0,36ifm.
     
147.Kaschnitz József iratai1946–1947.0,03ifm.
     
148.Fleischmann István irataiXX. sz.0,12ifm.
     
149.Mollay Károly iratai1913–1997.0,56ifm.
     
150.Háring István iratai1952–1999.0,14ifm.
     
151.Somogyvári Gyula iratai1895–1953.0,04ifm.
     
152.Munczy Lenke iratai1902–2001.0,24ifm.
     
153.Ulreich József iratai1975-19901,08ifm.
     
154.Gyóni Gézával kapcsolatos iratok, nyomtatványok gyűjteményeXX. sz.0,12ifm.
     
155.Liebhardt Lujza operaénekesnővel kapcsolatos iratok, nyomtatványok, képek gyűjteményeXIX . sz.0,24ifm.
     
156.Zenei anyag, kottagyűjteményXVII–1939.0,82ifm.
     
157.Kubinszky Mihály által levéltárba adott különféle iratok gyűjteménye1873–1939.0,01ifm.
     
158.vitéz Dávidházy István iratai1934-19500,02ifm.