Feudális kor


1.Sopron Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai1578–1786.,
1790–1848.
134,33ifm.
a)Köz- és kisgyűlési jegyzőkönyvek (Protocolla congrega­tionum)1578–1786.,
1790–1848.
  
b)Közgyűlési iratok (Acta congregationum)1579–1786.,
1790–1848.
  
c)Királyi és helytartótanácsi, szabályrendeletek (Nor­malia, Resolutiones normales, Normativa pro officialibus)1773–1846.  
d)Vármegyei szabályrendeletek (Statuta)1580–1848.  
e)Vármegyei árszabások (Limitationes)1601–1818.  
f)Országgyűlési iratok (Diaetalia)1708–1848.  
g)Egyházügyi iratok (Ecclesiastica)1659–1827.  
h)Nemességi iratok (Nobilitaria)XIV. sz.–1848.  
aa)Eredeti és másolt címeres nemes levelek1579–1790.  
bb)Nemesek lajstromai1719–1845.  
cc)NemességvizsgálatokXIV–XVII. sz.  
dd)Nemesség kihirdetések jegyzékei1579–1848.  
i)Árvaügyi iratok (Acta Orphanalia familiarum)XVI. sz.–1848.  
k)Úrbéri iratok (Urbarialia)1765–1848.  
aa)Úrbéri ügyekben kiadott felsőbb rendeletek1765–1793.  
bb)Úrbáriumok és úrbéri táblázatok, Responsa ad 9 puncta1767.  
cc)Úrbéri felülvizsgálatok iratai1767–1786.  
dd)Úrbéri jegyzőkönyvek1804–1848.  
ee)Úriszéktől fellebbezett úrbéri perek (Acta urbarialia sedi­um dominalium)1750-es évek–
1810. körül
  
l)Népösszeírások1773–1843.  
aa)Conscriptiones populares1804., 1811.,
1819–1836.
  
bb)Népességszám változási összeírások1773–1843.  
m)Cigányösszeírás (Conscriptio Zingarorum)1773.  
n)Zsidóösszeírás (Conscriptiones Judaeorum)1725–1831.  
o)Katonaügyi iratok1778–1831.  
aa)Katonaállítási iratok (Acta statutionis tyronum)1778–1800.,
1823–1831.
  
bb)Szabadságolt katonákra vonatkozó iratok1779–1787.  
p)Nemesek és főnemesek igazságszolgáltatási és jogi ügyeinek iratai (Acta iuridica magnatum et nobilium): Tomus I–V. és lajstromozatlan iratok31526–1786.  
q)Be- és kitáblázási jegyzőkönyvek1804–1848.  
r)Pásztorösszeírások1794–1805.  
     
2.Sopron Vármegye Állandó Választmányának iratai1805–1806.0,24ifm.
a)Jegyzőkönyvek1805–1806.  
b)Iratok1805.  
     
3.Sopron Vármegye Gazdálkodó Választmányának iratai1801–1846.0,22ifm.
a)Jegyzőkönyvek1801.,
1818–1846.
  
b)Iratok1801–1845.  
     
4.Sopron Vármegye Inszurrekciós Bizottmányának iratai1809.0,24ifm.
     
5.Sopron Vármegye Francia Hadisarcot Felosztó Bizott­ságának iratai1809.0,04ifm.
a)Jegyzőkönyvek1809.  
b)Iratok1809.  
     
6.Sopron Vármegye Újonnan Kivetett Hadisegélyeket Felosztó Bizottságának (Deputatió rectificatoria) iratai1808., 1812.0,04ifm.
a)Jegyzőkönyvek 1808.  
b)Iratok1808., 1812.  
     
7.Sopron Vármegye Újoncozási Bizottságának iratai1814–1815.0,05ifm.
a)Jegyzőkönyvek 1814–1815.  
b)Iratok1814–1815.  
     
8.Sopron Vármegye Kolera Idejére Szervezett Állandó Választmányának iratai1831–1832.0,65ifm.
a)Jegyzőkönyvek1831–1832.  
b)Iratok1831–1832.  
     
9.Sopron Vármegye Székháza Építésére Kiküldött Bizott­mányának iratai1829–1834.0,07ifm.
a)Jegyzőkönyvek1829–1834.  
b)Iratok1829–1834.  
     
10.Sopron Vármegye a Sopron–Németújhely Közötti Vasút Tárgyában Kiküldött Bizottságának iratai1845–1847.0,24ifm.
a)Jegyzőkönyvek1845–1847.  
b)Iratok1845–1847.  
     
11.Sopron Vármegye II. József-féle közigazgatásának iratai1786–1790.9,00ifm.
a)Ügyviteli jegyzőkönyvek1786–1790.  
b)Normalia et Intimata Concilii Locumtenent. Regii: Circu­laria; Edicta Josephi II; Steuerregulierungs Commission rendeletei1786–1790.  
c)Közigazgatási ügyiratok Vol. I–III.1786–1790.  
d)Árvaügyi iratok 1786–1790.  
     
12.Sopron vármegye alispánjának iratai1779–1848.3,15ifm.
a)Alispáni személyek szerinti irattár (Felsőbüki Nagy Sándor, Eötvös Ferenc, Niczky József)1779–1836.  
b)Alispáni elnöki jegyzőkönyvek és iratok (Külön tárgyak)1836–1848.  
c)Alispáni „Váltótörvényszéki kézbesítések”1840–1848.  
d)Alispánhoz intézett „Folyamodások” jegyzőkönyvei és iratai1836–1848.  
     
13.Sopron vármegye másodalispánjának (Barthodeiszky Mihály, Kramarits Ferenc, Káldy János) iratai1807–1825.0,20ifm.
     
14.Sopron vármegye adószedőjének iratai (Perceptoralia)1626–1848.50,80ifm.
a)Országos összeírások (Conscriptiones regnicolares)1715–1720.,
1728., 1754., 1828.
  
b)Adóösszeírások (Conscriptiones dicarum)1695–1847.  
c)Adókivetések (Repartitiones quanti contributionis)1734–1847.  
d)Kárösszeírások és adóba beszámítható terhek összeírása1724–1848.  
aa)Fatalitates et bonificationes1773–1848.  
bb)Marhavész összeírások1751–1778.  
cc)Francia megszállás okozta károk1809.  
dd)Községi tartozások összeírása1724–1778.  
ee)Kártékony állatok irtásának összeírása1751–1777.  
e)Adókezelési iratok1701–1848.  
aa)Hadi- és háziadó pénztár bevételi naplói1778–1848.  
bb)Hadi- és háziadó pénztár községenkénti nyilvántartásai1779–1848.  
cc)Háziadó pénztár rovatos kiadási naplói1791–1848.  
dd)Adóbefizetések községi ellennyugtái 1701–1715.,
1790–1798.,
1846–1847.
  
f)Adószámadások1626–1848.  
aa)Házi- és hadiadó számadások és mellékleteik(1626.)
1670–1848.
  
bb)Házi pénztári számadási okmányok1702–1786.,
1790–1848.
  
g)Katonai terhekkel kapcsolatos iratok1712–1848.  
aa)Számadások1712–1848.  
bb)Előfogat-nyugták1771–1785.  
cc)Francia megszállás okozta katonai szol­gál­ta­tások el­számolásai1809–1810.  
h)Nemesi hozzájárulásokkal kapcsolatos összeírások, kezelési iratok és számadások1734–1813.  
aa)Subsidialis iratok1734–1738.,
1791–1813.
(1830.)
  
bb)Insurrectionalis iratok1800–1813.  
i)Vegyes számadásokXVIII–XIX. sz.  
j)Adószedői hivatal ügyviteli irataiXVIII–XIX. sz.  
     
15.Sopron Vármegye Számvevőszékének iratai1655–1848.1,90ifm.
a)Jegyzőkönyvek1802–1848.  
b)Iratok1655–1848.  
     
16.Sopron Vármegye Árvaszékének iratai(1565.)
1721–1848.
2,70ifm.
a)Jegyzőkönyvek1791–1848.  
b)Árvaszéki ügyviteli iratok(1565–1617.)
1721–1798.
  
c)Árvaszámadások1801–1848.  
d)Vegyes árvaügyi iratok1810–1848.  
     
17.Sopron Vármegye Törvényszékének (Sedriá­já­nak) iratai1772–1849.27,90ifm.
a)Polgári törvényszék ülésjegyzőkönyvei és iratai1802–1805.,
1807–1808.,
1810.
  
b)Polgári perek41794–1849.  
c)Csődtörvényszék ülésjegyzőkönyve1841–1842.  
d)Csődperek1841–1849.  
e)Nemességi perek1776–1846.  
f)Tiszti perek a francia megszállás okozta károk meg­té­rí­téséhez hozzá nem járulók ellen1810.  
g)Fenyítő törvényszék ülésjegyzőkönyvei és iratai (Acta criminalia)(1772–1801.)
1803.,
1805–1848.
  
h)Fenyítő perek51804–1849.  
i)Raboskodók kimutatásai1810–1848.  
j)Úriszék perek és törvénykezési iratok (Kismartoni Esterházy úriszék iratai)1807–1847.  
k)Vegyes törvényszéki iratokXIX. sz.  
     
18.Sopron Vármegye II. József-féle Törvényszékének iratai (Acta iudicii subalterni)1786–1790.2,35ifm.
a)Törvényszéki polgári és fenyítő jegyzőkönyvek61786–1790.  
b)Ügyviteli iratok1787–1790.  
aa)Házassági engedélyek kiskorúak részére1787.  
bb)Hivatalvizsgálati jegyzőkönyvek1789.  
cc)Ügyviteli és ülésen kívüli elintézett iratok71787–1790.  
dd)FormulárékXVIII. sz. vége  
c)Betáblázási jegyzőkönyv (töredék)1787.  
d)Árvaügyi ügyviteli iratok1787–1789.  
     
19.Sopron vármegye tiszti ügyészének iratai1729–1848.2,20ifm.
a)Tiszti ügyészi iratok1729–1799.  
b)Tiszti ügyészi személyi irattárak (Szarka András, Molnár Lajos, Lamperth Imre, Bognár Lajos)1804–1848.  
     
20.Lukinits György aljegyző után maradt iratok1802–1804.0,02ifm.
     
21.Lukinits Pál alügyész után maradt iratokXIX. sz. eleje0,02ifm.
     
22.Stefanits János szolgabíró után maradt iratok1754–1786.0,10ifm.
     
23.Tóth Lajos szolgabíró után maradt iratok1790–1820.0,50ifm.
     
24.Pruzsinszky Pál szolgabíró után maradt iratok1795–1800.0,10ifm.
     
25.Tóth Sándor szolgabíró után maradt iratok1804–1815.0,10ifm.
     
26.Fodor Károly szolgabíró után maradt iratok1820–1836.0,20ifm.
     
27.Dallos József levéltáros után maradt iratok1794–1805.0,10ifm.
     
28.Óváry Ferenc ügyvéd, Sopron város ügyésze után ma­radt, Sopron megyét érintő iratok1813–1820.0,70ifm.
     
29.Megyei tisztviselőkhöz intézett vegyes beadványok gyűj­teménye (Missiles)(1601.)
1631–1850.
0,30ifm.
a)Vegyes vármegyei iratok irattöredékeinek gyűjteménye   
b)Közösségek, települések, magánszemélyek birtok- és tulajdonjogi és gazdasági irataiXVIII–XIX. sz.0,01ifm.
     
30.Döry Antal táblabíró után maradt iratokXIX. sz. eleje0,10ifm.
     
31.Ausztria és Magyarország között lévő vitás területen lakó jobbágyok kétszeres megadóztatását érintő iratok másolatai XV–XVIII. sz.0,05ifm.
     
32.Lajta Folyó Szabályozására Kiküldött Választmány részére a levéltárból kiadott iratok és helyszínrajzok1788–1834.0,08ifm.
     
33.Feketeváros község szegényházának vagyoni helyzetére vonatkozó iratok1798–1848.
(1849.)
0,03ifm.
     
34.Nagymarton község szegényházának vagyoni helyzetére vonatkozó iratok1798–1848.
(1849.)
0,02ifm.
     
35.Pecsenyéd község szegényházának vagyoni helyzetére vonatkozó iratok1798–1848.
(1849.)
0,05ifm.
     
36.Szentmargitbánya község szegényházának vagyoni helyzetére vonatkozó iratok1827–1849.
(1849.)
0,05ifm.
     
37.Sopron Vármegye Állandó Választmányának iratai1809. III. 12–
XI. 30.
0,90ifm.
     
38.Káldy József szolgabíró után maradt iratokXIX. sz. első fele0,70ifm.
     
39.Sopron vármegye területén 1848 előtt érvényben volt vámszedési jogosultságra vonatkozó iratok gyűjteményeXVI-18480,15ifm.
     
40.Lukinich Mihály kapuvári főszolgabíró után maradt iratok1787–1789.
és é.n.
0,05ifm.
     
41.Geszti István Sopron vármegyei szolgabíró után maradt iratok1726–1728.0,03ifm.
     

3 Az állag nemcsak a perenkívüli, de a peres eljárások iratait is tartalmazza családok szerint csoportosítva egészen a XVIII. sz. végéig menően, ideértve az illető családok úriszékeinek büntetőpereit is. Kivételt képeznek az egyes nemes személyek ellen, valamint úriszéken kívül vitt büntetőperek és bűnügyi iratok, melyek a Megyei Tör­vényszék Acta criminalia [IV.A.17.g)], s az úrbáriális perek, melyek a Nemesi Közgyűlés Urbarialia c. állagban [IV.A.1.k)] találhatók.

4 Egyes, még 1849. előtt megindított polgári perek az őket befejező Soproni cs. kir. Országos Törvényszék (IV.B.159.) iratai között is találhatók.
 
5 Egyes, még 1848. előtt megindított fenyítőperek az őket befejező Soproni cs. kir. Országos Törvényszék (IV.B.159.) iratai között is találhatók. 1804. előtti egyes fenyítőperek pedig az Acta criminalia-ban [IV.A.17.g)].
 
6 A polgári perek és perenkívüli eljárási iratok a Nemesi Közgyűlés Nemesek és főnemesek igazságszolgáltatási és jogi ügyeinek iratai c. állagába [IV.A.1.p)], – a fenyítő perek a Megyei Törvényszék Acta criminalia c. álla­gá­ba [IV.A.17.g)] osztattak be.
 
7 Maguk az érdemi alapiratok a Nemesi Közgyűlés Árvaügyi iratok c. állagában [IV.A.1.i)] találhatók.