XII. Egyházi szervek

1.Csornai Premontrei Káptalan Hiteleshelyi Levéltára iratai1535–1850.7,85ifm.
     
 2. Megszűnt fond.   
     
3.Pannonhalmi Szt. Benedek Rend Soproni Székházának iratai1792–1950.1,89ifm.
     
4.Szt. Domonkos Rend Soproni Rendházának iratai1858–1947.1,92ifm.
     
 5. Megszűnt fond.   
     
6.Soproni Szt. Orsolya Rend iratai1746–1950.4,40ifm.
     
7.Sopronbánfalvi Női Karmelita Rendház iratai1918–1935.0,12ifm.
     
 8. Megszűnt fond.   
     
9.Brennbergbányai rk. Egyházközség iratai1925–1935.0,02ifm.
     
10.Brennbergbányai ev. Egyházközség iratai1936.0,01ifm.
     
11.Soproni Katolikus Konvent iratai 1905–1914.0,10ifm.
     
12.Győri Püspökség Fertőrákosi Uradalmának irataiXVIII-XIX. sz.0,26ifm.