Feudális kor

Sopron szabad királyi város levéltára

A) FEUDÁLIS KOR17

 

1001.Sopron város királyi biztosainak iratai1692–1783.0,30ifm.
a)Jegyzőkönyvek1765–1783.  
b)Iratok (Oe III. 1–3., 5.; XI.  et L. 3.; LXII–LXIII.)1692–1782.  
     
1002.Sopron Város Választott Polgárságának iratai1535–1847.1,90ifm.
a)Jegyzőkönyvek1542–1847.  
aa)Antiquae reflexionis Communitatis Soproniensis (Oe XXX. et EE.)1542–1777.  
bb)Gemeinbetrachtungen, Gemeinprotocoll, Gemeinde­pro­to­coll (APOe XV.)181697–1848.  
b)Tisztújítási iratok1539–1744.  
aa)Actus restauratorii (Oe XI. et L. 1–2.)1539–1740.  
bb)Mandata circa actus restauratorios (Oe XXXVIII. et NN.)1680–1744.  
c)Országgyűlési iratok: Acta diaetalia varia (Oe X. et K.; APOe XVIII.)1535–1848.  
d)Hivatali utasítások1725–1830.  
     
1003.Sopron Város Tanácsának iratai1526–1848.289,72ifm.
a)Tanácsülési jegyzőkönyvek (Rathsprotocoll, Protocollum Senatorium)1551–1848.  
b)Rendeletek és felterjesztések1542–1848.
(1853.)
  
aa)Mandata Regia (Oe XXI.)1706–1737.  
bb)Mandata regia et excelsorum dicasteriorum intimata sub saeculo XVIII. (Oe Rep. I.)1713–1785.  
cc)Mandata regia et excelsorum dicasteriorum intimata in negotiis privatorum sub saeculo XVIII. (Oe Rep. II.)1700–1782.  
dd)Protocollum (Liber) Normalium Intimatorum (Manda­torum, Resolutionum)1725–1848.
(1853.)
  
ee)Fogalmazványok könyvei (Conceptbuch, Liber Con­cep­tuum, Liber Conceptuum Latinorum et Germanicorum, Protocollum Conceptuum Germanicorum et Testimo­ni­alium, Liber Omnium, Copiae Intercessionum)1542–1782.  
c)Tanácsi iratok: Acta in Archivio L. et R. Civ. Soproniensis reperibilia19(1162.)
1526–1786.
  
aa)Levelezések és folyamodások (Oe XXXVII., XLIV., XLV., LV., LVII., VI. et F., VIII. et H., XIX. et T., XXIV. et Y., XXV. et Z., XXXI. et FF., XXXV. et KK., XXXIX. et OO., IX., XIII., XXV., XXVII., XXIX., LIII., V. et E., XIII. et N., XIV. et Q., VII. et R., XVIII. et S., XXVIII. et CC., XXIX. et DD., XL. et PP., Rep. IV.)201532–1785.  
bb)A város szőlőbirtokaira vonatkozó tanácsi iratok (Oe IV., VII., XII., XXXIII.)1536–1774.  
cc)A város úrbéres falvaira és cenzuális földjeire vonatkozó tanácsi iratok (Oe VI., VII., VIII., XIV. et O.)1566–1782.  
dd)A város határaira és erdeire vonatkozó tanácsi iratok (Oe XXVIII., XXXVII. et MM.)1561–1779.  
ee)Nemesek városba költözésére és ingatlanszerzésére vonat­kozó tanácsi iratok (Oe LII., XXVI. et AA., XXVII. et BB., XXXVI. et LL.)1535–1785.  
ff)Városi vámokra vonatkozó tanácsi iratok (Oe XVIII., XXI. et V., XXII. et W., XXIII. et X.)1533–1785.  
gg)A város kegyúri jogaira és egyházi természetű ügyekre vonatkozó tanácsi iratok (Oe V., XVII., L., LI., I. et A., II. et B., III. et C., XII. et M., XLIX. et ZZ.)1533–1780.  
hh)A város fiscalis jogaira vonatkozó tanácsi iratok (Oe XI., XXIV.)1532–1771.  
ii)A város által kezelt tőkékre, alapítványokra és kezelésükre vonatkozó tanácsi iratok (Oe I., II., XV., XXVI., XXXIV., LXI. b, LXIV.)1543–1786.,
1835.
  
jj)A város katonai terheire vonatkozó tanácsi iratok: királyi és kamarai rendeletek és levelezés (Oe VII. et G., XLV. et VV.)1527–1741.  
kk)Városi polgárőrségre vonatkozó tanácsi iratok (Oe XXXIV. et JJ.)1532–1740.  
ll)Városi céhekre vonatkozó tanácsi iratok (Oe X., XXXVI.)1505–1740.  
mm)Zsidókra vonatkozó tanácsi iratok (Oe XLVIII. et YY.)1527–1783.  
nn)Városi kórházra vonatkozó iratok (Oe LIV.)1527–1776.  
oo)Hivatali utasítások (Instructiones) (Oe XX. et U.)1553–1770.  
pp)A városi jegyző iratai: Diarium notariale atque variarum repraesentationum et instantiarum conceptus (Oe III.4.)
Conceptus notariales Saileriani (Oe XLI., XLII.)

1732–1740.
1557–1697.,
1712–1741.
  
qq)Árszabások (Oe XXXI.)1527–1773.  
d)Sopron város II. József alatti igazgatásának iratai211785–1790.  
aa)Kerületi főispáni rendeletek1785–1787.  
bb)Kerületi főispáni rendeletek magánszemélyek ügyeiben1785–1787.  
cc)Kerületi főispáni rendeletek a földmérés és adó­sza­bá­lyozás tárgyában1785–1787.  
dd)Kerületi kamarai adminisztráció rendeletei1785–1787.  
ee)Sibrik Antal kir. biztos átiratai1786.  
ff)Sopron megye rendelkezései1786–1787.  
gg)Városi hatóságokhoz érkezett magántermészetű bead­ványok1786–1787.  
hh)Közigazgatási vonatkozású ügyiratok (Fasc. I–XVI.)1785–1787.  
ii)Gazdasági vonatkozású ügyiratok (Fasc. I–VIII.)1785–1787.  
jj)Sopron város és úrbéri községei telekfelméréseinek iratai1786.  
e)Tanácsi iratok: Acta Politica et Oeconomica221787–1848.  
aa)I. Egyházügyi iratok (Acta Ecclesiastica)1787–1848.  
bb)II. Vallásügyi iratok (Acta Religionaria)1787–1848.  
cc)III. Adóügyi és a felmérésekre vonatkozó iratok (Acta Contributionalia et Dimensuratica – 1791-től Acta Cont­ributionalia)1787–1848.  
dd)IV. Katonaellátási és hadügyi iratok (Acta Comissariatica et Bellica)1787–1848.  
ee)V. Közigazgatási iratok (Acta Publico Politica)1787–1848.  
ff)VI. Egészségügyi iratok (Negotia Sanitatis)1787–1848.  
gg)VII. Árvaügyi iratok (Acta Pupillaria)1787–1848.  
hh)VIII. Világi alapítványi iratok (Acta Fundantionalia Saecularia)1787–1848.  
ii)IX. Oktatásügyi iratok (Litteralia)1787–1848.  
jj)X. Kereskedelemügyi iratok (Acta Commercialia)1787–1848.  
kk)XI. Köz- és magángazdasági iratok (Acta Oeconomica Publica et Privata – 1786-tól Acta Oeconomica Publica)1787–1848.  
ll)XII. Úrbéri iratok (Acta Urbarialia)1787–1848.  
mm)XIII. Összeírásokra vonatkozó iratok (Acta Con­scrip­tionalia)1787–1790.  
nn)XVI. Gyűjtések iratai és nyugtái (Collectae et earum Quietantiae – 1818-tól Tűzvédelmi iratok) Acta Incendiaria is)1787–1848.  
oo)XIX. Betáblázások és örökbevallások (Intabulationes et Fassiones – 1813-tól Oppignorationes is)1791–1848.  
pp)XX. Végrendeletek és Codicillusok (Testamenta et Codicilli)1791–1848.  
qq)XXI. Árszabások (Limitationis Objectum)1796–1848.  
rr)XXII. Tizeddel kapcsolatos iratok (Acta Decimalia)1796–1848.  
ss)XXIII. Határokra vonatkozó iratok (Acta Metalia)1796–1848.  
tt)XXIV. Közrendészeti iratok (Res Politiae Publicae)1787–1848.  
uu)XXV. A városi haszonvételekre, allodiumokra és a város magángazdálkodására vonatkozó iratok (Acta Regalia et Allodialia seu Oeconomica Civitatis Privata)1796–1848.  
vv)XXVI. A ki- és bevándorlásra vonatkozó iratok (Negotia Impopulationis et Emigrationis)1796–1848.  
xx)XXVII. Vagyon háramlások (Caducitates et ius detractus)1787–1848.  
yy)XXIX. Szőlő és szőlőhegyi csőszök jegyzékei (Regesta Vinearum Custodum et Promontoriorum)1827–1848.  
zz)Terményárak (Frugum Praetia)1787–1795.  
aaa)Élelmiszerárak táblázatai (Victualium et Naturalium Praetii Tabellae)1787–1790.  
bbb)Bor- és terménytized jegyzékei (Regesta Decimarum Vini et Frugum)1791–1795.  
f)Nemzeti iskolákra vonatkozó tanácsi levelezés (Cor­respondentiae Nationales Scholas Tangentia)1778–1825.  
g)Polgárkönyvek (Bürger-Register, Bürgerbuch)1535–1848.  
h)Bizonyítványok jegyzőkönyve (Protocollum Testimonialum et Valvalium)231771–1782.  
i)Örökbevallási jegyzőkönyvek1529–1848.  
aa)Fassions Protocollum (ld. még APOe XIX.)1742–1848.  
bb)Protocollum iudiciarium (Oe IX. et I.), Gerichtsbücher, Diarium Iudicarium, Acta Dicasterialia1437–1590.,
1699–1786.
  
cc)Sopron úrbéres községeinek felvallási könyvei jobbágyi telkek adásvételéről1837–1848.  
j)Végrendeletek1505–1848.  
aa)Végrendeletek jegyzőkönyvei (Testamentsprotocoll)1761–1848.  
bb)Végrendeletek (Oe Testamenta Lad. A–Z.) (ld. még APOe XX.)1505–1787.  
k)Hagyatéki leltárak (Inventaria)1617–1650.  
l)Betáblázási jegyzőkönyvek (Intabulationes) (ld. még APOe XIX.)1761–1848.  
m)Végrehajtási iratok1774–1848.,
1850.
  
aa)Végrehajtások, becsük és helyszíni szemlék jegyzőkönyve (Protocollum executionum, aestimationum et oculatorum)1774–1841.  
bb)Végrehajtási és árverési jelentések (Executions- und Versteigerungsberichte) (Oe Jud. B. XI.)1791–1848.,
1850.
  
n)Perenkívüli eljárási iratok1688–1766.  
aa)Sorozaton kívüli osztálylevelek és összeírások (Divisiones et conscriptiones extra series repertae) (Oe Jud.)1688–1785.  
bb)Felszámolásokra és végkielégítésekre vonatkozó iratok (Liquidationes et contentationes) (Oe Jud.)1723–1766.  
o)Zálogszerződések jegyzőkönyve (Versatz-Protocoll)1818–1848.,
1849.
  
p)Forma- és példagyűjtemény (Stylarbuch)1833–1849.  
q)Instrukciók és esküszövegek könyve (Instructiones et for­mulae juramentorum)1780–1820.  
r)Csőszök könyve (Hütter Buch)1729–1742.  
     
1004.Sopron Város Tanácsa Részgyűlésének (Particular Consess) iratai1812–1848.2,50ifm.
a)Jegyzőkönyvek1812–1847.  
b)Iratok1812–1848.  
     
1005.Sopron Város Gazdasági Bizottságának iratai (Wirtschaftscomission)1785–1819.0,09ifm.
     
1006.Sopron Város Építészeti és Szépítészeti Bizottmányának iratai (Bau- und Verschönerungs-Commission)1836–1848.0,34ifm.
a)Jegyzőkönyvek1836–1848.  
b)Iratok1836–1848.  
     
1007.Sopron Város Árvaválasztmányának (Commission Pupillaris, Pupillar Commission, Waisen Commission) iratai1626–1848.5,80ifm.
a)Jegyzőkönyvek1783–1789.,
1790–1848.
(1851.)
  
b)Árvakimutatások1775–1831.  
c)Variae Litterae expeditoriae Pupillorum (Oe XL.)1695–1765.  
d)Sopron város úrbéres községeinek (Ágfalva, Balf, Bánfalva, Harka, Kelénpatak, Kópháza, Lépesfalva, Fertőmeggyes) árvaügyi nyilvántartásai1626–1848.  
     
1008.Sopron Város Adópénztárának iratai1527–1848.12,60ifm.
a)Adóösszeírások1527–1770.  
aa)Extractus steuerales (Oe XLIII.)1761–1770.  
bb)Contributiones saeculi XVI–XVIII. (Oe XLII. et RR., XLIII. et SS., LVI.)1527–1726.  
cc)Grundbuch, Haus- und Vermögenbuch1730–1848.
(1852.)
  
b)Katonatartási elszámolások (Computus Hybernales Oe LXI.)1717–1786.  
c)Adókivetési lajstromok (Steueranschlag)   
d)Adópénztári naplók(1730.)
1833–1848.
(1850.)
  
e)Adópénztári számadások1816–1848.
(1853.)
  
aa)Hadiadó számadások1816–1848.
(1850.)
  
bb)Háziadó számadások1818–1821.  
     
1009.Sopron Város Kamarási Hivatalának (Kammer-Amt) iratai1527–1848.20,20ifm.
a)Házipénztári naplók (Complura antiqua regesta percep­tionum et erogationum) (Oe VIII. et H.)1540–1660.  
b)Számadások (Variae rationes antiquiores) (Oe XXII.)1531–1570.  
c)Kamarási számadások (Cammer Amts Rechnung, Raitt Register, Cammer Register, Cammer Raittung, Cammer Rechnung, Rubriquen Buch)1527–1848.  
d)Kamarási naplók (Cammer Amts Journal)1785–1848.  
e)Alkamarási számadások (Cammerdieners Raittung, Unter­kammeramts Rechnung, Rubriquen Buch)1620–1848.  
f)Alkamarási naplók (Unterkammerers Journal, Unter­kam­mer­amts Journal)1798–1848.  
g)Sopron Város Téglaégetőjének naplói (Zeigel-Rechnungs Journal)1836–1848.  
h)Sopron Város Téglaégetőjének számadásai (Zeigel-Rechnung)   
i)Sopron Város Kórházának (Krankenhaus, Lazaret, Ver­sorgungshaus) számadásai1533–1846.  
j)Lackner-féle Fogolykiváltó-, később Árvaalapítvány számadásai1743–1848.  
k)Pritz Xav. Ferenc-féle Ösztöndíj Alapítvány számadásai1840–1848.  
l)Voss-féle Árvaalapítvány számadásai1783–1848.  
m)Templomi számadások1528–1827.  
aa)Rationes antiquae variae Beneficia concernentes (Oe XXX.)1549–1656.  
bb)Szt. György templom számadásai (Rationes Antiquae Ecclesiae Sancti Georgii) (Oe XXV.)1528–1662.  
cc)Szt. Mihály templom számadásai1539–1828.  
dd)Szentlélek templom számadásai1822/23.  
n)Hagyatékok kifizetéséről készített nyugták (Quietantiae variae antiquae, Oe XXXII.)1527–1699.  
o)A városkapitány számadásai a muskétások tárgyában1600–1619.  
p)Vegyes pénztári és számadási könyvek (Cammer Rech­nungs Übergab Rechnungs Rumination, Zeug-Warths Rech­nung, Contra-Quittungen, Beylagen zur Cammer Rechnung, Praenota­tionsbuch für das Stadt Cammer Amt stb.)1593–1845.  
     
1010.Sopron Város Árvapénztárának iratai1533–1854.15,61ifm.
a)Árvakönyvek1687.,
1838–1845.
  
b)„Régi” árvaszámadások1533–1578.,
1772.,
1783–1851.
  
c)Árvapénztári naplók és kézikönyvek1804–1848.  
d)Árvapénztári számadások1804–1847.  
e)Letéti naplók1804–1810.  
f)Letéti előjegyzési főkönyvek1828–1848.  
g)Adósok könyve1796–1844.  
h)Vegyes nyilvántartások   
     
1011.Sopron város perceptorának iratai: Számadások (Per­ceptorats-Rechnung)1721–1780.0,09ifm.
     
1012.Sopron város provizorának iratai: Számadások (Pro­visorats-Rechnung, Provisorat-Amts Rechnung)(1779.)
1833–1848.
0,30ifm.
     
1013.Sopron Város Erdőhivatalának (Waldamt) iratai1740–1868.2,60ifm.
a)Számadások (Waldamts-Rechnung, Waldmeisters Rech­nung)1793–1848.  
b)Vegyes erdőhivatali könyvek1740–1868.  
     
1014.Sopron Város Számvevő Bizottságának iratai (Diffi­cultates et reflexiones super positis rationibus) (Oe LX.)241733–1775.0,10ifm.
     
1015.Sopron Város Törvényszékének iratai1532–1848.
(1850.)
36,80ifm.
a)Törvényszéki jegyzőkönyvek (Protocollum sententiarum)251627–1721.  
b)Törvényszéki iratok1532–1782.  
aa)Literalia ad iurisdictionem criminalem spectantia (Oe XVI.)1772–1782.  
bb)Varii processus et alia (Oe XXXVIII.)1543–1776.  
cc)Varii processus et miscellanea (Oe XXXIX.)1542–1725.  
dd)Varia acta iuridica (Oe LVIII–LIX.)1532–1703.  
ee)Processus et mandata iuridica atque alia diversa iuris remedia (Oe XXXII. et GG.)1535–1718.  
ff)Acta criminalia antique (Oe XLVI. et VV.)1532–1767.  
gg)Acta criminalia recentiora (Oe XLVII. et XX.)261722–1765.  
c)Polgári perek1723–1848.
(1850.)
  
aa)Causae civiles (Oe Ladulákon kívül)1723–1793.  
bb)Polgári perek és polgári törvénykezési iratok (Acta iudicialia, APOe XIV.)1784–1848.
(1850.)
  
d)Büntetőperek1748–1848.  
aa)Causae Criminales (Oe Ladulákon kívül)1748–1787.  
bb)Büntetőperek és büntető törvénykezési iratok (Acta politico-criminalia – 1813-tól: Acta criminalia APOe XVII.)1787–1848.
(1850.)
  
e)Vizsgálati iratok1663–1787.  
aa)Protocollum inquisitionum1663–1787.  
bb)Inquisitiones criminales (Oe XLVII. et XX.4–7.)1756–1765.  
cc)Inquisitiones iudiciariae in criminalibus (Oe Jud.)1782–1787.  
dd)Inquisitiones iudiciariae in civilibus (Oe Jud.)1782–1787.  
f)Tárnokszéki iratok1536–1830.  
aa)Acta Tavernicalia1741–1830.  
bb)Acta Tavernicalia (Oe XV. et P.)1536–1766.  
g)Árvaügyek iratai1791–1848.  
aa)Waisengeschäft (Oe Jud. B. IX.)1791–1848.
(1850.)
  
bb)Verlassenschaft und Schuldensachen (Oe Jud. B. VIII.)1790–1848.

(1850.)

  
h)Vegyes törvényszéki iratok   
aa)Expeditionsconcepte und Correspondezen (Oe Jud. B. XXII.)1791–1848.
(1850.)
  
bb)Beweise von jeder Gattung (Oe Jud. B. XVIII.)1791–1848.
(1850.)
  
cc)Vermischte Schriften (Oe Jud.)1762–1785.  
dd)Das Justizfach betreffende Schriften (Oe Jud.)1771–1782.  
ee)Perkimutatások (Tabellae processuum)1805–1850.  
i)Sopron Város Úriszékének jegyzőkönyvei és iratai (APOe XXVIII.)1788., 1789.,
1791–1845.
  
     
1016.Sopron Város II. József-féle Törvényszékének (Judicium Subalternum) iratai271783–1790.6,33ifm.
a)Törvényszéki jegyzőkönyvek (Diarium iudiciarium)1768–1790.  
b)Törvényszéki iratok1786–1780.  
aa)Oe Jud. I–XVI. kútfő 1786–1790.  
bb)Oe Jud. I–XXII. kútfő281788–1790.  
cc)Nachtrag vermischter Gerichtsakten (Oe Jud.)1783–1787.  
dd)Segédkönyvek (iktatók, mutatók)1787–1790.  
c)A szóbeli eljárás iratai1785–1790.  
aa)Jegyzőkönyvek1787–1789.  
bb)Mündliche Nothdurftshandlungen (Oe Jud. NB.)1786–1787.  
cc)Mündliche Verfahren in Rechtssachen (Oe Jud. B. XV.)1788–1790.  
dd)Nachtrag deren mündlichen Nothdurftshandlungen (Oe Jud.)1786–1790.  
d)Árvavagyon összeírások (Oe Jud.)1786–1790.  
     
1017.Sopron Város Levéltárának iratai1705–1848.0,20ifm.
     
1018.Fadtiga Boldizsár feljegyzési könyve (Baltaser Fadtiga Schreib Buech, hierin verzeuchnet alle meine Parttey Sachen denen ich vor E. E. Rath, vor Herrn Burgermaister, Herrn Stattrichter, und Commission sachen diendt hab durch mich beschrieben worden, pro Memoria)1596–1608.0,07ifm.
     
1019.Dobner Ferdinánd polgármester és városbíró feljegyzései1429–1730.
(1739.)
0,20ifm.
a)Fasti consulares primi consulatus Ferdinandi Dobneri Reg. Lib. Civitatis Patriae Soproniensis Consulis1700–1704.  
b)Negotia Publica Anni 1700 et sequent. sub Consulatu Ferdinandi Dobner pro tenuitate virium exantlata (hozzá­kötve: Gemeinbetrachtungen)1700–1705.  
c)Colligatum1429–1719.  
d)Diarium Senatorium et Oeconomicum1725–1730.
(1739.)
  
     
1020.Johann Wohlmut feljegyzési könyve1717–1737.0,05ifm.
     
1021.Lochner János Bernát ügyvéd és belső tanácsos fel­jegy­zési könyve1656–1659.0,03ifm.
     
1022.Reis und Relations Protocoll1704–1706.,
1743–1746.
0,05ifm.
     
1023.A városi lakosság szervezetének kimutatása1569.0,02ifm.
     
1024.Sopron Város Titkos Levéltára1199–1846.2,40ifm.
a)Városi birtokokra vonatkozó iratok (Ágfalva, Kelénpatak, Harka, Meggyes, Lépesfalva, Balf, Bánfalva, Kópháza) (Oe A–H.)1199–1789.  
b)A városi tizedjogra vonatkozó iratok (Acta decimalia Oe I.)1283–1836.  
c)Városi privilégiumok és királyi parancslevelek (Privilegia antiqua et mandata regum Hungariae civitatem Soproniensem speciatim respicientia – Oe K–N.)1260–1848.  
d)Soproni társaskáptalanra vonatkozó iratok (Acta neo erectum Collegiatum Capitulum Soproniense respicientia – Oe O.)1778–1785.  
     
1025.Soproni nemesekre vonatkozó iratok levéltári gyűjteménye1416–1790.1,20ifm.
a)Literalia Armalistarum (Oe XIV.)1587–1734.

 

 

b)Variae Litterae Armales et diversa Testimonia (Oe XLIV. et TT.)1416–1790.

 

 

     
1026.Sopron város újonnan lajstromozott iratainak levéltári gyűjteménye (Neoregestrata Acta)1543–1896.4,75ifm.
     
1027.Megszűnt fond   
     
1028.Sopron Város Számvevői Hivatalának (Exactoratus Offi­cium) iratai1779–1848.
(1853.)
0,20ifm.
     
1029.Sopron Város Hegymesteri Hivatalának iratai(1619.)
1626–1847.
(1879.)
0,45ifm.
     
1030.Mezger Johann Ehrenreich városi belső tanácsos feljegyzései1667–
XVIII. sz. eleje
0,03ifm.
     
1031.Sopron város főorvosának iratai1827–1850.0,31ifm.
     
1032.Városi végrendeletek gyűjteménye1750-18750,48ifm

 


17 Sopron város levéltárának 1786-ig terjedő anyagát Oertel Károly János, ettől kezdve pedig 1902-ig menve utódai mesterségesen kialakított tárgyi csoportokban archiválták, teljesen elszakítva ezáltal az iratot az eredetileg őt létrehozó hivatali szervezet által megszabott összefüggéseitől. A fondjegyzék készítése során természetesen nem vál­lalkozhattunk arra, hogy e tárgyi csoportokat szétbontva az irattár eredeti, szervezet szerinti tagolását kísérel­jük meg helyreállítani. Amennyiben azonban az Oertel, ill. utódai által kialakított tárgyi csoportok valamelyike többé-kevésbé világosan elhatárolható módon egyezett valamely, a fondjegyzék szerkesztésénél általában alapul vett szervezet, vagy irattípus szerinti kategóriával, úgy azokat az egész mesterséges rendszerből kiemelve a fondjegyzékben a szervezetnek, vagy irattípusnak megfelelő helyére illesztettük be: címe után zárójelben rövidítéssel utal­va arra a mesterséges rendszerre és abban elfoglalt helyére, amelyhez tartozik. E rövidítések:
Oe és Ladula szám [ill. „A Városi Törvényszék c)aa) és d)aa) sorozatai esetén „Ladulákon kívül” jelzéssel]: Acta in Archivo Lib. et Reg.Civ. Soproniensis… reperibilia 1162–1786.;
Oe Jud.: Acta Juridica (1762.) 1786–1850. [két külön kezdődő fasc. számozású sorozatban 1786–1787. és 1788–1790. (1850.), ill. utóbbihoz csatlakozó, fasc. szám nélküli és csak Oe Jud. jelzéssel idézett állagokban];
APOe: Acta Politica et Oeconomica (jegyzékünkben 1787–1848., 1848–1872., 1872–1902. bontásban) 1787–1902.;
Oe Rep.: Az Oertel által kialakított, a tanács 1700–1787. közötti iratainak egy részét magukban foglaló I–IV. számú Repositoriumok.
Oertel rendezésének könnyebb áttekintése végett Függelékben közöljük a Ladulákban rendezett anyag (Acta in Archivo Lib. et reg.Civ. Soproniensis… reperibilia 1162–1786.) a kútfők sorrendjében készült jegyzékét, eredeti címeivel.

18 Hiányos sorozat, részben a tanácsülési jegyzőkönyvekkel egybekötve, 1787-től 1848. ápr. 18-ig az APOe XV. kút­fője is ide sorolva. [Vessd össze még a IV.A.1019.b) állaggal.]

19 Az 1526. előtti iratok mindegyik tárgyi egységből kiemelve a „Diplomatarium”-ban foglalnak helyet; a Lad. XIX., XXIII. és IV. et D. teljes egészében.

20 Ebbe az állagba az Oertel-féle rendezésnek részint általános tartalmú tárgyi egységeit, részint azokat a tárgyi egységeket osztottuk be, amelyek egy-egy konkrét tárgykörre vonatkoznak (nem egyszer terjedelmük is igen csekély), így külön tárgyi csoportként való kimutatásuk nem volt indokolt. Ilyennek tekinthető a Re­positorium IV. is: Privatorum Correspondentiae diversis instantiis et aliis actis mixtae de anno 1740–1785.

21 Az itt fel nem sorolt iratcsoportokon kívüli, II. József alatt keletkezett iratokat a következő állagban (Acta Politica et Oeconomica 1787–1848.) találhatjuk meg.

22 Az ebből a felsorolásból hiányzó öt (XIV., XV., XVII., XVIII., XXVIII.) kútfő tárgyilag más fondokba tartozván [XIV: IV.A.1015.c)bb); XV: IV.A.1002.a)bb); XVII: IV.A.1015.d)bb); XVIII: IV.A.1002.c); XXVIII: IV.A.1015.i)], fondjegyzékünkben az adott helyen van feltüntetve, irattárilag azonban továbbra is itt van elhelyezve.

23 Az 1766–1770. évekből a Prot. Testimonialium fogalmazványok könyveivel (Prot. Conceptuum) egybekötve.

24 A számvevőbizottsági megjegyzéseket és felmentéseket általában a számadáskötetek végére írták be: ezért nincs a bizottság működésének nagyobb, önállóan megmaradt iratanyaga.

25 A különböző német és latin elnevezés alatt szereplő bírósági könyvek (így az 1480–1553., ill. 1437–1530. között vezetett kétkötetnyi, valamint öt kötet további XVI. századi Protocollum Iudiciarium) valójában a tanács bírói ügykörébe utalt, csak perenkívüli eljárási ügyeket tartalmaznak; ezen ügyek közül bizonyos időpontokban egyes meghatározott ügyfajták külön jegyzőkönyvekben is szerepelnek (Inventarium, Acta dicasterialia, Diarium iudiciarium). Tartalmuknak megfelelően mindezek a tanács fondjába osztattak be. [IV.A.1003.i)bb)]

26 Az eddig felsorolt sorozatokban vegyesen és elválaszthatatlanul keveredik törvényszéki ügyviteli irat, perenkívüli eljárási irat és aránylag csekély számú per. Szétválasztásuk lehetetlen lévén, a tartalmukra általában jel­lem­ző ügyviteli levelezés alapján nyertek ide beosztást. Az 1786–1790. utáni törvénykezési iratok (az iratfajtánkénti szét­választás minden lehetősége nélkül) elsősorban az APOe XIV. és XVII. [c) és d) állagainkba sorolt] kútfőiben találhatók, elválaszthatatlanul együtt a polgári, ill. büntetőperekkel.

27 A bíróság az APOe XIV. és XVII. kútfőibe beosztott peranyaga fondjegyzékünkben Sopron Város Törvényszékének fondjában a polgári, ill. büntetőperek állagaiban található [IV.A.1015.c)bb); d)bb)]. Méretadatai is itt, ennek méreteiben foglaltatnak.

28 Az Oertel-féle Juridica 1788-cal kezdődő I–XXIII. kútfőre (fasciculusra) osztott anyagából (B) a VIII. (Ver­las­senschaft und Schuldensachen), IX. (Waisengeschäfte), XI. (Executions- und Versteigerungsberichte), XVIII. (Be­weise von jeder Gattung) és XXII. (Expeditionsconcepte und Correspondenz Acten) kútfők 1790. után is foly­tatódtak; ekkori anyagukat lásd Sopron Város Törvényszékének [IV.A.1015.g); h)aa), bb)], ill. (a XI. fasc.-t) Sop­ron Város Tanácsának fondjában [IV.A.1003.m)].