Kapitalista kor

B) KAPITALISTA KOR

1848-tól 1871-ig terjedő korszak

1101.Sopron Város Közgyűlésének iratai: Jegyzőkönyvek291848. 03. 16–
1848. 12. 30.
30 
     
1102.Sopron Város Középponti Választmányának iratai: Kép­vi­selőválasztói névjegyzékek1848.0,20ifm.
     
1103.Sopron Város Községtanácsának iratai: Jegyzőkönyvek (Gemeinderaths-Protocoll) (APOe XV.)311851–1861.0,70ifm.
     
1104.Sopron Város Tanácsának iratai321849–1860.2,60ifm.
a)Jegyzőkönyvek (Raths-Protocoll)1849–1852.  
b)Gazdasági tanácsjegyzőkönyvek (Oeconom. Raths-Protocoll)1853.  
c)Elnöki iratok1853–1860.  
     
1105.Sopron Város Közgyűlésének iratai1861.0,10ifm.
a)Jegyzőkönyvek331861.  
b)Országgyűlési iratok (APOe XVIII.)1861.  
     
1106.Sopron Város Tanácsának iratai(1848.),
1861–1872.
54,80ifm.
a)Jegyzőkönyvek1861–1872.  
b)Elnöki iratok1861–1872.  
c)Tanácsi iratok: Acta Politica et Oeconomica341848–1782.  
aa)I. Egyházügyi iratok (Acta Ecclesiastica)1848–1872.  
bb)II. Vallásügyi iratok (Acta Religionalia)1848–1867.  
cc)III. Adóügyi iratok (Acta Contributionalia)1848–1872.  
dd)IV. Katonaellátási és hadügyi iratok (Acta Comissariatica et Bellica)1848–1872.  
ee)V. Közigazgatási iratok (Acta Publico-Politica)1848–1872.  
ff)VI. Egészségügyi iratok (Negotia Sanitatis)1848–1872.  
gg)VII. Árvaügyi iratok (Acta Pupillaria)1848–1872.  
hh)VIII. Világi alapítványi iratok (Acta Fundationalia Saecularia)1848–1872.  
ii)IX. Oktatásügyi iratok (Litteralia)1848–1872.  
jj)X. Kereskedelmügyi iratok (Acta Commercionalia)1848–1869.  
kk)XI. Közgazdasági iratok (Acta Oeconomica Publica)1848–1872.  
ll)XII. Úrbéri iratok (Acta Urbarialia)1848–1872.  
mm)XIV. Igazságügyi iratok (Acta Iudicalia)1848–1872.  
nn)XVI. Tűzvédelmi iratok (Acta Incendiaria)1848–1870.  
oo)XVII. Büntetőtörvénykezési iratok (Acta Criminalia)1848–1852.  
pp)XIX. Betáblázások, örökbevallások, zálogolások (Intabu­lationes, Fassiones, Oppignorationes)1848–1872.  
qq)XX. Végrendeletek és codicillusok (Testamenta et Co­dicilli)1848–1872.  
rr)XXI. Árszabások (Limitationis objectum)1848–1872.  
ss)XXII. Tizeddel kapcsolatos iratok (Acta Decimalia)1848–1851.  
tt)XXIII. Határokra vonatkozó iratok (Metalia)1848–1872.  
uu)XXIV. Közrendészeti iratok (Res Politiae Publicae)1848–1872.  
vv)XXV. A városi haszonvételekre, allodiumokra és a város magángazdálkodására vonatkozó iratok (Acta Regalia et Allodialia seu Oeconomica Civitatis Privata)1848–1872.  
xx)XXVI. A ki- és bevándorlásra vonatkozó iratok (Negotia Impopulationis et Emigrationis)1848–1872.  
yy)XXVII. Magszakadások és háramlások iratai (Caducitates et Jus Detractus)1848–1854.  
zz)XXIX. Szőlő- és szőlőhegyi csőszök jegyzékei (Regesta Vinearum Custodium et Promontorium)1848–1866.  
d)Polgárkönyvek351851.,
1861–1862.
  
e)Örökbevallási jegyzőkönyvek (Fassions-Protocoll)1848–1850.  
f)Végrendeletek jegyzőkönyvei (Testaments-Protocoll)361849–1853.,
1861–1867.
  
g)Betáblázási jegyzőkönyvek (Intabulationes)1849–1850.  
h)Zálogszerződések jegyzőkönyve1849.  
i)Rendeletek (Normalien, Buch-Amts Schimmel)1855–1869.  
j)Instrukciók és eskü-szövegek (Instructions- und Fidesformal-Buch)1848.,
1851–1875.
  
     
1107.Sopron Város Rész-Bizottságának (Particular-Consess) iratai1850–1852.0,08ifm.
     
1108.Sopron Város Pénzügyi és Ellenőrző Szakosztályának (Finanz- und Controllsection) iratai1864–1866.0,09ifm.
     
1109.Sopron Város Gazdasági Bizottságának (Wirtschafts-Commission) iratai: Jegyzőkönyvek1858–1872.0,50ifm.
     
1110.Sopron Város Építészeti és Szépítészeti Bizottmányának (Bau- und Verschönerungs-Commission) iratai1849–1853.0,34ifm.
     
1111.Sopron Város Iskola-Bizottmányának (Tanodai Bizott­mány, Schul-Commission) iratai1867–1872.0,13ifm.
     
1112.Sopron Város Árvaválasztmányának (Waisen-Commission) iratai1857–1872.2,50ifm.
a)Jegyzőkönyvek1857–1872.  
b)Iratok1857–1872.  
     
1113.Sopron Város Kamarási Hivatalának iratai1848–1872.5,70ifm.
a)Számadások (Oberkammeramts-Rechnung, Hauptbuch, Rich­tiggestellte Cammeramts Rechnung)1848–1872.  
b)Naplók (Cammeramts Journal, Controlls Journal)1848–1872.  
c)Rubriquenbuch zur Obercammeramts Rechnung1848–1865.  
d)Alkamarási számadások (Unterkammerers Rechnung)1848–1872.  
e)Alkamarási naplók (Unterkammerers Journal)1848–1872.  
f)Sopron Város Téglaégetőjének naplói (Ziegel-Rechnungs Journal)1848–1864.  
g)Sopron Város Téglaégetőjének számadásai (Ziegel-Rech­nung)1848–1865.  
h)Sopron Város Kórházának (Krankenhaus, Lazaret, Versor­gungshaus)   
aa)Számadásai1849–1872.  
bb)Naplói1860–1868.  
i)Kager-féle Alapítvány számadásai1864–1871.  
j)Lackner-féle Árvaalapítvány számadásai1848–1872.  
k)Pritz Xav. Ferenc-féle Ösztöndíjalapítvány számadásai1848–1872.  
l)Voss-féle Árvaalapítvány számadásai1848–1872.  
m)Soproni Szt. Mihály-templom   
aa)számadásai1849–1872.  
bb)pénztárnaplói1866–1871.  
n)Soproni Szentlélek-templom   
aa)számadásai1849–1871.  
bb)pénztárnaplói1849.  
o)Vegyes könyvek1859–1863.  
     
1113/A)Sopron Város Árvapénztárának iratai1848–1872.4,45ifm.
a)Árvapénztári naplók, naplómellékletek és kézikönyvek1848–1859.  
b)Árvapénztári számadások1848–1859.  
c)Árvapénztári főkönyvek1860–1869.  
d)Árvapénztári naplók1861–1872.  
e)Cselekvő és szenvedő árvavagyon kimutatásai1855–1872.  
f)Amts Liquidierungs Operat1866.  
     
1114.Sopron Város Adópénztárának (Steuer Cassa) iratai371848–1872.15,40ifm.
a)Egyenes adók (és pótlékaik) kivetési, beszedési stb. könyvei1853–1871.  
b)Földadó (és pótlékai) kivetési, beszedési stb. könyvei   
aa)Grundsteuer Protocoll1850–1853.  
bb)Grundsteuer Repartition1857–1867.  
c)Házbéradó kivetési, beszédési stb. könyvei1850–1867.  
d)Jövedelem kivetési, beszedési stb. könyvei   
e)Személyes kereseti adó kivetési és beszedési stb. könyvei1850–1870.  
f)Fogyasztási adó naplók1850–1854.  
g)Inségi naplók1851–1853.  
h)Közmunkaváltság kivetési, beszedési stb. könyvei1852–1863.  
i)Községi adó kivetési, beszedési stb. könyvei1850–1871.  
     
1115.Sopron Város Provizorának iratai1848–1852.0,07ifm.
a)Számadások (Provisorat-Amts Rechnung)1848–1852.  
b)Naplók (Provisorat-Amts Journal)1848–1852.  
     
1116.Sopron Város Erdőhivatalának iratai1849–1872.2,36ifm.
a)Számadások (Wald-Amts Rechnung, Forstamts Rechnung)1849–1872.  
b)Vegyes könyvek1849–1872.  
     
1117.Sopron Város Kapitányi Hivatalának (Stadthauptmann­schaft) iratai1861–1872.8,10ifm.
a)Közigazgatási iratok1861–1872.  
b)Katonai iratok1861–1872.  
c)Vegyes nyilvántartások1861–1872.  
     
1118.Sopron Város Kapitányi Hivatalának (Stadthauptmannschaft) iratai1849–1872.0,10ifm.
     
1119.Sopron Város Visszaállított Törvényszékének iratai38(1830.)
1861–1871.
31,55ifm.
a)Polgári jegyzőkönyvek és iratok1861–1871.  
b)Büntető jegyzőkönyvek és iratok1861–1871.  
c)Végrendeletek, végrendeletek jegyzőkönyvei1861–1871.  
d)Telekkönyvek és telekkönyvi iratok39(1830–1854.)
1861–11871.
  
aa)Satzbücher I–II. sorozat1830-as évek –
1854.
  
bb)Controllbücher1854 körül  
cc)Häuser Grundbücher, Zulehens Grundbücher1854–1871.  
dd)Telekkönyvi okiratok (Grundbuchs Akten, Urkunden Sammlung)1854–1871.  
     
1120.Sopron Város Sommás Bíróságának iratai1864–1869.0,20ifm.
     
1121.Sopron Város Törvényszékének iratai 1848–1850.0,35ifm.
     
1122.Sopron Város Szegényintézeti Bizottmányának iratai1860–1871.0,12ifm.
     
1123.Sopron Város Gazdasági Nagybizottmányának iratai1864–1865.0,10ifm.
     
1124.Sopron Város Szervezési Szabályrendelet Alkotására Ki­küldött Bizottmányának iratai1870–1871.0,05ifm.
     
1125.Sopron Város Kisebb Tanácsülésének (Particular Concess) iratai1861–1863.0,05ifm.
     
1126.Sopron Város Erdészeti Bizottságának jegyzőkönyvei1870–1873.0,03ifm.
     
1127.Sopron Város Hatóságának (Állandó Bizottmányának) iratai1848. 11. 17–
12. 09.
0,03ifm.
     
1128.Sopron Város Úrbéri Bizottmányának iratai1862–1867.,
(1877.)
0,45ifm.
     
1129.Sopron Város Középponti Választmányának iratai1869.0,06ifm.
 
1872-től 1950-ig terjedő korszak
     
1401.Sopron Város Törvényhatósági Bizottságának iratai 1872–1944.
(1950.)
7,30ifm.
a)Közgyűlési jegyzőkönyvek401872–1944.  
b)Kisgyűlési jegyzőkönyvek1929–1950.  
aa)Jegyzőkönyvek1929–1944.  
bb)Kisgyűlés mint állandó választmány jegyzőkönyvei1929–1950.  
c)Tanügyi Szakosztály (Unterrichtssection) iratai1873–1875.  
aa)Tanügyi Szakosztály1873–1875.  
bb)Reáltanodai Bizottság1873–1874.  
cc)Népiskolai Bizottság1873–1874.  
d)Pénzügyi és Ellenőrző Szakosztály (Finanz- und Controll­section) iratai: jegyzőkönyvek és iktatók411873–1912.  
e)Építési Szakosztály (Bausection)1873–1887.  
f)Gazdasági (Wirtschafts-Commission) Bizottság iratai: jegy­zőkönyvek1872–1881.  
g)Gazdasági Ellenőrző Albizottság iratai: jegyzőkönyvek1898–1902.  
h)Erdészeti Albizottság iratai: jegyzőkönyvek1874–1902.  
i)Köz- és Jogügyi Bizottság iratai: jegyzőkönyvek1879–1903.  
j)Középítési Bizottság iratai: jegyzőkönyvek1902–1920.  
k)Park-Bizottság iratai: jegyzőkönyvek1874–1882.  
l)Szervezési Szabályrendelet Alkotására Kiküldött Bizottság iratai1871–1880.  
m)Városi Színház Felújítására Alakított Bizottság iratai1872–1873.  
     
 Sopron Város Törvényhatósági Bizottságának iratai1945-19501,69ifm
a)Iratok   
b)Képviselőválasztói névjegyzék   
     
1402.Sopron Város Központi Választmányának iratai1872–1944.5,00ifm.
a)Iratok1876–1943.  
b)Képviselőválasztói névjegyzék1872–1944.
(1950.)
  
     
1403.Sopron Város Tanácsának iratai1872–1929.180,10ifm.
a)Tanácsi és közgyűlési jegyzőkönyvek1872–1929.  
b)Elnöki iratok421873–1912.  
     
c)Tanácsi iratok: Acta Politica et Oeconomica431872–1902.  
aa)I. Egyházügyi iratok (Acta Ecclesiastica)1872–1887.  
bb)III. Adóügyi iratok (Acta Contributionalia)1872–1902.  
cc)IV. Katonaellátási és hadügyi iratok (Acta Comissariatica et Bellica)1872–1902.  
dd)V. Közigazgatási iratok (Acta Publico-Politica)1872–1901.  
ee)VI. Egészségügyi iratok (Negotia Sanitatis)1872–1887.  
ff)VII. Árvaügyi iratok (Acta Pupillaria)1872–1887.  
gg)VIII. Világi alapítványi iratok (Acta Fundationalia Saecularia)1872–1902.  
hh)IX. Oktatásügyi iratok (Litteralia)1872–1887.  
ii)XI. Közgazdasági iratok (Acta Oeconomica Publica)1872–1881.  
jj)XII. Úrbéri iratok (Acta Urbarialia)1872–1882.  
kk)XIX. Betáblázások, örökbevallások, zálogolások (Intabu­la­tiones, Fassiones, Oppignorationes)1872–1873.  
mm)XX. Végrendeletek és codicillusok (Testamenta et Co­dicilli)1872–1886.  
nn)XXI. Árszabások (Limitationis Objectum)1872–1874.  
oo)XXIII. Határokra vonatkozó iratok (Acta Metalia)1872–1883.  
pp)XXIV. Közrendészeti iratok (Res Politiae Publicae)1872–1902.  
qq)XXV. A városi haszonvételekre, allodiumokra, és a város magángazdálkodására vonatkozó iratok (Acta Reglia et Allodialia seu Oeconomica Civitatis Privata)1872–1902.  
rr)XXVI. Ki- és bevándorlásra vonatkozó iratok (Negotia Impopulationis et Emigrationis)1872–1902.  
ss)XXX. Házassági anyakönyvi ügyek1896–1901.  
d)Tanácsi iratok1903–1929.  
aa)I. Miniszteri rendeletek és városi szabályrendeletek (utóbbi 1919-ig)1903–1929.  
bb)II. Szolgálati, személyi és fegyelmi ügyek1903–1929.  
cc)III. Gazdasági és bérleti ügyek (városi vagyonkezelés)1903–1929.  
dd)IV. Közművelődési ügyek (Iskolai, kegyúri alapítványi, tudományos, irodalmi, művészeti)1903–1929.  
ee)V. Kövezési, útépítési és közmunka ügyek1903–1929.  
ff)VI. Laktanyai és katonai elszállásolási ügyek1903–1929.  
gg)VII. Jövedéki ügyek (regale, fogyasztási adó, vám, helypénz)1903–1929.  
hh)VIII. Honosítási, elbocsátási és községi illetőségi ügyek1903–1929.  
ii)IX. Népmozgalmi, statisztikai és közgazdasági, föld­re­form, idegenforgalmi ügyek1903–1929.  
jj)X. Építészeti ügyek1903–1929.  
kk)XI. Közrendészeti, II. fokú iparhatósági, II. fokú bün­tetőbírósági és kihágási ügyek, állategészségügy1903–1929.  
ll)XII. Egyleti és szegényügyek, elhagyott gyermekek vé­delme és gondozási díjai1903–1929.  
mm)XIII. Egészségi, betegápolási, kórházi szegényápoldai és menház-ügyek1903–1929.  
nn)XIV. Adó- és illeték ügyek1903–1929.  
oo)XV. Vegyes ügyek1903–1929.  
pp)XVI. Helyhatósági és vagyoni bizonyítványok, különféle ügyek. (1903–1912 évekből az elnöki iratok itt!)1903–1929.  
qq)XVII. Anyakönyvi ügyek1903–1929.  
     
 Sopron Város Tanácsának iratai: jegyzőkönyvek1945-19500,03ifm
     
1404.Sopron Város Polgármesteri Hivatalának iratai1902–1945.75,50ifm.
a)Bizalmas iratok1942–1945.  
b)Közigazgatási iratok1929–1944.  
aa)I. Miniszteri rendeletek1929–1944.  
bb)II. Szolgálati, személyi és fegyelmi ügyek1929–1944.  
cc)III. Gazdasági és bérleti ügyek1929–1944.  
dd)IV. Közművelődési ügyek (Iskolai, kegyúri alapítványi, tudományos, irodalmi, művészeti)1929–1944.  
ee)V. Kövezési, útépítési és közmunka ügyek1929–1944.  
ff)VI. Laktanyai és katonai elszállásolási ügyek1929–1944.  
gg)VII. Jövedéki ügyek (regale, fogyasztási adó, vám, helypénz)1929–1944.  
hh)VIII. Honosítási, elbocsátási és községi illetőségi ügyek1929–1944.  
ii)IX. Népmozgalmi, statisztikai és közgazdasági, föld­re­form, idegenforgalmi ügyek1929–1944.  
jj)X. Építészeti ügyek1929–1944.  
kk)XI. Közrendészeti, II. fokú iparhatósági, II. fokú bün­te­tőbírósági és kihágási ügyek, állategészségügy1929–1944.  
ll)XII. Egyleti és szegényügyek, elhagyott gyermekek védelme és gondozási díjai1929–1944.  
mm)XIII. Egészségi, betegápolási, kórházi szegényápoldai és menház-ügyek1929–1944.  
nn)XIV. Adó- és illeték ügyek1929–1944.  
oo)XV. Vegyes ügyek1929–1944.  
pp)XVI. Helyhatósági és vagyoni bizonyítványok, sza­bály­rendeletek, sajtó ügyek1929–1944.  
qq)XVII. Anyakönyvi ügyek1929–1944.  
     
 Sopron Város Polgármesteri Hivatalának iratai1945–1949.22,44ifm
a)I. Miniszteri rendeletek1945–1949.  
b)II. Személyi, szolgálati ügyek1945–1949.  
c)III. Gazdasági, pénzügyi, bérleti ügyek1945–1949.  
d)IV. Közművelődési, oktatási, alapítványi, kegyúri ügyek: Városi Hordójelző Hivatal, a Városi Marhalevélkezelő Hivatal, a Városi Polgárotthon, a Városi Vegyvizsgáló Állomás személyi és dologi ügyei1945–1949.  
e)V. Útépítési, csatornázási, árvízvédelmi ügyek: Az Erzsébet Kórház, a Járvány Kórház, a Lővér Szálló, a Tűzoltó és Mentő Szolgálat, a Vágóhíd, a Villamosmű, a Vízmű és a Városi Mozi személyi és dologi ügyei1945–1949.  
f)VI. Laktanya- és katonai, hadigondozási ügyek1945–1949.  
g)VII. Közellátási, közmunka- és árellenőrzési ügyek1945–1949.  
h)VIII. Illetőségi, állampolgársági ügyek: lakhatási en­ge­délyek1945–1949.  
i)IX. Statisztikai, állategészségügyi, földbirtokrendezési, ipari, növényvédelmi ügyek: halászati, vadászati, házalási engedélyek, lakáshivatali iratok1945–1949.  
j)X. Építési ügyek1945–1949.  
k)XI. Szabályrendeletek, helyhatósági és vagyoni bizo­nyít­ványok, idegenforgalmi, kihágási, telekkönyvi, szemét­ki­hordási ügyek1945–1949.  
l)XII. Szociális és népjóléti ügyek, segélyezések, ötévesterv ügyek1945–1949.  
m)XIII. Egészségi, betegápolási ügyek, Nemibeteggondozó Intézet, Tüdőbeteggondozó Intézet, elhagyott gyermekek ügyei1945–1949.  
n)XIV. Adó- és illetékügyek1945–1949.  
o)XV. Vegyes ügyek1945–1949.  
p)XVI. Egyesületi, sajtó ügyek, Szabad Szakszervezetek, Vöröskereszt és elhagyott javak ügyei1945–1949.  
q)XVII. Anyakönyvi ügyek, a köztársaság védelmével, a reakció elleni harccal kapcsolatos ügyek, a Nemzeti Bizottság és Népi Bizottság ügyei1945–1949.  
r)Főjegyzői Hivatal (I.) Ügyosztály iratai1949.  
s)Pénzügyi és Gazdasági (II.) Ügyosztály iratai1949.  
t)Népjóléti (III.) Ügyosztály iratai1949.  
u)Közigazgatási és Ipari (IV.) Ügyosztály iratai1949.  
     
1405.Sopron Város Árvaszékének iratai1873–1945.24,16ifm.
a)Ülésjegyzőkönyvek1873–1913.  
b)Iratok1873–1944.  
c)Sopronbánfalvi árvaszéki iratok1930–1944.  
d)Különféle nyilvántartások1873–1944.  
     
 Sopron Város Árvaszékének iratai1945-19502,60ifm
     
1406.Sopron Város Tiszti Főorvosi Hivatalának iratai1849–1944.3,45ifm.
     
 Sopron Város Tiszti Főorvosi Hivatalának iratai1945-19480,17ifm
     
1407.Sopron Város Városi Orvosának iratai1936–1945.0,20ifm.
     
 Sopron Város Városi Orvosának iratai1947-19490,70ifm
     
1408.Sopron Város Házipénztárának iratai1872–1937.7,00ifm.
a)Kamarási számadások (Kammeramts Rechnung, Haupt­buch, Házipénztári főkönyv)1873–1910.  
b)Kamarási naplók (Kammeramts Journal, controlls-Buch, Controlls Journal, Stadt Kammer Amts Cassa Journal, Házipénztár ellenőrzési napló)1873–1937.  
c)Alkamarási számadások (Unterkammerer Amts Rechnung)1873–1884.  
d)Vegyes könyvek1875–1883.  
     
1409.Sopron Város Adópénztárának iratai1872–1945.56,40ifm.
a)Állami egyenes és községi pótadók kivetési és beszedési főkönyvei: naplói és számadásai1872–1944.  
b)Földadó iratai:1872–1943.  
aa)Kivetési főkönyvek1876–1943.  
bb)Kataszteri nyilvántartás1898/99–1919.  
cc)Kataszteri telekkönyv1872.  
dd)Kataszteri birtokívek1883–1910.  
c)Házbéradó összeírások és kivetési főkönyvek1884–1916.,
1943.
  
d)Kereseti adó iratai:1872–1945.  
aa)I–II. oszt. kivetései1872–1920.  
bb)III. oszt. kivetései1905–1920.  
cc)IV. oszt. kivetései1905–1919.  
dd)Ált. kereseti adó kivetései1923–1933.  
ee)Alkalmazottak nyilvántartása1935–1945.  
ff)Munkások és segédek nyilvántartása1898–1905.,
1934.
  
e)Jövedelmi adó iratai:1872–1933.  
aa)Ált. jöv. pótadó kivetései1876/77.
1903–1919.
  
bb)Tőkekamat adó kivetései1903–1919.  
cc)Jövedelmi és vagyonadó kivetései1921–1933.  
dd)Hadi nyereség adó1917–1921.  
f)Útadó főkönyvei1891–1921.  
g)Egyházi adók főkönyvei1887–1898.  
h)Hadmentességi díj főkönyvei1880–1898.  
i)Közmunkaváltság főkönyvei1872–1877.  
j)Illetékek (vagyonátruházási, iparkamarai) főkönyvei1875–1939.  
k)Vegyes adófőkönyvek1875–1943.  
l)Adóvégrehajtási nyilvántartások1909–1910.,
1935–1943.
  
m)Ügyviteli iratok segédkönyvei1905–1944.  
     
 Sopron Város Adóhivatalának iratai1945-19493,6ifm
a)Iratok1945-1949  
b)Adófőkönyvek1945-1950  
     
1410.Sopron Város Fogyasztási Adóhivatalának iratai1896–1944.9,20ifm.
a)Főkönyvek1896–1944.  
b)Nyilvántartások1896–1944.  
     
1411.Sopron Város Számvevői Hivatalának iratai1872–1944.63,00ifm.
a)Háztartási (alap) főkönyvek   
b)Előirányzaton kívüli összegek főkönyvei1900–1925.  
c)Háztartási (alap) naplók1930–1944.  
d)Előirányzaton kívüli összegek naplói1900–1927.  
e)Sopron Város Kórházának számadásai1872–1890.  
f)Sopron Város Alfás-intézetének számadásai1881–1908.  
g)Sopron Város Törvényhatósági Útalapjának iratai1891–1936.  
aa)Számadások1891–1936.  
bb)Naplók1892–1933.  
h)Sopron Város Siketnéma Intézeti Alapjainak iratai1891–1936.  
i)Sopron Város Szegényrendelkezési alapjának iratai1891–1936.  
aa)Számadási főkönyvek1899–1936.  
bb)Naplók1891–1933.  
j)Sopron Város Közkórházi alapjának iratai1898–1931.  
aa)Főkönyvek1898–1930.  
bb)Naplók1899–1931.  
k)Sopron Város Nyugdíjalapjának főkönyvei1891–1920.  
l)Groneisz Pál Alapítványának számadásai1898–1909.  
m)Berghofer Mihály-féle Alap számadásai1898–1908.  
n)Kager-féle Alapítvány számadásai1890.  
o)Lackner-féle Árvaalapítvány iratai1872–1909.  
aa)Számadások (főkönyvek)1872–1909.  
bb)Naplók1898–1909.  
p)Müller Paulin-féle Alapítvány iratai1901–1932.  
aa)Főkönyvek1901–1907.  
bb)Naplók1927–1932.  
q)Patzerhofer Konrád Ösztöndíj Alapítványának számadásai1892–1908.  
r)Pritz Xav. Ferenc Ösztöndíj Alapítványának számadásai1872–1891.  
s)Rosenfeld J. Katalin és Hirschler L. Ösztöndíj- és Szegényalapjának számadásai1898–1908.  
t)Széchenyi János Szegényalapítványának számadásai1891–1908.  
u)Vághy Xav. Ferenc Ösztöndíj Alapjának számadásai1891–1908.  
v)Voss-féle Árvaalapítvány számadásai1872–1895.  
w)Wiener Klementina Alapítványának számadásai1898–1908.  
x)Soproni Szentlélek templom1873–1890.  
aa)Számadásai1873–1890.  
bb)Pénztárnaplói1875–1890.  
y)Soproni Szt. Mihály templom1873–1890.  
aa)Számadásai1875–1890.  
bb)Bor-számadásai1875–1890.  
cc)Pénztárnaplói1875–1890.  
z)Vegyes könyvek1927–1944.  
a1)Árvapénztár cselekvő és szenvedő állagainak kimutatásai1872–1944.  
b1)Árvapénztári naplók és számlakönyvek1873–1939.  
c1)Árvaszámadási naplómellékletek(1861.)
1872–1908.
  
d1)Árvapénztári főkönyvek184–1888.  
e1)Letéti naplók és számadások1881–1931.  
f1)Gyámpénztári számfejtési jegyzékek1914–1935.  
     
 Sopron Város Számvevőségének iratai1945–1950.4,50ifm.
a)Alapok főkönyvei1945–1949.  
b)Alapok naplói1945–1950.  
c)Vegyes könyvek1945–1950.  
     
1412.Sopron Város Építészeti (Mérnöki) Hivatalának iratai1873–1944.12,40ifm.
a)Iratok1873–1944.  
b)Nyilvántartások, kimutatások1912–1943.  
     
 Sopron Város Mérnöki Hivatalának iratai1945–1950.0,68ifm.
     
1413.Sopron Város Rendőrkapitányi Hivatalának iratai1872–1919.55,50ifm.
a)Bizalmas iratok1896–1918.  
b)Közigazgatási iratok1872–1919.  
c)Kihágási iratok1894–1919.  
d)Bűnügyi iratok1881–1918.  
e)Iparcsomók1881–1918.  
f)Iparkihágási iratok1886–1909.  
g)Katonai iratok1872–1896.  
h)Bejelentő hivatal iratai1882–1914.  
i)Vegyes nyilvántartások1872–1919.  
     
1414.Sopron Város Állatorvosának iratai1911–1955.0,24ifm.
     
 Sopron Város Állatorvosának iratai1945–1946.0,12ifm.
     
1415.Sopron Város Lakáshivatalának iratai1919–1921.1,50ifm.
     
 Sopron Város Lakáshivatalának iratai1945–1949.2,56ifm.
     
1416.Sopron Város Leltárbiztosi Hivatalának („Közgyámi”) iratai(1864.)
1880–1945.
4,50ifm.
     
 Sopron Város Leltárbiztosi Hivatalának („Közgyámi”) iratai1945–1950.0,96ifm.
     
1417.Sopron Város I. fokú Közigazgatási Hatóságának iratai1919–1945.20,28ifm.
a)Iparhatósági iratok1919–1944.  
b)Kihágási iratok1922–1944.  
c)Soproni iparosoknál dolgozó segédek nyilvántartási lapjai1919–1945.  
d)Soproni gyárakban dolgozó segédek nyilvántartási lapjai1919–1945.  
     
 Sopron Város I. fokú Közigazgatási Hatóságának iratai1945–1949.6,08ifm.
     
1418.Sopron Város Községi Bíróságának iratai1872–1942.
(1952.)
2,50ifm.
     
 Sopron Város Községi Bíróságának iratai1945–1950.0,14ifm.
     
1419.Sopron Város Katonai Hivatalának iratai(1887.)
1897–1944.
7,20ifm.
     
 Sopron Város Polgármesteri Hivatala Katonai Ügyosztályának iratai1910–1950.5,68ifm.
     
1420.Sopron Város Erdőhivatalának iratai1873–1903.,
1931–1945.
1,25ifm.
     
1421.Sopron Város Közélelmezési Hivatalának iratai1941–1945.1,55ifm.
     
1422.Sopron Város Közigazgatási Bizottságának iratai1876–19449,60ifm.
a)Jegyzőkönyvek1876–1944  
b)Iratok441876–1944  
     
 Sopron Város Közigazgatási Bizottságának iratai1945-19490,74ifm.
     
1423.Sopron Város Levéltárának ügyviteli iratai1872–19440,55ifm.
     
 Sopron Város Levéltárának iratai1945-19500,04ifm.
     
1424.Sopron város szabályrendeleteinek levéltári gyűjteménye1872–1940.0,60ifm.
     
1425.Sopron város felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyűjteménye1827–1895.2,01ifm.
     
1426.Sopron Város Felszólamlási Bizottságának iratai1872–1928.0,05ifm.
     
1427.Sopron Város Igazoló Választmányának iratai1929–1942.0,05ifm.
     
1428.Sopron Város Tűzoltóparancsnokságának iratai1940–1946.0,30ifm.
     
1429.Megszűnt fond   
     
1430.Sopron város levéltárában elhelyezett letétek levéltári gyűjteményeXIX–XX. sz.0,30ifm.
     
1431.Sopron város levéltári kezelésbe adott irataiXIX–XX. sz.0,64ifm.
     
1432.Sopron város szociális titkárának iratai1939, 1945-1950, 1530,53ifm.
     
1433.Sopron város tisztifőügyészének iratai1948-19490,12ifm.
     
1434.Sopron városi illetőségi lapok (töredék)1909-19113,00ifm
     
1435.Megszűnt Egyesületek Okmánytára1919-19491,20ifm

 


29 Egybekötve az 1848. március 15-ét megelőző időszak választott polgársági üléseinek jegyzőkönyveivel. Lásd a IV.A.1003.a).

30 Mennyiségi adatát (ifm.) lásd a IV.A.1003.a) állaggal együtt.

31 Az APOe XV. kútfőjében az 1851. október 18–1853. október 9. közötti jegyzőkönyvek találhatók.

32 A tanács iratait (Acta Politica et Oeconimica) kútfőnként az 1861–1872. közötti, visszaállított törvényhatósági szer­vezet tanácsának fondjánál (IV.A.1106.) soroljuk fel.

33 Egybekötve a tanácsjegyzőkönyvekkel. [IV.B.1105.a)]

34 Az ebből a felsorolásból hiányzó négy kútfő (XIII., XV., XVIII., XXVIII.) közül kettő (XIII. és XXVIII.) már 1848. előtt megszűnt, a XV. és XVIII. kútfő pedig tárgyilag más fondokba tartozik [XV: IV.B.1103., XVIII: IV.B.1105.b)], fondjegyzékünkben ott van feltüntetve, irattárilag azonban továbbra is itt van elhelyezve. Az 1848. előtt a városi törvényszék anyagához sorolt XIV. és XVII. kútfők a külön állami igazságszolgáltatási szer­ve­zet felállításával jellegükben megváltozva, valóban tanácsi iratokká váltak: a XIV-be (Iudicialia) ettől kezdve bí­róságokkal folytatott tanácsi levelezés, bírósági kézbesítések, büntetéspénz beszedések, házassági engedélyek ira­tai kerültek. 1861. után néhány, a megszűnt soproni törvényszék által átadott befejezetlen per iratai is ta­lál­ha­tók itt. A kútfő egyre nagyobb részét, 1872-től, illetve 1886-tól pedig már csaknem az egészét, rendészeti és ki­há­gási fellebviteli ügyek teszik ki. A XVIII. kútfőbe (Criminalia) 1849. után már csak büntetőügyekben bí­ró­sá­gok­kal folytatott tanácsi levelezést stb. helyeztek el. 1852-re pedig ezt a kútfőt meg is szűntették.

35 Az 1851., 1861–1862. évi bejegyzések a még 1848. előtt megkezdett és a feudális kori fondok között ki­mu­ta­tott kötetben.

36 A jegyzőkönyvet 1861. 05. 13–10. 29. között a városi tanács vezeti, majd ettől kezdve a visszaállított Városi Törvényszék. (Lásd még APOe XX.)

37 A még 1848. előtti rendszerű, és az 1850-es évek elejéig fennállt adókezelés iratait a városi adóhivatal 1848. előtti iratainál mutatjuk ki. (Lásd a IV.A.1008.)

38 A Sopron városra vonatkozó 1850–1860. közötti igazságszolgáltatási iratok az e korszakban elsőfokon Sopron városára is illetékes Soproni cs. kir. II. oszt. Járásbíróság [1854-től: Soproni Városilag Kiküldött Bíróság (IV.B.162.)], ill. másodfokon a Soproni cs. kir. Országos Törvényszék (IV.B.159.) fondjában találhatók.

39 A Satzbuch-ok két sorozata az 1830-as ill. 1840-es években indult még a városi tanácsnál: folyamatosan tartalmazva a betáblázások telekkönyvi adatait, 1854-ben kerültek lezárásra már a járásbíróságon. Az 1850–1854. közötti telekkönyvek és telekkönyvi iratok a Soproni cs. kir. II. oszt. Járásbíróság (IV.B.162.), az 1855–1861. április közöttiek a Soproni cs. kir. Országos Törvényszék (IV.B.159.) mellett keletkeztek, s csak 1861. májusában adattak át a visszaállított Városi Törvényszéknek, de érthető gyakorlati okokból végül is itt vonattak össze.

40 1883-ig egybekötve a tanácsjegyzőkönyvekkel.

41 A bizottság ügyiratai az Acta Politica et Oeconomica III. kútfőjébe osztattak be.

42 Az 1873–1887. és az 1913–1944. évekből származó iratok külön sorozatban. 1888–1902. évekből az Acta Politica et Oeconimica XXV. kútfőjében, 1903–1912. évekből a Tanács közigazgatási iratainak XVI. osztályában találhatók. [Vessd össze még a IV.B.1404.a) állaggal.]

43 Az ebből a felsorolásból hiányzó 11 kútfő részint 1848. előtt, részint 1848. és 1872. között már megszűnt. A megmaradtak közül a XIV. kútfő jellegének megváltozására lásd a 17. jegyzetet. Megváltozott a VIII. kútfő is: 1867-től itt találhatók az alapítványi ügyeken kívül az egyesületek, testületek ügyei, ápolási költségek és segélyezések; továbbá 1882-től a köz- és magángazdasági iratok és 1888-tól egészségügyi, egyházi vonatkozású ügyek, a város tan- és nevelő intézeteivel kapcsolatos ügyek, általános iskolai ügyek. – A XXX. kútfő 1896-ban a XIV. kútfőből vált ki.

44 1888–1902. évek iratai az APOe XXV. kútfőjében.