B) kapitalista kor

V. B1601 Magyaróvár város tanácsának iratai 1849-1871(1874)17,00 ifm
  a)tanácsülési jegyzőkönyvek 1849-1871  
  b)tanácsi iratok 1849-1871  
  c)körrendeletek könyvei 1850-1863  
  d)katonai iratok 1849-1869  
  e)népszámlálási iratok 1850-1867  
  f)mértékhitelesítési iratok 1855-1871(1874) 
  g)nyilvántartások 1858-1860  
  h)tanácstörvényszéki jegyzőkönyvek 1849-1851  
  i)tanácstörvényszéki iratok 1849-1851  
  j)telekkönyvi és kataszteri iratok 1849-1960  
        
V. B1602 Magyaróvár város közgyámjának iratai 1848-1872(1877)0,50 ifm
        
V. B1603 Magyaróvár város kamarási hivatalának iratai 1849-1871(1875)3,60 ifm
  a)pénztárnaplók 1849-1871  
  b)kamarási hivatal főkönyvei 1852-1871  
  c)háztartási főkönyvek 1849-1866  
  d)kórházi számadások 1849-1871  
  e)templomi számadások 1849-1871  
  f)számadási bizonylatok 1849-1871  
  g)vegyes pénztárkönyvek 1850-1871(1872) 
  h)városi alkalmazottak illetménynaplói 1852-1871  
  i)természetbeni járandóságok 1849-1861  
  j)téglaszámadások 1849-1871(1872) 
  k)épületfa- és tűzifa-elszámolások 1849-1871(1875) 
  l)terményárjegyzékek 1849-1871(1873) 
  m)gazdasági bizottság határozatai 1861-1864  
        
V. B1604 Magyaróvár város adópénztárának iratai 1849-1871(1874)1,50 ifm
        
V. B1605 Magyaróvár város rendőrkapitányának iratai 1850-1871 0,15 ifm
        
        
V. B1801 Magyaróvár nagyközség képviselőtestületének iratai 1872-1921 4,30 ifm
  a)jegyzőkönyvek 1872-1921  
  b)iratok 1880-1919  
        
V. B1802 Magyaróvár nagyközség főjegyzőjének iratai 1872-1923 6,50 ifm
  a)közigazgatási iratok 1872-1920  
  b)lakáshivatali iratok 1919-1920  
  c)különféle nyilvántartások 1879-1918  
  d)hadigondozási iratok 1914-1918  
        
V. B1803 Magyaróvár nagyközség közgyámjának iratai 1873-1921 0,20 ifm
        
V. B1804 Magyaróvár nagyközség pénztárnokának iratai(1729)1872-1921 7,00 ifm
  a)költségvetési iratok 1872-1918  
  b)községi vagyonfőkönyvek 1872-1919  
  c)alapok és alapítványok számadásai 1876-1921  
  d)kórházi számadások 1872-1880  
  e)községi népiskola számadásai 1880-1894  
  f)templomi számadások(1729)1872-1920  
  g)sírhelyek nyilvántartása(1830)1882-1921  
  h)erdészeti üzemtervek 1891-1920  
  i)tűzifa-elszámolások 1873-1914  
  j)téglaszámadások 1872-1877  
  k)természetbeni juttatások naplója 1877-1901  
  l)községi pénztár napi zárlatai 1889-1905  
  m)számadási bizonylatok 1872-1892  
        
V. B1805 Magyaróvár nagyközség adópénztárának iratai 1871-1921 2,00 ifm
  a)adókötelesek jegyzéke 1871-1877  
  b)házadókivetések 1874-1917  
  c)kereseti- és jövedelemadó-kivetés 1877-1918  
  d)illetékkivetési lajstrom 1906-1916  
  e)adófőkönyvek 1883-1920  
        
V. B1806 Magyaróvár nagyközség rendőri hivatalának iratai 1871-1821 0,25 ifm
        
        
V. B1901 Magyaróvár város képviselőtestületének jegyzőkönyvei 1921-1944 0,65 ifm
        
V. B1902 Magyaróvár város tanácsának jegyzőkönyvei 1921-1929 0,25 ifm
        
V. B1903 Magyaróvár város polgármesterének iratai(1905)1921-1944(1947)19,00 ifm
  a)közigazgatási iratok 1921-1944  
  b)hadigondozási iratok 1921-1944  
  c)levente-iratok 1942-1943  
  d)népszámlálási iratok 1925-1940  
  e)népmozgalmi iratok 1942  
  f)gazdasági cselédek összeírása 1925-1944  
  g)kihágási iratok 1924-1944  
  h)községi bíráskodási iratok 1930-1942  
  i)nyilvántartások(1905)1922-1945(1947) 
  j)menekült-ügyek 1944  
        
V. B1904 Magyaróvár város pénztárának iratai 1921-1945(1947)5,20 ifm
  a)költségvetési iratok 1921-1944  
  b)zárszámadások 1921-1943  
  c)háztartási alap főkönyvei 1921-1945  
  d)különféle alapok és alapítványok főkönyvei 1922-1941  
  e)városi autóbuszüzem számadási főkönyve 1925-1944  
  f)templomalap számadásai 1921-1945(1947) 
        
V. B1905 Magyaróvár város adópénztárának iratai 1921-1945 3,20 ifm
  a)földbirtokrendezési adókivetés 1921-1945  
  b)házadó-kivetési lajstromok 1921-1944  
  c)közmunka-összeírás 1934-1944  
  d)adófőkönyvek 1932-1944  
  e)földhözjuttatottak főkönyvei 1927-1944  
  f)italmérési illetékek főkönyve 1921-1944  
  g)fegyveradók főkönyvei 1921-1923  
  h)járdaépítési adó kivetése 1927-1945  
  i)károlyligeti utcák rendezési főkönyve 1938-1941  
  j)ínségadó-főkönyvek 1935-1940  
  k)beruházásiadó-főkönyv 1941-1944  
  l)rom. kat. hitközségi adófőkönyvek 1936-1941  
        
V. B1906 Magyaróvár város gyámpénztárának iratai 1923-1944 0,15 ifm
  a)kiskorúak és gondnokoltak főkönyvei 1924-1943  
  b)gyámpénztári naplók 1923-1935  
  c)gyámpénztári adósok főkönyve 1941-1944  
        
V. B1907 Magyaróvár város tűzoltóparancsnokságának iratai 1930-1945 0,45 ifm
  a)szolgálati naplók 1930-1945  
  b)iratok 1935-1945