A) feudális kor

V. A1501 Magyaróvár város tanácsának iratai 1557-1849(1861)19,00 ifm
  a)tanácsülési jegyzőkönyvek 1581-1849  
  b)tanácsi iratok 1557-1848  
  c)rendeletek másolati könyvei 1773-1849  
  d)kézbesítőkönyv 1802-1822  
  e)eskükönyv 1709, 1738, 1793  
  f)telekkönyv 1788  
  g)házösszeírások 1763-1846  
  h)katonai beszállásolási könyv 1810-1849  
  i)piaci terményárjegyzékek 1789-1842  
  j)végrendeleti könyvek 1773-1849(1861) 
  k)hagyatéki jegyzőkönyvek 1776-1849(1852) 
  l)örökbevallások jegyzőkönyve 1846-1849(1855) 
  m)tanácstörvényszéki jegyzőkönyvek 1670-1848  
  n)tanácstörvényszéki iratok 1844-1848  
  o)polgári menház iratai 1696-1873  
  p)népességváltozás nyilvántartása 1788-1789  
  r)vándorlegények nyilvántartása 1823-1829  
  s)utasok nyilvántartása 1825-1834  
  t)szabályrendeletek könyve 1791  
  u)polgári lövészegylet iratai 1820-1847  
        
V. A1502 Magyaróvári város közgyámjának iratai 1697-1848 0,40 ifm
        
V. A1503 Magyaróvár város kamarási hivatalának iratai 1674-1848 11,00 ifm
  a)adóslevelek 1762-1841  
  b)pénztári naplók 1782-1848  
  c)háztartási főkönyvek 1682-1848  
  d)kórházi számadások 1697-1848  
  e)templomi számadások 1686-1848  
  f)épületfa-elszámolások 1778-1789  
  g)terményelszámolási naplók 1803-1812  
  h)téglaelszámolási főkönyvek 1803-1848  
  i)számadási bizonylatok 1680-1809  
  j)számadási okmányok 1680-1848  
  k)a francia megszállás költségei 1809  
  l)adósok nyilvántartása 1723-1840  
  m)bérleti díjak számadása 1743  
  n)szarvasmarha-adásvételi napló 1732-1785  
  o)átalánypénzek elszámolása 1771-1776  
  p)piaci terményárjegyzékek 1786-1845  
  r)fogalmazványok könyve 1674-1677  
  s)adóösszeírás 1804-1805