A) feudális kor

IV. A501 Moson vármegye főispánjának iratai 1845-1847 0,15 ifm


 
 
 
IV. A502 Moson vármegye nemesi közgyűlésének iratai 1594-1848 64,30 ifm


a)közgyűlési jegyzőkönyvek (protocolla congregationum) 1668-1785 1790-1848 


b)közgyűlési iratok (acta congregationalia) 1594-1785 1790-1848 


c)nemességi iratok (acta nobilitaria) 1668-1847 


d)nemesi felkelésre vonatkozó iratok (acta insurrectionalia) 1742-1836 


e)árvaügyi iratok (acta orphanalia) 1666-1820 


f)be- és kitáblázási jegyzőkönyvek (protocolla in- et extabulationum) 1756-1848 


g)országos összeírási választmány iratai 1827-1829 


h)országgyűlési iratok (acta dietalia) 1645-1848 


i)tiltakozások (protestationes) 1657-1785 


     
IV. A503 Győr-Moson egyesített vármegyék II. József-kori közigazgatásának Moson vármegyére vonatkozó iratai 1786-1790 7,60 ifm


a)ügyviteli iratok 1786-1790 


b)úrbéri ügyek jegyzőkönyve 1787-1790 


     
IV. A504 Moson vármegye alispánjának iratai 1838-1847 0,60 ifm


a)közigazgatási iratok 1838-1842 


b)útlevél- és vándorkönyv-nyilvántartások 1838-1847 


     
IV. A505 Moson vármegye adószedőjének iratai 1594-1848 33,00 ifm


a)országos összeírások 1594-1848 


b)vármegyei adóösszeírások és adókezelési iratok 1773-1848 


c)házipénztári számadási okmányok 1682-1848 


     
IV. A506 Moson vármegye számvevőszékének iratai 1736-1830 0,60 ifm


 
 
 
IV. A507 Moson vármegye nemesi törvényszékének iratai 1690-1848 6,50 ifm


a)jegyzőkönyvek 1838-1848 


b)ügyviteli iratok 1838-1848 


c)büntetőperek 1690-1848 


d)polgári perek 1720-1848 


e)csődperek 1841-1848 


     
IV. A508 A mosoni járás főszolgabírájának iratai (útlevél- és vándorkönyv-nyilvántartás) 1837-1848 0,40 ifm


 
 
 
IV. A509 A nezsideri járás főszolgabírájának iratai (útlevél- és vándorkönyv-nyilvántartás) 1837-1848 0,20 ifm


 
 
 
IV. A510 Moson vármegyei tisztviselők után maradt iratok levéltári gyűjteménye 1673-1848 3,00 ifm


 
 
 
IV. A511 Győr-Moson egyesített vármegyék törvényszékének Moson vármegyére vonatkozó iratai  1789 0,10 ifm


 
 
 
IV. A512 Moson vármegye várnagyi hivatalának iratai 1832-1848 0,30 ifm


 
 
 
IV. A513 Moson vármegyei céhiratok levéltári gyűjteménye 1736-1848 0,40 ifm


 
 
 
IV. A514 Moson vármegyei népösszeírások levéltári gyűjteménye 1696-1828