B) kapitalista kor

IV. B 601   Moson vármegye bizottmányának ill. állandó választmányának iratai   1848   0,80 ifm


a) jegyzőkönyvek   1848  


b) közgyűlési iratok   1848  


c) állandó választmány iratai   1848  


d) nemzetőrök összeírása   1848  


e) önkéntes adakozások jegyzéke   1848  


f) be- és kitáblázási jegyzőkönyvek   1848  


         
IV. B 602   Moson vármegye első alispánjának iratai   1849-1850   0,10 ifm


 
 
 
IV. B 603   Moson vármegye adószedőjének iratai   1849-1850   0,05 ifm


 
 
 
IV. B 604   Moson vármegye törvényszékének iratai   1848-1850   0,90 ifm


a) törvényszéki jegyzőkönyvek   1848-1850  


b) ügyviteli iratok   1848-1850  


         
IV. B 605   A mosoni járás főszolgabírájának iratai   1848-1850   0,07 ifm


 
 
 
IV. B 606   Króner Lajos első alispán után maradt iratok   1848-1849   0,60 ifm


 
 
 
IV. B 607   Moson vármegyei szolgabírák után maradt iratok levéltári gyűjteménye   1848-1850   0,05 ifm


 
 
 


         
IV. B 651   Moson vármegye királyi biztosának illetve cs. kir. kormánybiztosának iratai   1849-1850   3,30 ifm


 
 
 
IV. B 652   Moson vármegye közigazgatási bizottmányának illetve választmányának jegyzőkönyvei   1849   0,10 ifm


 
 
 
IV. B 653   A magyaróvári cs. kir. megyehatóság iratai   1851-1861   26,00 ifm


a) elnöki iratok   1852-1861  


b) közigazgatási iratok   1851-1860  


         
IV. B 654   A Moson vármegyei cs. kir. építészeti hivatal iratai   1852-1860   1,10 ifm


 
 
 
IV. B 655   A soproni cs. kir. országos törvényszék Moson vármegyére vonatkozó iratai   1850-1860   4,40 ifm


a) vegyes törvénykezési iratok   1850-1860  


b) büntetőperek   1850-1860  


c) polgári perek   1850-1860  


d) vegyes bűnügyi iratok   1854-1860  


e) csődperek   1850-1860  


f) hagyatéki iratok   1850-1860  


         
IV. B 656   A magyaróvári cs. kir. úrbéri törvényszék iratai   1856-1860   0,70 ifm


 
 
 
IV. B 657   A magyaróvári cs. kir. szolgabíróság iratai   1850-1854   0,40 ifm


 
 
 
IV. B 658   A magyaróvári cs. kir. I. o. járásbíróság iratai   1850-1854   8,60 ifm


a) polgári és büntetőtanács jegyzőkönyvei   1850-1853  


b) polgári perek   1851-1853  


c) büntetőperek   1851-1854  


d) hagyatéki iratok   1852-1854  


e) általános ügyviteli iratok   1850-1853  


f) vegyes törvénykezési iratok   1852-1854  


         
IV. B 659   A magyaróvári cs. kir. vegyes szolgabíróság iratai   1854-1861   13,50 ifm


a) elnöki iratok   1854-1856  


b) közigazgatási iratok   1854-1861  


c) polgári törvénykezési iratok   1854-1861  


d) büntető törvénykezési iratok   1854-1861  


e) hagyatéki iratok   1854-1860  


f) vegyes törvénykezési iratok   1854-1861  


         
IV. B 660   A nezsideri cs. kir. szolgabíróság iratai   1849-1854   0,70 ifm


 
 
 
IV. B 661   A nezsideri cs. kir. II. osztályú járásbíróság iratai   1850-1854   2,10 ifm


a) tanácsülési jegyzőkönyvek   1850-1852  


b) polgári perek   1850-1854  


c) büntetőperek   1851-1854  


d) hagyatéki iratok   1852-1854  


e) vegyes törvénykezési iratok   1850-1854  


         
IV. B 662   A nezsideri cs. kir. vegyes szolgabíróság iratai (1853) 1854-1860   0,90 ifm


a) elnöki iratok (1853) 1854-1860  


b) közigazgatási iratok   1854-1860  


c) polgári törvénykezési iratok   1854-1860  


d) büntető törvénykezési iratok   1854-1860  


e) hagyatéki iratok   1854-1860  


f) vegyes törvénykezési iratok   1854-1860  


         
IV. B 663   A rajkai cs. kir. szolgabíróság iratai   1850-1854   2,00 ifm


 
 
 
IV. B 664   A rajkai cs. kir. járásbíróság iratai   1853   0,10 ifm


 
 
 
IV. B 665   A rajkai cs. kir. vegyes szolgabíróság iratai   1854-1860   8,20 ifm


a) elnöki iratok   1854-1860  


b) közigazgatási iratok   1854-1860  


c) polgári törvénykezési iratok   1854-1860  


d) büntető törvénykezési iratok   1854-1860  


e) hagyatéki iratok   1854-1860  


f) vegyes törvénykezési iratok   1854-1860  


         


         
IV. B 751   Moson vármegye főispáni helytartójának iratai   1861-1865   1,40 ifm


 
 
 
IV. B 752   Moson vármegye főispánjának iratai (1861) 1865-1867   0,30 ifm


 


 
IV. B 753   Moson vármegye bizottmányának iratai   1861   0,40 ifm


a) jegyzőkönyvek   1861  


b) iratok   1861  


         
IV. B 754   Moson vármegye bizottmányának iratai   1867-1871   1,30 ifm


a) jegyzőkönyvek   1867-1871  


b) iratok   1867-1871  


         
IV. B 755   Moson vármegye tiszti székének iratai   1862-1865   2,80 ifm


a) jegyzőkönyvek   1862-1865  


b) iratok   1862-1865  


         
IV. B 756   Moson vármegye alispánjának iratai   1861-1865   2,10 ifm


 
 
 
IV. B 757   Moson vármegye alispánjának iratai   1867-1871   1,90 ifm


 
 
 
IV. B 758   Moson vármegye házipénztárának iratai   1861-1871   2,00 ifm


 
 
 
IV. B 759   Moson vármegye törvényszékének iratai   1861-1871 (1872) 5,90 ifm


a) elnöki iratok   1863-1871  


b) jegyzőkönyvek   1861-1871  


c) polgári perek   1862-1871  


d) csődperek   1861-1871  


e) büntetőperek   1861-1871 (1872)


         
IV. B 760   Moson vármegye árvaszékének iratai   1861   0,03 ifm


 
 
 
IV. B 761   A magyaróvári járás főszolgabírájának iratai   1860-1861   0,30 ifm


a) közigazgatási iratok   1860-1861  


b) törvénykezési iratok   1860-1861  


         
IV. B 762   A magyaróvári járás főszolgabírájának iratai   1862-1867   1,10 ifm


a) közigazgatási iratok   1862-1867  


b) törvénykezési iratok   1862-1867  


         
IV. B 763   A magyaróvári járás főszolgabírájának iratai   1867-1871   0,60 ifm


a) közigazgatási iratok   1867-1871  


b) törvénykezési iratok   1867-1871  


         
IV. B 764   A nezsideri járás főszolgabírájának iratai   1860-1861   0,30 ifm


a) közigazgatási iratok   1860-1861  


b) törvénykezési iratok   1860-1861  


         
IV. B 765   A nezsideri járás főszolgabírájának iratai   1862-1867   1,60 ifm


a) közigazgatási iratok   1862-1867  


b) törvénykezési iratok   1862-1867  


         
IV. B 766   A nezsideri járás főszolgabírájának iratai   1867-1871   1,90 ifm


a) közigazgatási iratok   1867-1871  


b) törvénykezési iratok   1867-1871  


         
IV. B 767   A rajkai járás főszolgabírájának iratai   1860-1861   0,30 ifm


a) közigazgatási iratok   1860-1861  


b) törvénykezési iratok   1860-1861  


         
IV. B 768   A rajkai járás főszolgabírájának iratai   1861-1867   1,30 ifm


a) közigazgatási iratok   1861-1867  


b) törvénykezési iratok   1861-1867  


         
IV. B 769   A rajkai járás főszolgabírájának iratai   1867-1871  


a) közigazgatási iratok   1867-1971  


b) törvénykezési iratok   1867-1871  


         


         
IV. B 901   Moson vármegye főispánjának iratai   1872-1923   9,50 ifm


a) bizalmas iratok      


b) általános iratok      
IV. B 902   Moson vármegye törvényhatósági bizottságának iratai   1872-1923   8,70 ifm


a) jegyzőkönyvek   1872-1923  


b) iratok   1872-1923  


         
IV. B 903   Moson vármegye törvényhatósági bizottsága központi választmányának iratai   1896-1923   0,80 ifm


 
 
 
IV. B 904   Moson vármegye törvényhatósági bizottsága állandó választmányának iratai   1872-1883   0,15 ifm


 
 
 
IV. B 905   Moson vármegye alispánjának iratai   1872-1923   93,00 ifm


a) közigazgatási iratok   1972-1923  


b) ügyviteli iratok   1893-1918  


         
IV. B 906   Moson vármegye tiszti főügyészének iratai   1882-1922   9,00 ifm


 
 
 
IV. B 907   Moson vármegye csendbiztosának iratai   1872-1883   1,10 ifm


 
 
 
IV. B 908   Moson vármegye árvaszékének iratai   1872-1923   29,70 ifm


a) jegyzőkönyvek   1872-1923  


b) ügyviteli iratok   1872-1923  


         
IV. B 909   Moson vármegye számvevőségének iratai   1872-1923   21,50 ifm


 
 
 
IV. B 910   Moson vármegye közigazgatási bizottságának iratai   1876-1923   17,50 ifm


a) jegyzőkönyvek   1876-1923  


b) ügyviteli iratok   1876-1923  


c) erdészeti albizottság iratai   1881-1902  


d) fegyelmi választmány iratai   1879-1902  


e) gazdasági albizottság iratai   1920-1922  


         
IV. B 911   A magyaróvári járás főszolgabírájának iratai   1871-1923   95,50 ifm


a) közigazgatási iratok   1871-1923  


b) kihágási iratok   1881-1923  


         
IV. B 912   A nezsideri járás főszolgabírájának iratai   1871-1892   24,50 ifm


 
 
 
IV. B 913   A rajkai járás főszolgabírájának iratai   1871-1923   34,50 ifm


a) közigazgatási iratok      


b) kihágási iratok      


         
IV. B 914   Moson vármegye levéltárának iratai   1768-1923   1,50 ifm


 
 
 
IV. B 915   Moson vármegyei úrbéri iratok levéltári gyűjteménye   1647-1871   3,50 ifm


 
 
 
IV. B 916   Moson vármegyei vízszabályozási iratok levéltári gyűjteménye   1769-1854   0,50 ifm


 
 
 
IV. B 917   Moson vármegyei felekezeti anyakönyvi másodpéldányok levéltári gyűjteménye   1827-1895   12,50 ifm


 
 
 
IV. B 918   Moson vármegye árvapénztárának iratai   1889-1902   0,70 ifm


 
 
 
IV. B 919   Moson vármegye Nemzeti Tanácsának iratai   1918-1919   0,20 ifm