A) feudális kor

IV. A1 Győr vármegye nemesi közgyűlésének iratai  1552-1849 118,40 ifm
  a)közgyűlési jegyzőkönyvek (protocolla congregationum) 1580-1786 1790-1848  
  b)legrégibb közgyűlési és törvénykezési iratok (acta congregationalia et iudicionalia antiquissima) 1552-1699  
  c)közgyűlési iratok (acta congregationalia) 1700-1785 1790-1848  
  d)országgyűlési iratok (acta dietalia) 1649-1848  
  e)nemességi iratok (acta nobilitaria) 1574-1848  
  f)nemesi felkelésre vonatkozó iratok (acta insurrectionalia) 1797-1832  
  g)árvaügyi iratok (acta orphanalia) 1723-1849  
  h)úrbéri iratok (acta urbarialia) 1766-1768 1820-1847  
  i)határjárások (metalia) 1744-1840(1860) 
  j)bírói intések (admonitiones) 1744-1827  
  k)tiltakozások (protestationes) 1736-1825  
  l)vizsgálatok (inquisitiones, investigationes) 1744-1829  
  m)helyszíni szemlék (oculatae revisiones) 1744-1829  
  n)különféle okiratok (diversa litterarum instrumenta) 1744-1819  
  o)birtokba való visszahelyezések (repositiones) 1803-1845  
  p)be- és kitáblázási jegyzőkönyvek (protocolla in- et extabulationum) 1721-1849(1850) 
  q)adókivetési iratok (acta contributionalia) 1792-1819  
  s)régi bírósági iratok gyűjteménye (acta protocolli actorum processualium antiquorum) 1711-1744  
  t)fogalmazványok jegyzőkönyve (protocollum expeditionum) 1734-1761  
  u)helytartótanácsi leiratok, rendeletek könyve (protocollum intimationum) 1734-1742  
  v)királyi szabályrendeletek könyve (normalia) 1794 1801-1826  
  z)Győr vármegye és Győr város közös bizottmányának jegyzőkönyve 1809  
  x)Győr vármegye nemesi közteherviselési bizottmányának iratai 1834  
  y)az 1828. évi népösszeírási bizottmány iratai 1828  
  aa)katonai túlkapások elleni panaszok 1692-1745  
        
IV. A2 Győr vármegye gazdálkodási választmányának iratai 1820-1849 0,50 ifm
        
IV. A3 Győr vármegye árvaválasztmányának iratai  1768-1848 0,30 ifm
        
IV. A4 Győr-Moson egyesített vármegye Győr vármegyére vonatkozó iratai  1786-1790 10,20 ifm
  a)közgyűlési jegyzőkönyvek 1788-1790  
  b)közigazgatási iratok 1786-1790  
  c)úrbéri ügyek jegyzőkönyve 1786-1790  
        
IV. A5 Győr vármegye alispánjának iratai 1790-1847 2,00 ifm
  a)közigazgatási iratok 1790-1816  
  b)bírósági iratok 1791-1847  
  c)levelezés (missiles) 1790-1847  
  d)elnöki iratok jegyzőkönyve 1846-1847  
        
IV. A6 Győr vármegye adószedőjének iratai 1636-1848 40,80 ifm
  a)adókivetési jegyzékek 1716-1848  
  b)számadási iratok 1636-1848(1849) 
  c)országgyűlési és koronázási költségek és megajánlások 1807-1848  
  d)adóbevételi és kiadási pénztárnaplók(1703)1790-1847  
  e)nemesi felkelés pénztára 1741-1820  
  f)előfogatok elszámolásai 1736-1848  
  g)katonai terhek elszámolásai 1672-1821  
  h)háziadó-összeírások 1773-1846  
  j)nemesi összeírások 1644-1845  
  k)megyeház építési költségei 1828-1848  
  l)általános ügyviteli iratok 1791-1848  
  m)dézsmajegyzékek 1700-1850  
        
IV. A7 Győr vármegye számvevőjének iratai 1820-1848  0,40 ifm
  a)rabtartási számadások 1820-1844  
  b)községi (bírói) számadások 1786 1831-1832  
  c)alapok számadásai 1840-1848  
        
IV. A8 Győr vármegye nemesi törvényszékének iratai  1701-1849 47,70 ifm
  a)törvényszéki jegyzőkönyvek 1741-1848  
  b)peres iratok 1701-1849  
        
IV. A9 Győr-Moson egyesített vármegye törvényszékének Győr megyére vonatkozó iratai 1786-1790 2,50 ifm
  a)tanácsjegyzőkönyvek 1786-1790  
  b)peres iratok 1787-1790  
  c)rendeleti könyvek 1787-1789  
        
IV. A10 A nyúli (pusztai) járás szolgabírájának iratai 1786-1789 0,80 ifm
        
IV. A11 Bay Antal, a pusztai járás szolgabírárájának szóbeli bíráskodási jegyzőkönyve 1843-1846 0,10 ifm
        
IV. A12 Kovács Márton, a tószigetcsilizközi járás főszolgabírájának szóbeli bíráskodási jegyzőkönyve 1843-1847 0,10 ifm
        
IV. A13 Horváth Dániel tóközi szolgabíró után maradt iratok 1833-1845 0,20 ifm
        
IV. A15 Hőgyészy Sándor táblabíró után maradt iratok 1802-1825 0,30 ifm
        
IV. A21 Szolgabírák előtt folytatott perek iratai 1801-1847 1,20 ifm
        
IV. A22 Győr-Moson egyesített vármegye területén működő Földmérési Bizottság iratai 1786-1789 2,10 ifm
        
IV. A23 Győr vármegye egészségügyi (kolera) választmányának iratai 1831-1832 0,30 ifm
        
IV. A24 Győr vármegye közgyűlésének a kolerajárvány költségei ügyében kiküldött választmánya iratai 1832 0,30 ifm
        
IV. A25 A kolerajárvány Győr, Komárom és Moson vármegyei felügyeletével megbízott királyi biztos iratai 1831 0,30 ifm
        
IV. A26 Győr vármegye közgyűlésének a francia támadás ügyében kiküldött bizottmánya iratai (Acta permanentis deputationis) 1805-1809 0,30 ifm
        
IV. A27 Győr vármegye várnagyi hivatalának iratai (rabkönyvek) 1820-1844 0,05 ifm
        
IV. A28 Győr-Moson egyesített vármegye alispánjának iratai 1786-1787 0,10 ifm
        
IV. A29 Győr-Moson egyesített vármegye adószedőjének iratai 1785-1790 0,30 ifm
        
IV. A30 Mészáros Sándor tószigetcsilizközi járási főszolgabíró és segédje szóbeli bíráskodási jegyzőkönyve 1842-1848 0,15 ifm
        
IV. A31 Jankó István, a győri püspökség uradalmi ügyésze után maradt iratok 1826-1847 0,10 ifm
        
IV. A32 Győr-Moson egyesített vármegye számvevőjének iratai 1786-1788 0,30 ifm
        
IV. A33 Győr vármegye házipénztárának kiadási-bevételi naplói 1800-1850 0,90 ifm