B) kapitalista kor

IV. B101 Győr vármegye bizottmányának iratai 1848-1849 3,00 ifm
  a)jegyzőkönyvek 1848  
  b)iratok 1848-1849  
        
IV. B102 Győr vármegye forradalmi bizottmányának iratai 1849. V. 12-VI. 12. 0,01 ifm
        
IV. B103 Győr vármegye gazdasági választmányának iratai 1848-1849 0,03 ifm
        
IV. B104 Győr vármegye árvaválasztmányának iratai 1848-1849 0,03 ifm
        
IV. B105 Győr vármegye újoncozási bizottságának iratai 1848-1849 0,15 ifm
        
IV. B106 Győr vármegye adószedőjének iratai 1848-1849 0,10 ifm
        
IV. B107 Győr vármegye törvényszékének iratai 1848 0,30 ifm
        
IV. B108 A pusztai járás szolgabírájának szóbeli bíráskodási iratai 1848-1849 0,20 ifm
        
IV. B109 A sokoróaljai járás főszolgabírájának szóbeli bíráskodási és mezei rendőrségi iratai 1848-1849 0,10 ifm
        
IV. B110 A tószigetcsilizközi járás főszolgabírájának szóbeli bíráskodási és mezei rendőrségi iratai 1848-1849 0,20 ifm
        
IV. B111 Gyapay Dénes kormánybiztos iratai 1849 0,02 ifm
        
IV. B150 Győr vármegye alispánjának iratai 1848-1850 0,20 ifm
        
IV. B151 Zichy Bódog gr. kir. biztos iratai 1848. XII. 27-1849. XII. 31. 0,20 ifm
        
IV. B152 Balogh Kornél cs. kir. kormánybiztos iratai 1849. VII. 1-1849. XII. 31. 0,45 ifm
        
IV. B153 Győr vármegye Igazgató Választmányának iratai 1849. I. 1-1849. IV. 15. 0,15 ifm
        
IV. B154 A Győri cs. kir. megyehatóság iratai 1850-1860 32,00 ifm
  a)elnöki iratok 1850-1861  
  b)közigazgatási iratok 1850-1860  
        
IV. B155 A Győr vármegyei cs. kir. árvaválasztmány iratai(1840)1849-1856 5,40 ifm
  a)választmányi jegyzőkönyvek 1849-1852  
  b)árvaügyi és árvaszámadási iratok(1840)1850-1856  
        
IV. B156 A Győr vármegyei cs. kir. számvevőség iratai 1850-1860 0,50 ifm
  a)adópénztári iratok 1850-1852  
  b)községi háztartási számadások 1850-1860  
  c)rabtartási számadások 1857-1860  
        
IV. B157 A Győri vármegyei cs. kir. építészeti hivatal iratai 1851-1860 1,10 ifm
        
IV. B158 A Győri cs. kir. megyetörvényszék iratai 1850-1860 66,90 ifm
  a)elnökségi jegyzőkönyvek 1850-1853  
  b)perenkívüli és polgári peres iratok 1850-1853  
  c)büntetőosztály (társasbíróság) jegyzőkönyvei 1850-1853  
  d)büntetőperes iratok 1850-1853  
  e)perenkívüli és polgári peres iratok 1853. VII-1854. X.  
  f)büntetőperes iratok 1853. VII-1860  
  g)elnökségi jegyzőkönyvek 1855-1860  
  h)perenkívüli és polgári peres iratok 1854. XI-1860  
  j)bűnügyi vizsgálati naplók 1857-1860  
  k)betáblázási jegyzőkönyvek 1853-1855  
  l)a Telekkönyvi Osztály jegyzőkönyvei(1856)1860-1861  
  m)telekkönyvi iratok 1856-1860  
  n)földtehermentesítési iratok 1854-1860  
        
IV. B159 A Győri cs. kir. úrbéri törvényszék iratai 1856-1860 0,50 ifm
  a)ülésjegyzőkönyvek 1856-1859  
  b)ügyviteli iratok 1856-1860  
        
IV. B160 A Győri cs. kir. államügyészség iratai 1850-1860 2,30 ifm
        
IV. B161 A Győri cs. kir. szolgabíróság iratai 1850-1861 13,90 ifm
  a)elnöki iratok 1851-1861  
  b)közigazgatási iratok 1850-1860  
        
IV. B163 A győri cs. kir. II. szakaszú járásbíróság iratai 1850-1854 3,50 ifm
        
IV. B164 A szentmártoni cs. kir. II. osztályú járásbíróság iratai 1850-1854 3,20 ifm
  a)polgári peres iratok 1850-1854  
  b)büntetőperes iratok 1850-1854  
        
IV. B165 A szentmártoni cs. kir. vegyes szolgabíróság iratai 1850-1861 20,20 ifm
  a)elnöki iratok 1854-1861  
  b)közigazgatási iratok 1854-1860  
  c)polgári törvénykezési iratok 1854-1860  
  d)bűnügyi törvénykezési iratok 1854-1860  
  e)hagyatéki iratok 1850-1860  
  f)úrbéri ügyek iratai 1856-1859  
        
IV. B166 A téti cs. kir. szolgabíróság iratai 1849-1854 1,00 ifm
        
IV. B167 A téti cs. kir. II. osztályú járásbíróság iratai 1850-1854 3,50 ifm
        
IV. B168 A téti cs. kir. vegyes szolgabíróság iratai 1854-1861 13,40 ifm
  a)közigazgatási iratok 1854-1861  
  b)polgári törvénykezési iratok 1854-1860  
  c)bűnügyi törvénykezési iratok 1854-1860  
  d)hagyatéki iratok 1854-1861  
        
IV. B169 A komáromi cs. kir. vegyes szolgabíróság Csilizközre vonatkozó hagyatéki iratai 1854-1860 0,40 ifm
        
IV. B170 Karvassy Kálmán törvényszéki titkár hátrahagyott iratai 1850 0,10 ifm
        
IV. B171 Gáspár Lajos törvényszéki segéd hátrahagyott iratai 1858-1860 0,10 ifm
        
IV. B172 Kolosváry Kálmán szentmártoni járásbíró hátrahagyott iratai 1850-1854 1,00 ifm
        
IV. B173 Közjegyzők után maradt iratok 1859-1862 0,20 ifm
        
IV. B174 Enessey Sándor segédszolgabíró bíráskodási naplója 1849-1851 0,05 ifm
        
IV. B175 A szentmártoni cs. kir. szolgabíróság iratai 1850-1854 1,50 ifm
  a)elnöki iratok 1852-1854  
  b)közigazgatási iratok 1850-1854  
        
        
IV. B251 Győr vármegye főispáni helytartójának iratai  1861-1867 2,50 ifm
  a)reservált iratok 1862-1867  
  b)általános iratok 1861-1867  
  c)a keleti marhapestis elfojtására kiküldött főbizottmány elnökének iratai 1864-1865  
  d)személyi ügyek iratai 1861  
        
IV. B252 Győr vármegye főispánjának iratai 1868-1870 0,30 ifm
  a)elnöki iratok 1868-1870  
  b)általános iratok 1868-1870  
        
IV. B253 Győr vármegye bizottmányának iratai 1861 0,60 ifm
  a)jegyzőkönyvek 1861  
  b)iratok 1861  
        
IV. B254 Győr vármegye bizottmányának iratai 1867-1871 1,50 ifm
  a)jegyzőkönyvek 1867-1871  
  b)iratok 1867-1871  
        
IV. B255 Győr vármegye központi választmányának iratai(1861)1865(1869)0,20 ifm
        
IV. B256 Győr vármegye gazdasági választmányának iratai 1850-1876 0,30 ifm
        
IV. B257 Győr vármegye árvaválasztmányának iratai 1861-1866 0,60 ifm
        
IV. B258 Győr vármegye alispánjának iratai 1861-1870 5,80 ifm
        
IV. B259 Győr vármegye tisztiszékének iratai 1862-1867 2,00 ifm
  a)jegyzőkönyvek 1862-1867  
  b)iratok 1862-1867  
        
IV. B260 Győr vármegye számvevőségének iratai 1861-1871 3,20 ifm
  a)pénztárkönyvek 1861-1866  
  b)alapok számadásai 1861-1871  
  c)betegápolási számadások 1861-1871  
  d)rabtartási számadások 1861-1871  
  e)községi háztartási számadások 1861-1871  
  f)számadási iratok    
  g)számvevőszéki jegyzőkönyvek 1861-1871  
        
IV. B261 Győr vármegye csendbiztosának iratai 1862-1871(1875)0,80 ifm
        
IV. B262 Győr vármegye törvényszékének iratai 1861-1871 30,10 ifm
  a)polgári és büntetőtanács üléseinek együttes jegyzőkönyve és iratai 1861  
  b)polgári tanács ülésjegyzőkönyvei 1862, 1867  
  c)peren kívüli és polgári peres iratok 1861-1871  
  d)büntető tanács ülésjegyzőkönyvei 1861-1871  
  e)büntetőperes iratok 1861-1871  
  f)telekkönyvi tanács ülésjegyzőkönyvei 1861-1871  
  g)telekkönyvi iratok 1861-1871  
        
IV. B263 A pusztai járás főszolgabírájának iratai 1861 0,40 ifm
  a)közigazgatási iratok 1861  
  b)polgári törvénykezési iratok 1861  
  c)büntető törvénykezési iratok 1861  
        
IV. B264 A pusztai járás főszolgabírájának iratai 1861-1867 7,30 ifm
  a)közigazgatási iratok 1861-1867  
  b)polgári törvénykezési iratok 1862-1867  
  c)büntető törvénykezési iratok 1862-1867  
        
IV. B265 A pusztai (alsó és felső) járás főszolgabírájának iratai 1867-1870 4,80 ifm
  a)közigazgatási iratok 1868-1870  
  b)polgári törvénykezési iratok 1868-1870  
  c)büntető törvénykezési iratok 1867-1870  
        
IV. B266 A sokoróaljai járás főszolgabírájának iratai 1860-1861 1,00 ifm
  a)közigazgatási iratok 1860-1861  
  b)polgári törvénykezési iratok 1860-1861  
        
IV. B267 A sokoróaljai járás főszolgabírájának iratai 1861-1867 7,40 ifm
  a)közigazgatási iratok 1862-1867  
  b)polgári törvénykezési iratok 1861-1867  
  c)büntető törvénykezési iratok 1862-1867  
        
IV. B268 A sokoróaljai (alsó és felső) járás főszolgabírájának iratai 1868-1871 3,90 ifm
  a)közigazgatási iratok 1868-1871  
  b)polgári törvénykezési iratok 1868-1871  
  c)büntető törvénykezési iratok 1868-1870  
        
IV. B269 A tószigetcsilizközi járás főszolgabírájának iratai 1860-1861 0,30 ifm
  a)közigazgatási iratok 1860-1861  
  b)törvénykezési iratok 1860-1861  
        
IV. B270 A tószigetcsilizközi járás főszolgabírájának iratai 1861-1868 9,20 ifm
  a)közigazgatási iratok 1862-1868  
  b)polgári törvénykezési iratok 1862-1868  
  c)büntető törvénykezési iratok 1862-1867  
  d)mezei rendőrségi jegyzőkönyv 1861-1864  
        
IV. B271 A tószigetcsilizközi járás csilizközi szolgabírói kerületének iratai 1868-1871 1,00 ifm
  a)közigazgatási iratok 1868-1871  
  b)polgári törvénykezési iratok 1868-1870  
  c)büntető törvénykezési iratok 1868-1871  
        
IV. B272 A tószigetcsilizközi járás szigetközi szolgabírói kerületének iratai 1868-1871 1,10 ifm
  a)közigazgatási iratok 1868-1871  
  b)polgári törvénykezési iratok 1868-1870  
  c)büntető törvénykezési iratok 1868-1871  
        
IV. B273 A tószigetcsilizközi járás tóközi szolgabírói kerületének iratai 1868-1871 2,90 ifm
  a)közigazgatási iratok 1868-1871  
  b)polgári törvénykezési iratok 1868-1870  
  c)büntető törvénykezési iratok 1868-1871  
        
IV. B274 A Győr vármegyei központi telekkönyvi hivatal iratai 1851-1855 1,20 ifm
        
IV. B275 Győr vármegye várnagyi hivatalának iratai 1867-1870 0,05 ifm
        
IV. B276 Győr vármegye központi gyámi hivatalának iratai 1862-1882 4,20 ifm
        
IV. B277 Győr vármegye nemesi árvákra ügyelő bizottmányának iratai 1868-1871 0,10 ifm
        
IV. B278 Győr vármegye alispánja úrbéri bíróságának iratai 1862-1871 0,20 ifm
        
IV. B279 Győr vármegye házipénztárának főkönyve 1866-1870 0,01 ifm
        
        
IV. B401 Győr vármegye és Győr város főispánjának iratai 1871-1923 10,80 ifm
  a)elnöki iratok 1871-1872  
  b)bizalmas iratok 1887-1917  
  c)általános iratok 1871-1923  
  d)közellátási kormánybiztosi iratok 1919-1922  
  e)az 1896. évi milleneumi kiállítás Győr vármegyei helyi bizottságának iratai 1893-1896  
        
IV. B402 Győr vármegye törvényhatósági bizottságának iratai 1871-1923 7,20 ifm
  a)jegyzőkönyvek 1871-1923  
  b)iratok 1872-1903  
        
IV. B403 Győr vármegye törvényhatósági bizottsága központi választmányának iratai 1890-1923 1,20 ifm
        
IV. B404 Győr vármegye alispánjának iratai 1871-1923 80,00 ifm
  a)közigazgatási iratok 1871-1923  
  b)az alispáni útlevélkiállító hatóság iratai 1908-1923  
  c)kihágási iratok 1881-1923  
  d)mozgósítási iratok 1882-1901  
  e)kikülönített iratgyűjtemények(1759)1871-1888  
  f)közellátási iratok 1918  
        
IV. B405 Győr vármegye tiszti főügyészének iratai 1878-1923 9,50 ifm
        
IV. B406 Győr vármegye csendbiztosának iratai 1871-1879 0,20 ifm
        
IV. B407 Győr vármegye árvaszékének iratai 1872-1923 30,00 ifm
  a)elnöki iratok 1884-1914  
  b)általános iratok 1872-1923  
        
IV. B408 Győr vármegye tiszti főorvosának iratai 1871-1903 0,30 ifm
        
IV. B409 Győr vármegye számvevőségének iratai 1871-1923 10,50 ifm
  a)számadási főkönyvek és iratok 1871-1923  
  b)alapok főkönyvei és iratai 1871-1923  
  c)alapítványok főkönyvei 1871-1923  
  d)községi háztartási számadások 1881-1901  
        
IV. B410 Győr vármegye közigazgatási bizottságának iratai 1876-1923 2,30 ifm
  a)általános iratok 1876-1923  
  b)gazdasági albizottság iratai 1923  
  c)erdészeti albizottság iratai 1881-1902  
        
IV. B411 Győr vármegye főispán-kormánybiztosának iratai 1918-1919 0,20 ifm
        
IV. B412 Győr vármegye házipénztárának főkönyve 1871-1882 0,20 ifm
        
        
IV. B451 Győr-Moson-Pozsony k. e. e. vármegye és Győr város főispánjának iratai 1924-1945 9,00 ifm
  a)bizalmas iratok 1940-1945  
  b)általános iratok 1924-1945  
  c)közellátási kormánybiztosi iratok 1941-1945  
  d)a Nemzeti Egység Pártja szervezésével kapcsolatos iratok 1937-1939  
  e)Országos Hadigondozó Szövetséggel kapcsolatos iratok 1942-1944  
        
IV. B452 Győr-Moson-Pozsony k. e. e. vármegyék törvényhatósági bizottságának jegyzőkönyvei 1924-1945 0,60 ifm
        
IV. B453 Győr-Moson-Pozsony k. e. e. vármegyék törvényhatósági bizottsága központi választmányának iratai 1924-1944 1,90 ifm
        
IV. B454 Győr-Moson-Pozsony k. e. e. vármegyék alispánjának iratai  1924-1945 89,50 ifm
  a)közigazgatási iratok 1924-1945  
  b)az alispáni útlevélkiállító hatóság iratai 1924-1945  
  c)közellátási iratok 1941-1945  
  d)kihágási iratok 1924-1945  
        
IV. B455 Győr-Moson-Pozsony k. e. e. vármegyék tiszti főügyészének iratai 1924-1945 6,10 ifm
        
IV. B456 Győr-Moson-Pozsony k. e. e. vármegyék árvaszékének iratai 1924-1945 33,50 ifm
  a)elnöki iratok 1924-1945  
  b)általános iratok 1924-1945  
IV. B457 Győr-Moson-Pozsony k. e. e. vármegyék tiszti főorvosának iratai 1929-1944 0,30 ifm
        
IV. B458 Győr-Moson-Pozsony k. e. e. vármegyék számvevőségének iratai 1924-1945 10,30 ifm
  a)számadási főkönyvek és iratok 1924-1945  
  b)alapok főkönyvei 1924-1945  
  c)alapítványok főkönyvei 1924-1945  
  d)vármegyei tisztviselők illetményfőkönyve 1942-1945  
        
IV. B459 Győr-Moson-Pozsony k. e. e. vármegyék közigazgatási bizottságának iratai 1924-1945 13,50 ifm
  a)általános iratok 1924-1945  
  b)gazdasági albizottság iratai 1924-1944  
        
IV. B460 A magyaróvári járás főszolgabírájának iratai 1924-1945 35,00 ifm
  a)közigazgatási iratok 1924-1945  
  b)kihágási iratok 1924-1945  
        
IV. B461 A magyaróvári járás rajkai szolgabírói kirendeltségének iratai 1924-1945 5,20 ifm
  a)közigazgatási iratok 1924-1945  
  b)kihágási iratok 1924-1945  
        
IV. B462 A pusztai járás főszolgabírájának iratai 1871-1944 60,50 ifm
  a)közigazgatási iratok 1872-1944  
  b)kihágási iratok 1915-1944  
        
IV. B463 A sokoróaljai járás főszolgabírájának iratai 1871-1945 51,00 ifm
  a)közigazgatási iratok 1871-1945  
  b)kihágási iratok 1876-1945  
        
IV. B464 A tószigetcsilizközi járás főszolgabírájának iratai 1871-1945 44,90 ifm
  a)elnöki és bizalmas iratok 1906-1934  
  b)közigazgatási iratok 1871-1945  
  c)kihágási iratok 1880-1945  
  d)nyilvántartások 1896-1945(1949) 
        
IV. B465 Győr (Győr-Moson-Pozsony k. e. e.) vármegye levéltárának iratai 1862-1944 0,50 ifm
        
IV. B466 Győr vármegyei népösszeírások levéltári gyűjteménye 1715-1870 1,30 ifm
        
IV. B467 Győr vármegyei vetés- és állatösszeírások levéltári gyűjteménye 1919 0,20 ifm
        
IV. B468 Győr (Győr-Moson-Pozsony k. e. e.) vármegyei községek szabályrendeleteinek levéltári gyűjteménye 1873-1944 0,50 ifm
        
IV. B469 Győr (Győr-Moson-Pozsony k. e. e.) vármegyei egyesületek alapszabályainak levéltári gyűjteménye 1874-1949 0,80 ifm
        
IV. B470 Győr vármegyei malomkönyvek levéltári gyűjteménye 1871-1898 0,40 ifm
        
IV. B471 Győr vármegyei felekezeti anyakönyvi másodpéldányok levéltári gyűjteménye 1827-1895 9,60 ifm
        
IV. B472 „Mindenféle iratok és cumulusok" levéltári gyűjteménye 1640-1871 3,00 ifm
        
IV. B473 Végrendeletek levéltári gyűjteménye 1640-1870 0,30 ifm
        
IV. B474 Különböző családokat illető iratok levéltári gyűjteménye 1606-1883 0,20 ifm
        
IV. B475 Erdészeti üzemtervek levéltári gyűjteménye 1880-1940 1,80 ifm
        
IV. B477 Győr (Győr-Moson-Pozsony k. e. e.) vármegyei alapítványi alapítólevelek levéltári gyűjteménye 1866-1927 0,15 ifm
        
IV. B478 Győr (Győr-Moson-Pozsony k. e. e.) vármegyei községi költségvetések levéltári gyűjteménye 1907-1948 4,50 ifm
        
IV. B479 Győr-Moson-Pozsony k. e. e. vármegyei községi zárszámadások levéltári gyüjteménye 1924-1928 0,30 ifm