IV. A. 20. Békés-Csanád-Csongrád egyesített vármegyék II. József-féle Törvényszékének (Judicium Subalternum) B.m-re vonatkozó iratai 1787–1790

II. József reformintézkedései nemcsak a vármegyei közigazgatás, hanem a bíráskodás területére is kiterjedtek. 1785. szeptember 25. és december 12. között kiadott rendeleteivel (Novus Ordo Judiciarius) átszervezte az igazságszolgáltatás intézményrendszerét. Megszüntette az alispáni és a főszolgabírói ítélőszéket, majd 1787. április 2-án kelt intézkedésével (Sanctio Criminalis Josephina) megvonta az úriszékektől a büntető hatalmat. Az új bíráskodási eljárásban a nemesek és nem nemesek egyforma elbírálás alá estek. Szervezetileg a következőképpen alakult át az igazságszolgáltatás: az ország új közigazgatási-területi beosztásának megfelelően 38 elsőfokú bíróságot (Judicium Subalternum) szerveztek. Ezek átvették az addigi vármegyei sedriák és úriszékek büntető joghatóságát. Az új rendszer 1787. szeptemberétől 1790. áprilisáig működött. A haldokló II. József 1790. január 26-án visszavonta Magyarországra vonatkozó rendeleteit.

A fond anyagát képező iratok a fenti időszakban keletkezett dokumentumoknak csak töredékét jelentik. A megyerendszer visszaállítása után nem történt meg az iratanyag visszaállítása, de a megyék sem jelentkeztek értük. Az eredetileg Makón elhelyezett iratokat Szegedre szállították, és ma is ott őrzik nagy részét. A Békés Megyei Levéltár által őrzött fond büntetőügyeket tartalmaz. A jegyzőkönyveken és az iktatott iratokon kívül foglyok névjegyzékei is fennmaradtak. Az anyagban történt kutatást segíti, hogy az iratok a jegyzőkönyvek határozati sorszámával megegyezően, iratjegyzékekkel vannak elhelyezve, s ezek feltüntetik a vádlottak nevét és a bűncselekmény fajtáját.

Az iratok – kis mennyiségük ellenére – fontos forrását képezik a jozefinista időszak joggyakorlatának. 1974-ben került a fond leválasztásra a Békés Megyei Törvényszék feudális kori irataiból.

a) Jegyzőkönyvek       1787–1790
     1 kötet = 0,03 ifm 
     1. kötet  Jegyzőkönyvek       1787–1790
 
b) Iratok 
 
       1787–1790
     3 doboz = 0,39 ifm 
     1–2. doboz  Iratok       1787–1789
     3. doboz  Fellebbviteli ügyek iratai        1789

 Összesen: 3 doboz + 1 kötet = 0,45 ifm