IV. A. 18. Békés vármegye tiszti főorvosának iratai 1810–1847

A megyei egészségügyi szervezetet Mária Terézia uralkodása idején a főorvos (phisicus), a sebész (chirurgus) és a bába (obstetrix) személyében. 1753-ban Ernst Károlyt megyei chirurgussá választották, majd 1770-től Wizinger Károly foglalta el a megyei orvosi posztot. 1787-ben az egyesített vármegyék (Békés-Csanád-Csongrád) főorvosa Rigler Zsigmond volt (lásd IV. A. 8. fondot), akit 1790–1812-ig Békés megye tiszti főorvosi posztján találunk. Rigler Zsigmond egyik legnagyobb érdeme, hogy bevezette a megyében a nagy gyermekhalandóságot okozó himlő elleni védőoltást (1802-ben csaknem 3000 oltást végzett el). 1812. július 21-én Tormássy Lajos lépett a helyére, aki 50 éven át volt tiszti főorvosa a megyének.

A fond anyaga jelenős forrásértéket képvisel, nemcsak orvostörténeti, hanem kultúrtörténeti szempontból is. Az időszaki főorvosi jelentéseken kívül járványokkal kapcsolatos jelentések, gyógyító személyzet névsorai, kuruzslói módszerek leírásai találhatók az iratok között. Segédlet hiányában a dokumentumok egyenkénti átnézéssel kutathatók.

2 doboz = 0,28 ifm

1–2. doboz     Iratok            1810–1847