IV. A. 12. A Békési járás főszolgabírója előtt lefolyt szóbeli perek iratai 1842–1847

Lásd a IV. A. 11. első két bekezdését. A fond a Békési járás főszolgabírója előtt lefolytatott szóbeli perek iratait tartalmazza. A Békési főszolgabírói kerülethez tartozott Békés mezőváros, Füzesgyarmat mezőváros, Körösladány, Szeghalom, Vésztő helységek, Bélmegyer, Fásmellék, Bucsa és Sima puszták. A kerület főszolgabírója 1840–1849-ig Kiss János volt. Bár a perek tárgyát kisebb összegű követelések és tartozások képezik, ennek ellenére sok érdekes és jellemző kortörténeti adatot tartalmaznak. A fond anyaga a jegyzőkönyvek és a hozzájuk mellékelt perbeli iratok átnézésével kutathatók.
 
2 doboz = 0,20 ifm

1–2. doboz   Jegyzőkönyvek a hozzájuk mellékelt iratokkal            1842–1847