Folyamatban lévő eljárások

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

Az alábbiakban találja azon folyamatban levő közbeszerzési eljárások Közbeszerzési Dokumentumait, amelyeket – érdeklődése esetén – korlátlanul, teljes körűen és térítésmentesen letölthet.

A Kbt. 57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként vagy részvételi jelentkezésenként legalább egy ajánlattevőnek, részvételre jelentkezőnek vagy az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig, több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejártáig.

A Közbeszerzési Dokumentumok „elérése” alatt Ajánlatkérő az erre a célra rendszeresített regisztrációs adatlap kitöltését, az ajánlatkérő kapcsolattartója részére történő megküldését és annak a kapcsolattartó általi visszaigazolását érti.

A Közbeszerzési Dokumentumok szabadon letölthetők, amennyiben azonban szeretne hivatalosan is érdeklődő gazdasági szereplővé válni az adott közbeszerzési eljárásban, úgy ki kell töltenie az eljáráshoz mellékelt regisztrációs adatlapot, aláírva meg kell küldenie ajánlatkérő kapcsolattartója részére és tőle meg kell kapnia a sikeres kézbesítés visszaigazolását.

A regisztrációs adatlap visszaküldése nélkül az Ajánlatkérő az esetlegesen felmerülő kérdésekre adott kiegészítő tájékoztatást nem tudja az érdeklődők rendelkezésére bocsátani. Kérdéseket kizárólag regisztrált gazdasági szereplőtől fogad el.

Ha a közbeszerzési eljárás nemzeti eljárásrendben a Kbt. 113. § (1)-(2) bekezdése alapján került megindításra, úgy felhívjuk figyelmüket, hogy az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte.

Azok a gazdasági szereplők, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást - anélkül, hogy az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték volna - megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot, illetve egymással közösen nem nyújthatnak be részvételi jelentkezést. A gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást.