Összegezések

Az info tv. (2011. évi CXII. törvény - információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) az 1. sz. mellékletének III. pontjának 8. alpontjában a közérdekű adatok körében, a gazdálkodási adatok részeként rendeli közzétenni az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezéseket, mindezt negyedéves frissítéssel és 1 éves időtartamban.