Rendszerváltás és társadalom

IRATOK

 1. A Magyar Színművészeti Szövetség téglajegye az Új Magyar Nemzeti Színház felépítéséhez
 2. Dr. Tényi Jenő, az Országos Körzeti Orvosi Intézet igazgatójának levele dr. Szatmári Mariannának, a Szociális- és Egészségügyi Minisztérium osztályvezetőjének az alkoholizmus elleni küzdelemről
  Az Országos Körzeti Orvosi Intézet és az Országos Alkohológiai Intézet irányelvei és állásfoglalása a körzeti egészségügyi szolgálat feladatairól az alkoholizmus elleni küzdelemben
 3. A Minisztertanács tagjainak, valamint a Minisztertanács közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetek vezetőinek kulcsszámba sorolása és 1988. április 1-jei személyi alapbére
 4. A József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar hallgatóinak figyelmeztető sztrájkjáról készült tájékoztató
 5. A boglárlellei Giuseppe De Vittorio SZOT üdülő éttermében ebédelnek a beutaltak
 6. A pénzügyminiszter levele a művelődési miniszterhez az egyházi iskolák visszaadásának programjáról
 7. Az igazságügyminiszter állásfoglalása az egyházi iskolák visszaadásának jogi kérdéseiről
 8. Az Országos Munkaerőpiaci Központ tájékoztatója az 1989. év első félévében kiutalt munkanélküli-segélyekről
 9. Rendőr tart éjszakai ellenőrzést a Fővárosi Tanács VIII. kerületi Dobozi utcai éjszakai szállásán
 10. Az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökének átirata Dr. László Jenőhöz, az Igazságügyi Minisztérium miniszterhelyetteséhez a közveszélyes munkakerülés bűncselekményi és szabálysértési tényállásának a megszüntetéséről
 11. Nagy Bandó András a Rádiókabaré felvételén, a budapesti Közgazdasági Egyetemen
 12. A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter levele a miniszterelnöknek a párt- és a kormányvezetők vadásztársasága, az Egyetértés és a nyugalmazott vezetők vadásztársasága, a Barátság Vadásztársaság átalakításáról területbérlő vadásztársasággá
 13. A „Silvanus” Vadász- és Horgászegyesület tagjainak névsora
 14. A „Barátság” Vadász- és Horgászegyesület tagjainak névsora
 15. A Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetségnek és az Ózdi Kohászati Üzem Nagyüzemi Ifjúsági Szövetségnek a Városi Tanácsot lemondásra felszólító plakátja
 16. Öregcserkészek a Tapolca melletti Szentgyörgy hegyen rendezett cserkészavatáson
 17. Soros György, a róla elnevezett alapítvány elnöke és Vásárhelyi Miklós, az elnök személyes képviselője sajtótájékoztatót tart a margitszigeti Grand Hotel Ramadában
 18. Állampolgári beadvány a művelődési miniszterhez az aktuális politikai helyzetről és az általános iskolai nyelvoktatásról
 19. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének nyílt levele a művelődési miniszterhez az oktatásügy legsürgetőbb teendőivel kapcsolatban
 20. A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete országos titkárának beadványa az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökéhez az egyetértési joggyakorlási és véleményezési lehetőség biztosítása érdekében
 21. A Parasztság Rehabilitását Előkészítő Bizottság elnökének beadványa Németh Miklóshoz a „kulák” megjelölés rendeletileg való hatálytalanításáról
 22. Csuhaj V. Imre és Németh Tibor, az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Kutatóintézete munkatársainak tanulmánya az 1989-es bérfolyamatokról és az inflációról
 23. A MOKÉP igazgatójának beszámolója a MOKÉP helyzetéről és javaslat a jövőbeni működésével kapcsolatban
 24. Andy Vajna kérelme a művelődési miniszterhez a TV-3 televíziós csatorna létesítésére A művelődési miniszter összefoglaló levele a miniszterelnök tanácsadójának a TV-3 televíziós csatorna indításának tervéről

Közismert, hogy a rendszerváltozás utáni új demokratikus világban sokan nem tudták kihasználni a szabadság adta lehetőségeket, kevésbé ismert viszont, hogy az új rendszerben kétségkívül súlyosbodó problémák, a szegénység, a kirekesztés, a munkanélküliség már a Kádár-kori társadalomban is jelen voltak. Az elmúlt rendszer politikája azonban mindvégig próbálta elfedni, titkolni ezeket a jelenségeket. A hatvanas évtized végén végezte Kemény István szociológus a korszak első szegénységvizsgálatát. E kutatás eufemisztikus elnevezéssel Az alacsony jövedelmű lakosság életkörülményeinek vizsgálata címmel indulhatott meg. Mikor a szociológus 1970-ben megtartotta híres akadémiai előadását a szegénységről, őt átmenetileg eltávolították a Szociológiai Intézetből, s a kutatás 1972-ben elkészült zárótanulmányát titkosították, és a Statisztikai Hivatal elnökének páncélszekrényébe zárták. A társadalomtudós által diagnosztizált bajokat ez a korszak természetére jellemző intézkedés azonban természetesen nem számolta fel. A hetvenes-nyolcvanas években a szegénység még tovább mélyült, s az egyes társadalmi csoportok leszakadása jól láthatóvá vált.

A boglárlellei Giuseppe De Vittorio SZOT üdülő éttermében ebédelnek a beutaltak
1989. január 26.
MTI FPECS19890126001

Vissza a lap tetejére

A hetvenes években az ország településhálózatát az Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció (OTK) szerint fejlesztették. Az állami településpolitika fokozta a különböző térségek és településtípusok között mindig meglévő területi egyenlőtlenségeket. A beruházások, az állami és kedvezményes lakásépítések elsősorban a fejlettebb területeket érintették. Egyes falvak teljesen elnéptelenedtek, Gyűrűfű község megszűnése 1972-ben például publicisztikai vihart kavart. A korszerűtlen iparszerkezet, gazdaságtalan termelés miatt a nehézipari körzetek már a rendszerváltást megelőzően megérezték a válság hatásait. Később, a kilencvenes évektől a munkanélküliség tömeges megjelenésével ezek lettek az ország ún. depressziós válságtérségei.

A Parasztság Rehabilitását Előkészítő Bizottság elnökének beadványa Németh Miklóshoz a „kulák” megjelölés rendeletileg való hatálytalanításáról
1989. augusztus 30.
XIX–A–2–at Eln. 878/89., gépelt, aláírással hitelesített eredeti példány

Vissza a lap tetejére

A Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetségnek és az Ózdi Kohászati Üzem Nagyüzemi Ifjúsági Szövetségnek a Városi Tanácsot lemondásra felszólító plakátja
1989. április 27.
XIX–C–6 2185–I–I.5.–1989., nyomtatvány

Vissza a lap tetejére

A József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar hallgatóinak figyelmeztető sztrájkjáról készült tájékoztató
1988. szeptember 29.
XIX–J–9–c 3083/1988., gépelt, aláírással hitelesített eredeti példány

Vissza a lap tetejére

Már a szocializmus évei alatt megfigyelhető volt az a jelenség is, melyet a szegénység etnicizálódásának nevezünk. Az államhatalom kényszerasszimilációs intézkedéssorozattal próbált változtatni a cigányközösségek helyzetén. Az intézkedések egy része a cigánytelepek felszámolását célozta. Ezek az áttelepítési akciók melyeket a helyi közigazgatási szervek irányítottak – így például a ’cs’ lakások (csökkentett komfortfokozatú” lakások) építése –, azonban nem csökkentették a szegregációt: a régiek helyett új cigánytelepeket alakítottak ki. Az állam által az oktatáspolitika területén kezdeményezett változtatások szintén az elkülönítés irányába hatottak. Sok helyen cigányosztályokat szerveztek az iskolából kimaradt roma gyerekek részére, máshol új iskolákat építettek nekik, s volt, ahol egyszerűen a kisegítő iskolákba irányították át őket. Több társadalomkutató is rámutatott, hogy az iskolarendszer általában sem mérsékelte, sokkal inkább erősítette a társadalmi egyenlőtlenségeket.

Öregcserkészek a Tapolca melletti Szentgyörgy hegyen rendezett cserkészavatáson
1989. április 30.
MTI F_AG19890430001

Vissza a lap tetejére

A pénzügyminiszter levele a művelődési miniszterhez az egyházi iskolák visszaadásának programjáról
1989. február 20.
XIX–A–21–a R–8–2/b/1989., gépelt, aláírással hitelesített másodlat

Az igazságügyminiszter állásfoglalása az egyházi iskolák visszaadásának jogi kérdéseiről
1989. február 24.
XIX–A–21–a R–8–2/c/1989., gépelt, aláírással hitelesített másodlat

Vissza a lap tetejére

Állampolgári beadvány a művelődési miniszterhez az aktuális politikai helyzetről és az általános iskolai nyelvoktatásról
1989. május 17.
XIX–J–9–d 980/1989., gépelt, aláírással hitelesített beadvány
A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének nyílt levele a művelődési miniszterhez az oktatásügy legsürgetőbb teendőivel kapcsolatban
1989. május 19.
XIX–J–9–d 1083/1989., stencilezett másodlat

Vissza a lap tetejére

A nyolcvanas években a hatóságok kényszerintézkedései népesítették be az ún. gyermekvédő intézeteket. Ezek falai közül kerültek ki (az utcára) azok a fiatalok, akiket később az állam deviánsnak minősített. Nekik jóformán lehetőségük sem volt arra, hogy kitörjenek ebből a helyzetből: az államtól a pályakezdéshez nem kaptak mást, mint egy ágyat a munkásszállón. A közveszélyes munkakerülést bűncselekménnyé minősítette a hatalom, és a „munkakerülők” megtörésére a hatóságok új büntetés-végrehajtási intézményeket létesítettek, s „szigorított javító-nevelő munkára” fogták őket.

Az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökének átirata Dr. László Jenőhöz, az Igazságügyi Minisztérium miniszterhelyetteséhez a közveszélyes munkakerülés bűncselekményi és szabálysértési tényállásának a megszüntetéséről
1989. április 26.
XIX–C–6 1830–I.5.–1989. gépelt, aláírással hitelesített eredeti példány

Vissza a lap tetejére

Dr. Tényi Jenő, az Országos Körzeti Orvosi Intézet igazgatójának levele dr. Szatmári Mariannának, a Szociális- és Egészségügyi Minisztérium osztályvezetőjének az alkoholizmus elleni küzdelemről
Az Országos Körzeti Orvosi Intézet és az Országos Alkohológiai Intézet irányelvei és állásfoglalása a körzeti egészségügyi szolgálat feladatairól az alkoholizmus elleni küzdelemben – 1988. április 6.
XIX–C–13–b–31.394/1988

Vissza a lap tetejére

Tetézte a bajokat, hogy a nyolcvanas évek első felétől mind többen kezdtek kiszorulni a foglalkoztatottságból. A nem foglalkoztatottak ténylegesen is munkanélkülivé váltak, s megjelentek a nagyvárosok utcáin a hajléktalanok. Mind többen voltak, akik nem tudták fizetni számláikat, és az önkényes lakásfoglalókat a hatóságok kilakoltatták.

Rendőr tart éjszakai ellenőrzést a Fővárosi Tanács VIII. kerületi Dobozi utcai éjszakai szállásán
1989. január 12.
MTI CNYIP19890112015

Az Országos Munkaerőpiaci Központ tájékoztatója az 1989. év első félévében kiutalt munkanélküli-segélyekről – 1989
XIX–C–6 3497–I–5–1989., Nyomtatvány

Vissza a lap tetejére

A fokozódó infláció hatására azok is megérezték a gazdasági-társadalmi válság hatásait, akik korábban biztonságban és viszonylagos jólétben tudhatták magukat. Így jártak például a nyugdíjasok, mivel a nyugdíjak vásárlóértéke rohamosan csökkent. Mind többen kényszerültek lemondani az olyan Kádár-kori státusszimbólumokról, mint a hétvégi ház, az autó vagy az IBUSZ út. A statisztikák szerint a rendszerváltás időszakában a lakosság felének romlott a jövedelmi helyzete. Míg 1988-ban a felnőtt népesség kilenc százaléka élt a létminimum alatt, addig két évvel később már tizenöt százaléka, azoknak így, akik korábban kevéssel a létminimum felett éltek, most megélhetési gondokkal kellett szembenézniük.

A Minisztertanács tagjainak, valamint a Minisztertanács közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetek vezetőinek kulcsszámba sorolása és 1988. április 1-jei személyi alapbére
1988. május
XIX–A–2–ar 1/104/Ra, gépelt tisztázat

Vissza a lap tetejére

A társadalomban látványossá váltak a vagyoni egyenlőtlenségek, a vállalati vezetők a korábban kiemelkedő egzisztenciával bíró párt- és állami vezetők fizetésének a sokszorosára rúgó jövedelmekre s milliós prémiumokra tettek szert, miközben 1989-ben a bruttó átlagfizetés mindössze tizenháromezer forint volt.

  
  

Csuhaj V. Imre és Németh Tibor, az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Kutatóintézete munkatársainak tanulmánya az 1989-es bérfolyamatokról és az inflációról
1989. október
XIX–C–6 4394–I.5–1989. gépelt tisztázat

Vissza a lap tetejére

A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete országos titkárának beadványa az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökéhez az egyetértési joggyakorlási és véleményezési lehetőség biztosítása érdekében
1989. június 29.
XIX–C–6 2900–I.1–1989. 1. d., gépelt, aláírással hitelesített eredeti példány

Vissza a lap tetejére

Ennek egyik következménye volt, hogy a pártállami elit érdeklődése is mindinkább a tulajdonszerzés és az izmosodó magánszféra felé fordult. Többen közülük gátlástalanul használták ki kapcsolati tőkéjüket és a privatizáció visszásságait. A párt- és az állami vezetők ugyanakkor a közvélemény nyomására lemondtak több, az elitet korábban jellemző kiváltságról. Ennek egyik jellegzetes epizódja volt 1989 márciusában, a kivételezettek zártkörű klubjának, az Egyetértés vadásztársaságnak a feloszlatása.

A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter levele a miniszterelnöknek a párt- és a kormányvezetők vadásztársasága, az Egyetértés és a nyugalmazott vezetők vadásztársasága, a Barátság Vadásztársaság átalakításáról területbérlő vadásztársasággá
1989. március 8.
XXVIII–K–13 1. d., gépelt, aláírással hitelesített másodlat
A „Silvanus” Vadász- és Horgászegyesület tagjainak névsora
A „Barátság” Vadász- és Horgászegyesület tagjainak névsora
1989. június 26.
XXVIII–K–13 1. d., gépelt, aláírással hitelesített másodlat

Vissza a lap tetejére

A magyar társadalomban ugyanakkor megjelent a társadalmi szolidaritás jelensége is, ennek emblematikus pillanata volt a Szegényeket Támogató Alap (SZETA) megalapítása. Rendszerkritikus magyar értelmiségiek, amikor 1979-ben alapot hoztak létre a szegénység leküzdésére, nemcsak a szegényekkel, a kirekesztettekkel vállaltak szolidaritást, hanem szembehelyezkedtek a pártállammal is, vállalva egzisztenciájuk elvesztését. A szociális ellátórendszer már a szocializmus alatt minden ízében recsegett, ropogott. A kilencvenes években a rendszer gyors összeomlásával tömegek kerültek kilátástalan helyzetbe, és felszínre kerültek a korábban elkendőzött, elhallgatott társadalmi bajok, feszültségek is.
Nemcsak a szociálpolitikában, hanem több más olyan területen is lebomlott az állami támogatások korábbi rendszere, amelyet a kádári hatalom – önmaga legitimálása miatt –fontosnak tekintett. A Kádár-érában az irányított kultúrpolitika kiemelt finanszírozási területnek számított, igaz, ennek fejében a hatalom egy hűbéri viszonyokat idéző rendszer keretében osztotta a pénzeket. Az Aczél-korszakban, a hatvanas években szabályos művelődésiház-építési láz tört ki Magyarországon, s ennek köszönhető, hogy a mai napig közel 2700 kultúrház működik országszerte. Kialakult az a sajátos haknikultúra, amely megteremtette és eltartotta a hivatalos előadóművészek egész seregét. A rendszer azonban nem tűrt semmiféle alternatívát, az állam tudatosan támogatott, és ellenőrzötten öntötte a pénzt a cenzúrázott rádióba, TV-be, színházakba, lemez- és könyvkiadókba.

Nagy Bandó András a Rádiókabaré felvételén, a budapesti Közgazdasági Egyetemen
1989. március 4.
MTI F_MOR19890304037

Vissza a lap tetejére

A kommunista „kultúroffenzíva” során kialakult egy, a pártállammal olykor semleges, olykor szövetséges viszonyt ápoló, befolyásos értelmiségi elitcsoport, mely a hatalommal karöltve egy személyes kapcsolatokon alapuló, informális érdekkijáró rendszert működtetett. A rendszerváltás után újra kellett építeni a kultúra támogatásának rendszerét, ami nemcsak érdeksérelemmel, hanem – a források csökkenése miatt – szükségszerűen értékveszteséggel is járt.

A Magyar Színművészeti Szövetség téglajegye az Új Magyar Nemzeti Színház felépítéséhez
1986
XIX–L–1–ttt 2d., Nyomtatvány

Vissza a lap tetejére

Soros György, a róla elnevezett alapítvány elnöke és Vásárhelyi Miklós, az elnök személyes képviselője sajtótájékoztatót tart a margitszigeti Grand Hotel Ramadában
1989. május 12.
MTI F_BOR19890512002

Vissza a lap tetejére

A MOKÉP igazgatójának beszámolója a MOKÉP helyzetéről és javaslat a jövőbeni működésével kapcsolatban
1989. november 15.
XXIX–I–46., aláírással hitelesített fogalmazvány

Vissza a lap tetejére

Andy Vajna kérelme a művelődési miniszterhez a TV-3 televíziós csatorna létesítésére
1990. február 7.

A művelődési miniszter összefoglaló levele a miniszterelnök tanácsadójának a TV-3 televíziós csatorna indításának tervéről
1990. február 20.
XIX–A–2–at Eln.–2267/1990., gépelt, aláírással hitelesített eredeti példány

Vissza a lap tetejére

 

A hetvenes évek közepéig a magyar gazdaság viszonylag dinamikusan fejlődött, ám az évtized végétől megszorító intézkedéseket vezetett be a kormány a gazdasági visszaesés és az olajárrobbanás hatása miatt.