Dokumentumok II. Rákóczi Ferenc és társai újratemetéséhez (1873–1906)

Dokumentumok II. Rákóczi Ferenc és társai újratemetéséhez (1873–1906). Válogatta, szerkesztette, jegyzetekkel ellátta és az előszót írta Halász Hajnal, Katona Csaba, Ólmosi Zoltán. Bp., Magyar Országos Levéltár, 2004. 268 p.

A szerkesztők II. Rákóczi Ferenc és társai újratemetésének történetét mutatják be a Magyar Országos Levéltár dokumentumai, az Országgyűlés jegyzőkönyvei és a temetések eseményeit bemutató sajtóanyag alapján. II. Rákóczi Ferenc és társai temetése sokkal több volt egy kegyeleti aktusnál. Politikai nézetek, akaratok ütköztek egymással, amelyben a korszak hőskultuszt építő, kuruckodó képviselőinek felfogása feszült szembe az uralkodó, Ferenc József és körének a lázadó, rebellis Rákóczit elvető, időhúzó magatartásával.

A megoldást végül is a király és a hazai ellenzék közötti 1904-es megegyezés hozta meg, amely felgyorsította az eseményeket. A kötet végigvezeti az olvasót Simonyi Ernő 1873-as parlamenti felszólalásától kezdve, Thaly Kálmánnak a hamvakat meglelő törökországi utazásán, a napi politikai intézkedéseken, a sírokat feltáró és hazahozó bizottságon át a temetési szertartások lebonyolításáig. A csontok hazaszállítása és a felfokozott hangulatban megtartott díszes ünnepségek értékelése még ma sem mentes a politikai felhangoktól, és akkor még inkább az volt. Ezért is fontos, hogy Kossuth hamvainak hazahozatala után Rákóczi és társai is hazatértek.

A kötet használatát személy- és névmutató, illetve a dokumentumokban szereplő személyek életrajzi adatait tartalmazó melléklet is segíti.