Visszapillantó: sajtó és levéltár

Levéltártörténeti-, sajtótörténeti- és hivataltörténeti érdekességeket mutatunk be tematikus blogunkban. Az időközönként a nyomtatott sajtóban megjelent, a levéltárakról, történelemről szóló cikkeket a Magyar Hirdető vállalat sajtófigyelő szolgáltatása az 1950-es évektől heti rendszerességgel szemlézte és azokat kiollózott formában megküldte a megrendelőnek. Ez a blog az Országos Levéltárban őrzött sajtócikk-kivágat gyűjtemény legérdekesebb darabjait közli rendszeres jelleggel, rövid magyarázó szöveggel ellátva.

2023.08.11.
A különböző irattípusok megőrzésének ideje, selejtezhetőségük szükségessége vagy okszerűtlensége, jobb időszakokban, a levéltárosok között is vitát szokott generálni. Kellemetlenebb, ha ilyen viták, az irattári dokumentumok tárolásának problematikája a sajtónyilvánosság elé kerül.
2022.02.09.
E cikk újraközlése a blogon 2015. január 13-án megjelent publikációnak, amely akkoriban nagy visszhangot váltott ki. Jelen esetben csak kisebb módosításokat hajtottam végre az íráson, azonban a korabeli sajtócikkek digitális másolatait teljes terjedelmükben adom közre.
2021.12.21.
Visszapillantó: sajtó és levéltár című blog, némi kihagyás után újra induló számában kivételesen nem egy újságcikk tartalmát elemezzük, hanem a Népszava napilapnak írt panaszlevél nyomán megindult eljárási ügyet foglaljuk össze.
2016.07.27.
A hungarika kifejezés alatt a magyar vonatkozású külföldi levéltári iratanyagot értjük. Felkutatásuk, összegyűjtésük az állam kulturális feladata, a magyar történelem jobb és pontosabb, árnyaltabb megismerése érdekében. A külföldi közgyűjteményekben található hungarikák felkutatását és reprodukálását az elmúlt...
2016.03.09.
A szocialista korszak iparvállalatai lényegi kérdésként kezelték a fiatalok bevonzását az adott gyár munkásainak sorába, és ezzel az utánpótlás biztosítását. Sok helyen rendszeres jellegű külön programokat is szerveztek a fiatalok számára, vagy éppen ifjúsági klubot működtettek.
2016.01.11.
Elavult a NovusOrdo – Nagy a munka a levéltárban – Gépesített „bürökrácia” – Könnyebb lesz az ügykezelés
2015.11.23.
Az érdekes hírek kifogyhatatlan forrásai a vállalati újságok. Sok évtized távolába visszatekintve utólag is megismerhetjük, hogy milyen tudomással és ismerettel bírtak a levéltárról, a levéltári munkáról a „termelő” ágazatok (korabeli kifejezés) dolgozói, munkatársai, illetve pontosabban: a kiadványaikat összeállító...
2015.09.15.
Az 1980-as évek utolsó harmadának gyorsan romló gazdasági viszonyai a közgyűjtemények helyzetére is negatív hatást gyakoroltak. A pártállami rendszer politikai alapjai látszólag még szilárdan álltak, azonban a pénzügyi források már érezhető apadása miatt nemcsak a beruházások, az állagfenntartás lehetőségeit szűkültek...
2015.07.20.
Kevés írott információval rendelkezünk a régi gyárak és üzemek irattárainak mindennapi tevékenységéről, és természetesen legkevesebbet a szabályostól eltérő munkafolyamatokról tudhatunk. A szocialista korszak gazdasági szerveinek atipikus működésébe nyújt azonban bepillantást egy 1961-ből származó cikk, benne egy...
2015.03.04.
Oly sok minden más mellett a régi korok köszönési formáinak jelentős részét is a levéltári iratokból ismerjük. A középkorból maradt ránk a legkevesebb dokumentum, azonban a 16-17. század viszonyairól már jóval több írásos forrásból tájékozódhatunk. A társas köszönési és illemtani formák mibenlétét magánlevelek,...

Oldalak