Visszapillantó: sajtó és levéltár

Levéltártörténeti-, sajtótörténeti- és hivataltörténeti érdekességeket mutatunk be tematikus blogunkban. Az időközönként a nyomtatott sajtóban megjelent, a levéltárakról, történelemről szóló cikkeket a Magyar Hirdető vállalat sajtófigyelő szolgáltatása az 1950-es évektől heti rendszerességgel szemlézte és azokat kiollózott formában megküldte a megrendelőnek. Ez a blog az Országos Levéltárban őrzött sajtócikk-kivágat gyűjtemény legérdekesebb darabjait közli rendszeres jelleggel, rövid magyarázó szöveggel ellátva.

2015.01.13.
„Megvallom, fogalmam sincs: minek keresik nemesi őseiket azok az emberek? Ugyanis még ha sikerül is kimutatni, hogy déd- vagy ükatyjuk mondjuk nemes alsó- és felsőbagosi Bagosshy Balázs volt, vagy báró, gróf, netán X. vagy Y. – mire jó ez?” – „Viccnek, rossz viccnek hangzik…”
2014.11.04.
Sokáig a magyar gazdaságtörténet-írás egyik legfontosabb része volt a még működő, illetőleg a már megszűnt gyárak és vállalatok történetének kutatása és monografikus összeállítása. E speciális szakmunkák virágkora az iparbővítésre nagy súlyt helyező szocialista kor időszakára esett, és sorban születtek a különböző...
2014.09.23.
A huszadik század hatvanas éveinek Magyarországán a levéltárügy területén is számos szemléletbeli és szakmailag indokolt változás következett be.
2014.07.04.
A szocializmus évtizedei a teljes foglalkoztatottság szókapcsolatával is meghatározhatóak, emellett az egyenlősítés kulcsszavával is szokás jellemezni. Holott akkoriban is jelentős különbségek lehettek - és voltak is - a munkahelyek között, és egy munkakör, a fizetéssel egyetemben, nem minden esetben nyerte el az...
2014.05.20.
A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában őrzött iratanyag legkutatottabb, és az egyik legfontosabb része az anyakönyvek mikrofilmanyaga. A régen az egyházak által készített születési-, halálozási és házassági anyakönyvek több száz éves lapjai hosszú folyamat eredményeképpen kerültek időtálló és jobban kereshető...
2014.03.14.
Ráadásul nem feltétlenül papírhulladék formájában. A levéltárak által őrzött iratanyagokban számos régebben keletkezett, ám gazdasági vonatkozásban értékes és ma is hasznosítható dokumentum rejtőzik. A sok évtizedes, netán több száz éves, az adott korban műszakilag kivitelezhetetlen vagy más okból elhalasztott terv,...
2014.01.24.
Levéltártörténeti sorozatunk első közlése egy mára is érvényes jó tanács, ami a Közalkalmazott című lapban jelent meg 1969-ben: „Őrizzük meg iratainkat”.

Oldalak