Projektek

Mikes Kelemen Program a Magyar Nemzeti Levéltárban

A Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) 2015-ben csatlakozott szakmai partnerként a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága által vezetett, szakmailag az Országos Széchényi Könyvtár által koordinált Mikes Kelemen Programhoz. A levéltár feladata a program levéltárszakmai koordinációja, ami a program kisebb, de érezhetően növekvő jelentőségű részét képezi. A levéltár a koordináció keretében a tengerentúli diaszpóra közösségek tagjai által felajánlott emigrációs levéltári iratanyagokkal kapcsolatos feladatokat látja el. Ezen belül kiemelt jelentőségű feladatkörök a program által kiküldött kutatókkal történő folyamatos kapcsolattartás, a terepmunkájuk segítése, az általuk a terepmunka során feltárt, külföldi közgyűjteményekben őrzött magyar vonatkozású iratanyagokra vonatkozó információk nyilvántartása az MNL online iratkereső felületén elérhető hungarika kataszterben. Emellett kiemelten fontos a program keretében látókörbe kerülő iratanyagok véleményezése, valamint a beérkező iratanyagok fogadása, rendezése, jegyzékelése.

A Mikes Kelemen Program eddigi mérlegét megvonva elmondható, hogy a beérkezett és várhatóan beérkező iratanyag mind mennyiségileg, mind minőségileg meghaladta a várakozásokat. Az első év jellemzően kisszámú, de nagy terjedelmű gyűjteményeket eredményezett. Ez ugyan az állományba vételt jelentősen lassítja, ugyanakkor sokoldalú és részletes képet nyújt a nagyobb tengerentúli magyar közösségek életének számos vetületéről, tehát alapvető forrásnak tekinthető a közösségek történetének és általánosságban a külföldi magyar közösségek történetének dokumentálására. A második évben beérkezett kisebb, de jelentős történeti értékkel bíró személyes hagyatékok jól illeszkednek ehhez a korábban beérkezett, a gyűjtemény alapját képező iratanyaghoz és arról tanúskodnak, hogy a Mikes program elnyerte kitartásával külföldön élő honfitársaink bizalmát. Szintén fontos eredményként értékelhető, hogy a két szakmai partner programban való részvétele lehetőséget ad a magyarországi közgyűjtemények számára a tengerentúli magyar közösségekkel történő kapcsolataik bővítésére a diaszpórában őrzött, kiemelt történeti jelentőségű iratok megőrzésének biztosítása terén, az emigrációs közösségek igényeinek tiszteletben tartásával.

Bővülő történelem

A Magyar Nemzeti Levéltár és a Magyar Levéltárosok Egyesülete egy négy alkalomból álló rendezvénysorozatot indított útjára, "Bővülő történelem - Az elmúlt tizenöt év iratajándékozásai" címmel. A projekt elsődleges célja az volt, hogy bemutassuk az adományozott iratok sokszínűségét, az átvenni kívánt iratfajtákat és egyúttal ösztönözzük az érdeklődőket további ajándékozási esetek kezdeményezésére.

A rendezvénysorozathoz egy azonos nevet viselő vándorkiállítás is készült, melyet a könnyű szállíthatóság jegyében úgy terveztük meg, hogy eredeti iratanyagokat kizárólag a bemutatónak otthont adó levéltár állított ki, a többiek plakátokon jelenítették meg ajándékozási eseteiket. A tárlat anyagát a Magyar Nemzeti Levéltár hét, a projektben részt vevő tagintézményének – az Országos Levéltárnak, a Békés Megyei Levéltárnak, a Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltárának, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárnak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárnak, a Vas Megyei Levéltárnak és a Veszprém Megyei Levéltárnak – ajándékozási (és a veszprémiek esetében letéti) eseteiből válogattunk. 2016 szeptembere és 2017 februárja között Budapesten tartózkodott, az Országos Levéltár központi épületében. Ezt követően 2017. április és július között Szolnokon, 2017. július és augusztus között Nyíregyházán, 2017. szeptember és év vége között Gyulán, majd párhuzamosan 2017. október és 2018. január között Veszprémben volt látható. A tárlat 2018 februárja óta Sopronban látható, s országjárását Szombathelyen fejezi be, ahol 2018 június elején nyílik meg. (http://mnl.gov.hu/mnl/ol/virtualis_kiallitas/bovulo_tortenelem_az_elmult_tizenot_ev_iratajandekozasai)