Projektek

Projektek

1. Mikes Kelemen Program a Magyar Nemzeti Levéltárban

A Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) 2015-ben csatlakozott szakmai partnerként a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága által vezetett, szakmailag az Országos Széchényi Könyvtár által koordinált Mikes Kelemen Programhoz melynek során intézményünk a tengerentúli diaszpóra közösségek tagjai által felajánlott emigrációs levéltári iratanyagokkal kapcsolatos feladatokat látta el. A levéltárszakmai koordináció kiemelt jelentőségű feladatai közé tartozott a program által kiküldött kutatókkal történő folyamatos kapcsolattartás, a terepmunkájuk segítése, az általuk a terepmunka során feltárt, külföldi közgyűjteményekben őrzött magyar vonatkozású iratanyagokra vonatkozó információk nyilvántartása az MNL online iratkereső felületén elérhető hungarika kataszterben. Emellett kiemelten fontos a program keretében látókörbe kerülő iratanyagok véleményezése, valamint a beérkező iratanyagok fogadása, rendezése, jegyzékelése.

A Mikes Kelemen Program eddigi mérlegét megvonva elmondható, hogy a beérkezett és várhatóan beérkező iratanyag mind mennyiségileg, mind minőségileg meghaladta a várakozásokat. Az első év jellemzően kisszámú, de nagy terjedelmű gyűjteményeket eredményezett. Ez ugyan az állományba vételt jelentősen lassítja, ugyanakkor sokoldalú és részletes képet nyújt a nagyobb tengerentúli magyar közösségek életének számos vetületéről, tehát alapvető forrásnak tekinthető a közösségek történetének és általánosságban a külföldi magyar közösségek történetének dokumentálására. A második évben beérkezett kisebb, de jelentős történeti értékkel bíró személyes hagyatékok jól illeszkednek ehhez a korábban beérkezett, a gyűjtemény alapját képező iratanyaghoz és arról tanúskodnak, hogy a Mikes program elnyerte kitartásával külföldön élő honfitársaink bizalmát. Szintén fontos eredményként értékelhető, hogy a két szakmai partner programban való részvétele lehetőséget ad a magyarországi közgyűjtemények számára a tengerentúli magyar közösségekkel történő kapcsolataik bővítésére a diaszpórában őrzött, kiemelt történeti jelentőségű iratok megőrzésének biztosítása terén, az emigrációs közösségek igényeinek tiszteletben tartásával.

2. Bővülő történelem

A Magyar Nemzeti Levéltár és a Magyar Levéltárosok Egyesülete egy négy alkalomból álló rendezvénysorozatot indított útjára, "Bővülő történelem - Az elmúlt tizenöt év iratajándékozásai" címmel. A projekt elsődleges célja az volt, hogy bemutassuk az adományozott iratok sokszínűségét, az átvenni kívánt iratfajtákat és egyúttal ösztönözzük az érdeklődőket további ajándékozási esetek kezdeményezésére.

A rendezvénysorozathoz egy azonos nevet viselő vándorkiállítás is készült, melyet a könnyű szállíthatóság jegyében úgy terveztük meg, hogy eredeti iratanyagokat kizárólag a bemutatónak otthont adó levéltár állított ki, a többiek plakátokon jelenítették meg ajándékozási eseteiket. A tárlat anyagát a Magyar Nemzeti Levéltár hét, a projektben részt vevő tagintézményének – az Országos Levéltárnak, a Békés Megyei Levéltárnak, a Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltárának, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárnak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárnak, a Vas Megyei Levéltárnak és a Veszprém Megyei Levéltárnak – ajándékozási (és a veszprémiek esetében letéti) eseteiből válogattunk. (http://mnl.gov.hu/mnl/ol/virtualis_kiallitas/bovulo_tortenelem_az_elmult_tizenot_ev_iratajandekozasai)