Zala megye történelmi olvasókönyve

Zala megye történelmi olvasókönyve.
Helytörténeti szöveggyűjtemény.

 Szöveggyűjteményünk a történeti Zala megye - egykor Csáktornyától Balatonfüredig terjedő - területének történelmét öleli fel az első írásos (római kori) említésektől egészen az 1990-es választásokig. Célja elsősorban az, hogy korszerű helytörténeti ismereteket nyújtson az általános és középiskolai történelemoktatás számára. Emellett hiánypótló kézikönyve kíván lenni mindazoknak a zalai olvasóknak, akik érdeklődnek szülőföldjük múltja iránt. Könyvünk kronológikus rendben közli megyénk történelmének 252 válogatott forrását. Számos oklevél fordítása és jónéhány levéltári forrás itt jelenik meg először nyomtatásban. A források mindegyikéhez külön bevezető kapcsolódik, amely röviden összegzi az adott kérdés vagy témakör országos és helyi történeti előzményeit, valamint a dokumentum keletkezésének körülményeit. A szövegekhez magyarázó jegyzeteket fűztünk, és feltüntetjük a források levéltári vagy könyvészeti lelőhelyét, valamint közöljük - ha van ilyen - a téma zalai vonatkozású szakirodalmának bibliográfiai adatait. Könyvünket korabeli, zömében a közölt forrásokhoz kapcsolódó metszetek, képek, térképek és fotók illusztrálják.

Szerkesztette: Molnár András

Kiadó: Zala Megyei Levéltár

Megjelenés éve: 1996

Oldalszám: 455

Ára: 1000,- Ft