A hónap dokumentuma 2024. január

Gyékényesi nők hadimunkára rendelése

Gyékényes, 1945. január 16., Csurgó, 1945. január 19.

 

 

Jelen hónap dokumentumának (dokumentumainak) egy közel nyolcvanéves iratváltást választottam. A második világháború vége felé a front 1944 decemberében érte el Somogy vármegyét. A német katonai vezetők az egyre kilátástalanabb helyzetükben mind gyakrabban és erőszakosabban követelték a magyar hatóságoktól a civil lakosság hadimunkára fogását. A fennmaradt közigazgatási iratokban nagyszámú akta is igazolja ezt. Ezek közül egy rövidebb levélváltást teszek itt közzé.

 

A visszavonuló német csapatok 1944–1945 során nem szövetségesként bántak a magyar hatóságokkal, illetve a lakossággal. A nyersanyagkészleteket, ipari, mezőgazdasági gépeket, felszereléseket, eszközöket és élelmiszert igyekeztek minél nagyobb mennyiségben nyugatra hurcolni. A magyar fél tiltakozásait, jelzéseit gyakorlatilag a német katonai parancsnokságok semmibe se vették.

A másik súlyos konfliktus forrása a németek által igényelt hadimunkások kirendelése volt. Ezt a községi vezetők gyakran megpróbálták elszabotálni. Ezekben a hónapokban elegendő férfikéz híján a nőket is bevonták a sokszor nehéz fizikai munkákba és fuvarozásba.

Az ellentétek főleg a hadi-közmunka kirendelések okán éleződtek ki. A német katonai parancsnokok a felnőtt civileket gyakorlatilag állandó hadimunkára kötelezték. A front közeledtével az egyre kaotikusabb viszonyok közt már a helyben maradt somogyi nők is vonakodtak hadimunkára menni, a lovakat sem akarták befogni. A főszolgabíró rendeletére azonban általában jelentkeztek a kényszerfeladatra. Számosan így is ellen mertek állni. Például Csurgón Házas Józsefné napszámos, akit ezért a nyilaskeresztes járási pártszolgálat egyik tagja feljelentett, és a főszolgabíró hétnapi erődítési munka végzésére ítélte az asszonyt.

Gyékényesen is megtagadták a nők a háborús közmunkák végrehajtását, míg végül is – a gyékényesi jegyző 1945. január 16-i javaslatára/kérésére – a Csurgói járás főszolgabírája január 19-én elrendelte a nők honvédelmi munkára való igénybevételét.

Egyelőre nem ismert, hogy végül ténylegesen rászorították-e őket ekkor a munkára, azonban a levélváltással mindenképpen időt nyertek, esetleg sikeresen elszabotálták a németek megsegítését.

Gyékényest 1945. március 31-én szállták meg a szovjet parancsnokság alatt álló csapatok. Különféle hadimunkákra ők is előszeretettel vették igénybe a magyar civil lakosságot – köztük a nőket –, de ennek írott forrásaiból egy másik hónap dokumentuma adhat majd ízelítőt.

 

Felhasznált szakirodalom:

Kanyar József: Somogy a felszabadulás hónapjaiban (1944–1945). Kaposvár, 1970.

 

Az irat jelzete:

HU-MNL-SVL-IV.414. Csurgói járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai, 57/1945.

Őrzési helye:

HU-MNL-SVL-XV.25. Kiállítási iratok gyűjteménye, 7. doboz 77.

 

Récsei Balázs