Wettstein János berni m. kir. követ jelentése az emigráns jugoszláv kormány propagandájának ellensúlyozásáról. Bern, 1942. augusztus 19.