IV. B. 165. Az Orosházi cs. kir. Járásbíróság iratai 1850–1854

Az 1848–1849. évi szabadságharc leverése után az olmützi alkotmány értelmében megkezdődött Magyarország új közigazgatásának kiépítése, lényegében az ország adminisztratív beolvasztása az osztrák birodalomba. Az átalakítás alapjául szolgáló császári rendeletet, amely a „Magyarországra behozandó ideiglenes törvénykezési szerkezet és perrendtartás” címet viselte, 1849. november 10-én tették közzé. A rendelet értelmében szétválasztották a közigazgatást és az igazságszolgáltatást. Alsó szinten I. és II. osztályú járásbíróságokat hoztak létre. Az orosházi I. osztályú járásbíróságként (vagy más néven társasbíróságként) működött. Az ilyen típusú bíróságok a II. osztályú járásbíróságok hatáskörét meghaladó ügyekben jártak el (a II. osztályú járásbíróságok hatáskörét lásd a IV. B. 162. fond bevezetőjében). Az orosházi járásbírósági tárgyalások a megyei törvényszéki elnök, egy fő ülnök, az orosházi járásbíró és az állami ügyész jelenlétében folytak. A járásbíróságok működése négy évig tartott. 1854. áprilisában alsó szinten újra egyesítették a közigazgatási és igazságszolgáltatási hivatalokat vegyes szolgabíróságok néven.

A két állagból álló fond iratanyaga töredékes. Az a) állagban találhatók a polgári peres iratok, közöttük különböző típusú jegyzőkönyvek, periratok és segédleteik. Itt kerültek elhelyezésre a csekély mennyiségben fennmaradt telekkönyvi, valamint árvaügyi iratok. A fondképző dokumentumait 1850–1852-ben évente újrakezdődő, folyamatos számozással látták el, 1853–1854-ben pedig tárgyuk szerint rendszerezve, római számmal ellátva csoportosították azokat (ezzel kapcsolatban lásd IV. B. 162. fond bevezetőjét).

A b) állag a büntető peres iratokat tartalmazza az 1850–1852. évekből.
 

a) Polgári peres iratok       1850–1854
    9 doboz, 26 kötet = 1,61 ifm 
    1–5. kötet  Polgári perek jegyzőkönyvei       1851, 1853–1854
    6. kötet  Hitelesítések jegyzőkönyve       1851
    7. kötet  Árvák ügyeinek jegyzőkönyve       1851
    8–15. kötet  Napló a beérkezett iratokról       1850–1851
    16–24. doboz  Polgári perek iratai       1850–1854
    25–30. kötet  Iktatókönyvek       1851–1853
    31–32. kötet  Mutatókönyvek       1852–1853
    33. kötet  Levelező könyv       1851
    34–35. kötet  Számadási könyvek       1850
 
b) Büntető peres iratok

       1850–1852
    1 doboz, 3 kötet = 0,16 ifm 
    1–3. kötet  Bűnfenyítő jegyzőkönyvek       1851–1852
    4. doboz  Büntető perek iratai       1850–1851
                      Rabok jegyzéke       1852
  
Összesen: 10 doboz, 29 kötet = 1,77 ifm