IV. B. 160. A Békéscsabai cs. kir Járásbíróság iratai 1850–1859

A Békéscsabai cs. kir. Járásbíróság egyike volt az 1850-ben egyesített Békés-Csanád megyék területén szervezett hét járásbíróságnak. A csabai ún. II. osztályú bíróság volt (ezzel kapcsolatban lásd a IV. B. 162. fond bevezetőjét), vezetőjének Kiss Pétert nevezték ki. A járásbírósághoz a következő települések tartoztak: Békéscsaba, Szénás, Szentetornya, Csákó és Csorvás puszták. Az iratanyag rendkívül hiányos, csak töredékét képezi az eredetileg keletkezett dokumentumoknak. Segédkönyvek nem maradtak fenn, így az iratok egyenkénti átnézéssel kutathatók. Figyelemre méltó a 81/1850. iktatószámú ügyirat, amely felsorolja az egyesített Békés-Csanád megye járásbíróságainak hatáskörébe tartozó településeket, és feltünteti azok népességszámát is.

1 doboz, 5 kötet = 0,14 ifm

 1. doboz Iratok       1850, 1852
 2. kötet Ingatlanok adásvételének nyilvántartása       1851
 3–5. kötet Polgári perek tárgyalásának határidő jegyzéke       1856–1857
 6. kötet Bűnügyek beadványi jegyzőkönyve       1859