IV. B. 154. Békés-Csanád vármegye mérnökének iratai 1850–1860

A megye mérnöke a Nagyváradi Kerületi Építési Főigazgatóság fennhatósága alá tartozott. A megyei mérnöki hivatal elnevezése 1852-től Békési Kerületi Építési Hivatal volt. A mérnöki tisztet 1851–1852-ben a korábbi főmérnök, Bodoky Károly viselte, majd utódjává Kosztka Károlyt választották meg. Utóbbi kizárólag a német nyelvet használta jelentései elkészítésénél. Mivel az abszolutista kormányzat nagy gondot fordított az utak, hidak, csatornák építésére és állandó karbantartására, valamint a katonai és csendőrlaktanyák és szállások építésére, az iratok nagy része ezekkel kapcsolatos tervezet, költségvetés, elszámolás. Emellett fennmaradt számos vízszabályozással, csatornázással, Körös-szabályozással kapcsolatos dokumentum is.

A fond csak iktatott iratokat tartalmaz, hiányosan. Segédkönyvek nem kerültek levéltári őrizetbe. Az iratok évenként iratjegyzékbe vannak foglalva, kutatásuk darabonkénti átnézéssel lehetséges. Az iratanyag nagyobb hányada korabeli német nyelven íródott.

10 doboz = 1,40 ifm

1–9. doboz      Iratok                  1850–1860