IV. B. 156. A Csabai cs. kir. Vegyes Szolgabíróság iratai 1854–1860

A vegyes szolgabíróságok működésével, hatáskörével kapcsolatban lásd a IV. B. 163. fond általános bevezetőjét.

A Csabai császári királyi szolgabíróság – a többi vegyes szolgabírósághoz hasonlóan – mint első fokú járási hatóság intézte a járás községeinek közigazgatási, igazságszolgáltatási, iparral kapcsolatos, katonai rendészeti és egyéb ügyeit.

Az iratanyagból tájékozódni lehet Csorvás község megalakulásának folyamatáról, a Körösök szabályozásáról, a legelő-elkülönözések végrehajtásáról, a csárdák, fogadók ellenőrzéséről. Az iratok zömmel kétnyelvűek, 1855 körül jórészt német nyelven íródtak.

A fondot három állag alkotja. Az a) állagban találhatók az elnöki iratok, amelyek segédkönyvek hiányában darabonkénti átnézéssel kutathatók.

A b) állag közigazgatási iratai az 1855. évet kivéve csaknem hiánytalanul megmaradtak. A segédkönyvek sorozata igen hiányos, így a dokumentumok jó része egyenkénti átnézést igényel.

A c) állag csekély mennyiségű büntető peres iratot tartalmaz.
 

a) Elnöki iratok       1854–1860
    5 doboz = 0,70 ifm 
    1–5. doboz  Elnöki iratok        1856–1860
 
b) Közigazgatási iratok

       1854–1860
    31 doboz, 4 kötet = 4,42 ifm 
    1–31. doboz  Iratok        1854–1860
    32–33. kötet  Iktatókönyvek        1854
    34. kötet  Iktató- és mutatókönyv        1854
    35. kötet  Mutatókönyv        1857
 
c) Büntető peres iratok

       1855–1859
    1 doboz = 0,14 ifm 
    1. doboz   Büntető jegyzőkönyvi kivonatok        1855, 1858–1859
  
Összesen: 37 doboz, 4 kötet = 5,26 ifm