IV. B. 111. Békés Vármegye Számvevőszéki Bizottmányának iratai 1848–1849

A Békés megyei számvevőszéki bizottmány az első alispán elnöklete alatt működött. Testületi szervként ellenőrizte a megye számvevőjének és pénztárnokának munkáját. A bizottmány a megyei közgyűlés bizottságaként működött a forradalmi időszak alatt is, jogelődje a IV. A. 7. fondszám alatti Békés Vármegye Számvevőszékének iratai volt. Önálló fondként 1973-ban történt meg a leválasztása. A csekély mennyiségű iratanyagot jegyzőkönyvek és iktatott iratok alkotják.

1 doboz = 0,07 ifm

1. doboz    Jegyzőkönyvek            1848–1849