IV. B. 103. Békés Vármegye Védbizottmányának iratai 1849

Békés Vármegye Védbizottmánya 1849. január 15-én alakult meg báró Wenckheim Béla főispán elnökletével. Az Országos Honvédelmi Bizottmány 1848. december 18-diki rendelete értelmében az ún. mozgó nemzetőrség, vagy szabadcsapatok szervezése a főispán feladata volt. A védbizottmányt az állandó bizottmány állította fel. Az újonnan létrehozott testületi szerv elsődleges feladataként a honvédelem követelte intézkedések azonnali végrehajtását jelölték meg (toborzás, hadsereg ellátása, beszállásolás, hadifoglyok ügyei, népfelkelés megszervezése). Tagjai voltak (a főispán mellett) az első és másodalispán, öt megyei vezető tisztviselő, Magyar-és Németgyula bírái és a megye főjegyzője. A bizottság üléseit rendszerint Szombathelyi Antal első alispán elnökletével tartotta. A megyei tisztújítás miatt 1849. június 9-től július 10-ig szünetelt a testület működése, az új első alispán, Sipos Sándor elnöklete alatt folytatta munkáját augusztus 16-ig, amikor a világosi fegyverletétel után, látva a küzdelem reménytelenségét, kimondta feloszlását.

A fond anyagát jegyzőkönyv és iratok teszik ki. A megye által alkalmazott hírnökök jelentései mellett megtalálhatók a szabadcsapat parancsnokának hadijelentései, Boczkó Dániel megyei kormánybiztos tájékoztatói. A jegyzőkönyvi bejegyzések sorszámai megegyeznek a hozzájuk kapcsolódó iratok sorszámával.

a) Jegyzőkönyvek          1849
    1 kötet = 0,14 ifm 
    1. kötet   Jegyzőkönyv       1849
 
b) Általános iratok  
 
       1849
    2 doboz = 0,28 ifm 
    1–2. doboz   Iratok       1849
    Az állandó bizottmány és védbizottmány határozatainak mutatója       1849

 Összesen: 2 doboz, 1 kötet = 0,42 ifm