IV. B. 104. Békés vármegye alispánjainak iratai 1848–1849

A fond Szombathelyi Antal és Sipos Sándor első alispánok és Terényi Lajos másodalispán fennmaradt iratait tartalmazza. Szombathelyi 1846. július 27-től 1849. június 4-ig viselte a posztot, Sipos 1849. június 11-től 1849. augusztus 25-ig. Terényi ez utóbbi alispán mellett tevékenykedett. A forradalom és szabadságharc időszakában az alispánok feladatköre a közigazgatási teendőkön kívül kiterjedt a honvédelemhez kapcsolódó tennivalókkal. Megszervezte a megye nemzetőrségét, felügyelte az újoncok állítását és a közrend biztosítását.

Az iratanyag jegyzőkönyvekből és iktatott iratokból áll. Az a) állag jegyzőkönyvei közül hiánytalanul megtalálhatók az 1848. évből származók. 1849-ből csak a június 11-én lezajlott tisztújítást követően keletkezett két kötet maradt az utókorra. Mindkettő sorszámozása eggyel kezdődik. A 4. kötet Sipos Sándor első alispán jegyzőkönyve, az 5. pedig Terényi Lajos másodalispáné.

A b) állag kétdoboznyi iratanyaga a Szombathelyi Antalhoz és Sipos Sándorhoz köthető dokumentumokat tartalmazza. Az 1848. évi iratok jórészt fennmaradtak. Mivel a jegyzőkönyvek bejegyzéseinek sorszáma megegyezik a hozzájuk kapcsolódó iratok iktatószámával, az egyéb segédletek hiánya nem okoz nagyobb gondot. Az 1849. év iratanyaga jóval hiányosabb.

a) Alispáni jegyzőkönyvek       1848–1849
    5 kötet =0,10 ifm 
    1–3. kötet  Első alispán jegyzőkönyvei (Szombathelyi Antal)       1848
    4. kötet  Első alispáni jegyzőkönyv (Sipos Sándor)       1849
    5. kötet  Másodalispáni jegyzőkönyv (Terényi Lajos)       1849
 
b) Általános iratok
 
       1848–1849
    1–2. doboz  Első alispáni iratok        1848–1849

 Összesen: 2 doboz, 5 kötet = 0,38 ifm