IV. B. 108. A Békési járás főszolgabírója előtt folyt szóbeli perek iratai 1848–1849

A fond iratanyagát ún. szóbeli perek képezik, amelyekben egyszerű jegyzőkönyvi meghallgatás és az írásbeli bizonyítékok bemutatása alapján azonnal határozatot hoztak. Az 1836. évi 20 tc. értelmében a 12 Ft érték alatti jogi vitákat a községi bíró és az elöljárók folytatták le, a 12–60 Ft érték közötti polgári peres ügyekben földesúr, vagy kijelölt törvénytudó megbízottja, illetve az illetékes szolgabíró ítélkezhetett. A 12 Ft alatti perek esetében az uradalmi törvényszéken vagy a szolgabírónál, a 12-60 Ft értéket képviselő ítéletek esetében a vármegyei törvényszékeknél lehetett fellebbezni.

A Békési járás főszolgabírója 1840–1849-ig Kiss János, 1849-ben Asztalos István volt. A főszolgabíró munkáját segítő esküdti posztot 1849-ben Tormásy Károly töltötte be.

A fond anyagát kisebb összegű követelések és tartozások jegyzőkönyvei és a hozzájuk csatolt periratok alkotják.
 
1 csomó = 0,02 ifm

1. csomó     Jegyzőkönyv a vonatkozó iratokkal             1848–1849