IV. B. 101. Békés Vármegye Ideiglenes, majd Központi Bizottmányának iratai 1848

Békés Vármegye Ideiglenes Bizottmánya 1848. március 29-én alakult meg Gyulán. Az alakuláskor készült jegyzőkönyv nem nevezte meg sem a tagokat, sem a tisztségviselőket. Az 1848. április 3-án magát már központi bizottmánynak nevező testület jegyzőkönyve szerint az elnöki tisztet Szombathelyi Antal első alispán töltötte be. Mellette 12 tagot említenek név szerint, akiknek egy harmada nem megyei tisztviselő, hanem a társadalom különböző rétegeiből delegált küldött volt. Míg a rövid ideig működő ideiglenes bizottmány elsősorban a fontos közügyek intézését és a rend fenntartását tartotta feladatának, a központi bizottmány a volt megyei közgyűlés elé kerülő ügyekkel is foglalkozott, és határozatokat is hozott. A bizottmány 1848. április végéig működött. Helyét 1848. május 5-én a báró Wenckheim Béla főispán elnökletével megalakult állandó bizottmány foglalta el.

A fond két állagból áll. Az a) állag a jegyzőkönyveket tartalmazza (lásd még a IV. A. 1. a) 82. kötetet). A b) állag iratainak sorszámozása megegyezik a jegyzőkönyvi határozatok számozásával. A jelentős forrásértéket képviselő iratok között helytartótanácsi leiratok, megyék átiratai, főszolgabírói jelentések, egyéni kérelmek találhatók. A bizottmány határozatainak számsoros mutatója a IV. B.102. fondban található.

a) Bizottmányi jegyzőkönyvek       1848
    2 kötet = 0,04 ifm 
    1–2. kötet  Jegyzőkönyvek       1848
 
b) Általános iratok 
 
       1848
    2. doboz = 0,28 ifm 
    1–2. doboz  Iratok       1848

 Összesen: 2 doboz, 2 kötet = 0,32 ifm