IV. B. 109. Békés vármegye központi szolgabírójának iratai 1848

A szolgabíróság központja a megyeszékhely, Gyula volt. A megyei vezetés már 1836-ban próbálkozott a központi szolgabíróság megszervezésével, de eredmény csak négy év múlva született. Az 1840-ben létrehozott szolgabírósághoz a megyeszékhelyen kívül Doboz és Gyulavári tartozott. A központi kerület szolgabírája a dokumentumok keletkezése idején Ambrus Lajos volt.

A fond anyagát képező iratok Békés vármegye központi szolgabírójához tudomásulvétel, illetve intézkedés céljából a vármegye központi, majd állandó bizottmányától érkezett „kiírt cikkek”. Az iratokon, amelyek keletkezési ideje 1848. március 27-től december 4-ig terjed, a tudomásulvétel megjegyzésen kívül más intézkedés nincs.

1 csomó = 0,02 ifm

1. csomó     Iratok               1848