Üvegzseb

Jogszabályi környezet:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján közérdekű adatnak minősül az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, illetve a megkötött szerződésekre.

A 2011. évi CXII. törvény 26. § (1)-(3) bekezdésekben foglaltak szerint az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy köteles a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot közzétenni, illetve a megismerhetőséget biztosítani.
 

További alkalmazandó jogszabályok:

  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • 18/2005 (XII.27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatokhoz szükséges közzétételi mintákról
  • 2011. évi CXCV. törvény  az államháztartásról
  • 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásól szóló törvény végrehajtásáról