Magyar Általános Hitelbank Rt.

Magyar Általános Hitelbank Rt.
A Magyar Országos Levéltár segédletei 20.
Összeállította: Sárközi Zoltán

A Magyar Általános Hitelbank Rt. 1867-ben, tizenöt évvel az első jelentősebb európai hitelintézet alapítása után jött létre, majd a következő évtizedekben számos kereskedelmi és iparvállalatot vont érdekeltségi körébe, államosításáig így a magyar gazdaság meghatározó szereplője volt.

A bank tizenhét szervezeti egységének történeti értékű iratai 1952-1955 között kerültek levéltári őrizetbe. A repertórium összeállítása 1976-ban kezdődött, kiadására azonban titokvédelmi okokból nem kerülhetett sor. A jelen kiadvány ennek kiegészített változata.

A kötet bevezetője összefoglalja a Magyar Általános Hitelbank Rt. történetét, szervezeti felépítésének fejlődését, illetve az iratanyag rendezési elveit. A repertórium a fondok rövid ismertetése után jól tagolt formában közli az egyes irattételek pontos raktári jelzetét, címét és évkörét.

 

Doc formátumban letölthető fájlok: 1. rész, 2. rész, 3. rész, 4. rész, 5. rész, 6. rész, 7. rész, 8. rész, 9. rész, 10. rész.