Külügyminisztériumi levéltár (1918-1945) II. kötet.

Külügyminisztériumi levéltár (1918-1945) II. kötet.
A Magyar Országos Levéltár segédletei 12/2.
Összeállította: Nagy Ferenc.
Budapest, 2007.

 A segédlet jelentős hányadát a magyar külképviseleti szervek iratait bemutató és leíró részek alkotják. A követségek, konzulátusok iratai, valamint ezek segédkönyvei a Külügyminisztériumból kerültek több részletben átadásra zömében az 1940-es évek második felétől az 1950-es évek végéig. Az átvett iratanyag az Országos Levéltárban részbeni vagy teljes iratrendezés után nyerte el jelenlegi szerkezetét.

 

A külképviseletek iratanyagának viszonylag nagy részét az egyéni ügyekre (útlevél, állampolgársági, anyakönyvi stb.) vonatkozó dokumentumok alkotják. Emellett esetenként a fogadó országgal kapcsolatos politikai, gazdasági és kulturális ügyeket érintő iratok is találhatók ezekben a gyűjteményekben. Megjegyzendő, hogy a külképviseletek iratanyaga meglehetősen változatos mennyiségben és összetételben került a levéltár őrizetébe. Néhány követségnek, konzulátusnak csak az esetenként igen csekély forrásértékű segédkönyvei, más külképviseletnek kevés iratanyaga és nagyobb mennyiségű segédkönyvei kerültek átadásra.

 

A segédlet egy további részét az Utazás- és útlevélügyi osztály iratai, a zömében szintén egyéni ügyeket tartalmazó gyűjteménye, valamint az egyéb szervek, irathagyatékok – meglehetősen töredékes – irategyüttesei alkotják.

Letölthető pdf formátumban itt.